platsannonser
Projektledare
Akademikonferens.
Projektkoordinator
till Akademikonferens.
Chef för möten och event
till Uppsala Konsert & Kongress.
nyheter
Spännande möte
Sveriges Elevkårers Kongress22
i Norrköping.
flygnytt
Eurowings utökar i Sverige
ökar utbudet på Landvetter med ny direktlinje till Berlin.
Höjer kvalitetskraven
Alvar blir namnet
på hela Skellefteås näringslivsdag.
14 januari - 21 maj 2023
Malmö värd
för uppmärksammad Banksy-utställning.
Utvidgat samarbete
Svenska Möten
ingår ett fördjupat partnerskap med IACC.
+300 deltagare
Rekordintresse
för gruvmöte i Stockholm.
+1000 deltagare
Norden
ska bli världens mest hållbara och cirkulära region.
föreningar skapar möten
Delat ordförandeskap,
en framgångssaga för Scouterna.
hotellnytt
Steam Hotel tar nästa steg
– förvärvar Actionbad.
här kan man skapa kongresser
Dags för Helsingborgs
föreningslivs årliga konferens.
RSS
rss_icon
Länkar
Stora förändringar att vänta inom resebranschen

Rapporten 'The Travel Gold Rush 2020', beskriver de utmaningar reseindustrin står inför under det närmsta decenniet och belyser sätt för branschen att utvecklas för att bättre kunna möta svängningar i den globala ekonomin och säkra framtida tillväxt och lönsamhet.

 

I rapporten undersöks ett antal olika frågor, däribland:

* Nuvarande och framtida trender inom flyg- och resebyråsegmentet som en följd av den senaste tidens globala recession

* Makroekonomiska prognoser för hur resebranschen sannolikt ser ut år 2020

* Analys av hur flygbolag och resebyråer kommer att utveckla nya inkomstkällor i framtiden inklusive den debatterade rollen av ancillary services och ett produkterbjudande som förlänger värdekedjan för resenären

* Potentialen för nya affärsområden i spåren av framtida smaker och preferenser

Rapporten som tagits fram i samarbete med Oxford Economics, ett ledande konsultföretag inom ekonomisk framtidsanalys, målar upp innovativa scenarier och bidrar med nytänkande i sin syn på framtidens resande med successivt ökande krav på aktörer att leverera en utvecklad tjänst och en mer total reseupplevelse. Underlaget består av makroekonomiska prognoser som har kompletterats med omfattande bidrag från branschexperter via djupintervjuer gjorda med representanter från flygbolag, resebyråer, tankesmedjor och internationella företag och organisationer.

Rapporten söker och identifierar guldgruvorna för aktörerna inom framtidens reseindustri genom att peka på nya intäktsmöjligheter, nyckelfaktorer till lönsamhet och nya modeller för att paketera och leverera tjänster. Rapporten belyser även hur förändringar vad gäller resenärers smak och preferenser oundvikligen lär påverka industrins framtid.

Några av huvuddragen i rapporten är:

 

Omkastade intäktsflöden:

Under 2010 har vi sett en återgång till global tillväxt medan Europa fortsatt ser en trög återhämtning med osäkra utsikter. År 2020 väntas Asien svara för en tredjedel (32%) av vad som globalt spenderas på resor mot 21% idag. Detta föranleder en dramatisk omställning för branschen under de närmaste tio åren.

 

Anpassningar för tillväxt:

Nyckeln till tillväxt och lönsamhet inom resebranschen anses vara förmågan att utveckla och bredda sin tjänst till att i allt högre grad kunna leverera en "total reseupplevelse", något som så långt visat sig vara lättare sagt än gjort. Travel Gold Rush 2020 diskuterar exempelvis möjligheterna för flygbolag att i framtiden bli varumärken och leverantörer av både höghastighetstransporter och höghastighetskommunikationer som sammanför människor inte bara genom flygtransporter utan via integrerade lösningar med höghastighetståg eller rent av videokonferenser.

 

Rapporten antyder också något av en återuppståndelse för resebyråer med face-to-face-agenter. Detta som en motpol till digitalisering och teknik som inte fullt lyckas fylla behovet av personlig rådgivning och support när resan växer i omfattning och viljan och möjligheten att skräddarsy fortsätter öka.

 

Hur stor är potentialen för flygbolagen när det gäller det i branschen så hett debatterade ämnet ancillary services? Rapporten diskuterar detta samt för in diskussionen på det som snarast är att betrakta som tilläggstjänster som inte direkt berör själva flygresan.

 

Framtida smaker och demografi förändrar branschen

Genom att belysa kommande förändringar vad gäller resenärers preferenser och behov lyfter rapporten fram ett antal områden där nya affärsmöjligheter väntas öppna upp sig för resebranschens aktörer under det kommande decenniet. Ett urval av dessa är:

* Ett snabbt växande kundsegment som är ”äldre, välbärgade och på väg” blir tydligt och skapar en rad nya möjligheter för existerande och nya aktörer

* Affärsresandet som genomlidit en nedgång förväntas återhämta sig och växa på nytt. Dock anses ”Business Class” som sådan successivt försvinna och ersättas med mer skräddarsydda tjänster.

* Framväxten av virtuella personifierade kabinklasser på flyg förväntas ersätta dagens klassindelning

* Personliga resebyrårepresentanter förväntas utvecklas mot att bli mer av livsstilskonsulter med uppgift att tillgodose resenärers behov ur ett bredare perspektiv.

 

– För Amadeus är rapporten en del i det åtagande vi som bolag har gjort att bidra och stimulera till diskussion och debatt inom resebranschen. Kring hur världen förändras, vad framtidens resenärer förväntas kräva och hur branschen kan utvecklas på ett sätt som säkrar framtida tillväxt och lönsamhet. Travel Gold Rush 2020 utforskar nya typer av samarbeten, diskuterar hur en mer total reseupplevelse kan levereras och i vilken utsträckning framtiden för flygbolag och resebyråer ligger i att i grunden omforma de produkter och tjänster de tillhandahåller, säger Philippe Chérèque, EVP, Commmercial på Amadeus.

– För första gången utforskar vi här några av de långsiktiga strukturella problem som har hindrat resebranschen i sin tillväxt och hur dessa hinder lättare kan övervinnas genom att studera och förstå den makroekonomiska miljön ur ett bredare perspektiv. Detta för att skapa en mindre snäv syn på resenärers preferenser och industrins framtida affärsmodeller, säger Adrian Cooper, VD, Oxford Economics

 

Travel Gold Rush 2020 är en del av Amadeus Traveller Series, ett globalt initiativ som syftar till att stimulera nytänkande och innovation inom resebranschen.

Rapporten finns att ladda ner kostnadsfritt via följande länk: http://www.amadeus.com/SCA/goldrush2020.html?PRO=6