platsannonser
Projektledare
Akademikonferens.
Projektkoordinator
till Akademikonferens.
Chef för möten och event
till Uppsala Konsert & Kongress.
nyheter
Mässor skapar möten
Återöppnat Elmia:
Ett unikt mäss- och mötesår.
29/12-8/1
Malmö:
Vinterspelens universum återuppstår på ny plats.
nytt jobb
Josefine Gudmundson
blir hotelldirektör för Clarion Hotel The Pier.
26-27 juni 2023
Sverige arrangerar stor life science-kongress
som del av EU-ordförandeskapet.
Satsar på Business Events
Macaos kasinon satsar framåt på Business Events
investerar runt 170 miljarder kommande decenniet.
Event
Skåne Trendrapport 2022
Event in Skåne: Det har hänt magiska saker i Skåne under 2022.
Omvärldsanalys
Sju mötes- och eventtrender som du behöver känna till inför 2023
Utdrag ur eboken 7 Meeting and Event Trends You Need to Know for 2023.
Omvärldsanalys
Det är dags att bana nya spår för eventplanerare
Alla tecken pekar mot ett hektiskt 2023.
Kellerman
I have a feeling we are not in Kansas anymore
Roger Kellerman om att stå inför en värld där gamla regler inte längre gäller.
RSS
rss_icon
Länkar
Nya tyska studier med försiktigt optimistiska utsikter för möten och event

Möten, konferenser och kongresser över hela världen påverkas av flera kriser.

Två studier som granskar aktuella utmaningar och visar framtidsperspektiv beställdes av GCB German Convention Bureau och utfördes av European Institute for the Meeting Industry (EITW) och Oxford Economics vilka har analyserat förändringarna i mötesindustrin till följd av kriserna.

Studierna syftar till att på empirisk grund studera och analysera marknadens utveckling inom transformation och dess framtida potential.

De senaste årens förändringsprocesser påverkar vår värld under överskådlig framtid och är globala fenomen som ofta sker samtidigt. Dessutom kan effekterna av klimatförändringar, pandemier eller internationella konflikter inte ses isolerat eftersom de ibland kan påverka varandra.

Enligt den färska EITW-studien som undersökte arrangörer och leverantörer av affärsevenemang*, ses energikrisen som den största aktuella utmaningen, tätt följt av covid-19-pandemin, bristen på personal och kvalificerad arbetskraft samt inflation och prisutveckling. För respondenterna leder dessa samtidigt uppträdande faktorer till en allmän osäkerhet för eventplanerarna.

Arrangörer och leverantörer har olika perspektiv på bokningssituationen under de kommande månaderna.

Medan leverantörerna förväntar sig att saker och ting går mot en normal arbetsbelastning från mars 2023 och framåt, räknar arrangörerna med en relativt stabil bokningssituation, särskilt fram till slutet av februari 2023. Därefter blir bokningssituationen mer osäker.

Sammantaget avslöjar den undersökning som GCB beställt att allt kortare planeringscykler kräver att alla branschaktörer blir mer flexibla.

"Trots de många utmaningarna pekar studieresultaten på en försiktigt optimistisk framtid och även om en lägre andel internationella deltagare kan förväntas inom en snar framtid, kommer i synnerhet den inhemska verksamheten att förbli stabil", säger Matthias Schultze, GCBs vd.

Utöver den ovan nämnda utvecklingen bekräftar 80 procent av leverantörerna den ökande relevansen av hållbarhet som en ytterligare faktor vilken väsentligt påverkar planering och genomförande av evenemang.

Den forskning som utförs av Oxford Economics på uppdrag av GCB förutspår utsikterna på kort och medellång sikt för den tyska mötes- och eventindustrin och med hänsyn till faktorer som inflation, gasransonering och risker i leveranskedjan.

Den är baserad på tre områden, det vill säga drivkrafter för marknadsefterfrågan, destinationens attraktivitet och en historisk profil av tidigare affärsresor och marknadsåterhämtning i mötes- och eventindustrin.

I två scenarier skisserar studien framtida tillväxt i antalet besökare och motsvarande utgifter för evenemangsdeltagare baserat på en baslinjetrend samtidigt som den faktiska situationen beaktas.

I det positiva scenariot förväntas besökssiffrorna nästan återhämta sig nästa år. Det mer konservativa scenariot förutsätter en starkare effekt av den högre inflationen på BNP-tillväxten, vilket påverkar både affärsevenemangsvolymer och eventformat (digitalt kontra personligt). I det scenariot förväntas en fullständig återhämtning inte före år 2026.

Trots utmaningarna framöver ger båda studierna rent kvantitativt ett resultat som motiverar en försiktigt optimistisk syn på mötes- och eventindustrin i en nära framtid. Enligt Oxford Economics har mängden resor relaterade till att delta i affärsevenemang i Tyskland ökat markant i år, gynnat av bland annat den uppdämda efterfrågan.

Riskerna förknippade med pandemin uppskattas också vara lägre än i början av år 2022. Omkring 60 procent av arrangörerna och leverantörerna som undersökts av EITW tenderar att instämma i påståendet att de nuvarande kriserna har en mycket liten inverkan på framtiden av affärsevenemang.

Nästa upplaga av Meeting & Eventbarometern erbjuder en omfattande analys av den tyska eventmarknaden, även med hänsyn till kvalitativa faktorer och trender. Resultaten förväntas vara klara i april nästa år.

 

*Leverantörer: hotell, arenor, DMOs, evenemangsbyråer, andra leverantörer av evenemangstjänster.

 

Bilden: Matthias Schultze, GCBs vd.