platsannonser
Projektledare
Akademikonferens.
Projektkoordinator
till Akademikonferens.
Chef för möten och event
till Uppsala Konsert & Kongress.
nyheter
Mässor skapar möten
Återöppnat Elmia:
Ett unikt mäss- och mötesår.
29/12-8/1
Malmö:
Vinterspelens universum återuppstår på ny plats.
nytt jobb
Josefine Gudmundson
blir hotelldirektör för Clarion Hotel The Pier.
26-27 juni 2023
Sverige arrangerar stor life science-kongress
som del av EU-ordförandeskapet.
Satsar på Business Events
Macaos kasinon satsar framåt på Business Events
investerar runt 170 miljarder kommande decenniet.
Event
Skåne Trendrapport 2022
Event in Skåne: Det har hänt magiska saker i Skåne under 2022.
Omvärldsanalys
Sju mötes- och eventtrender som du behöver känna till inför 2023
Utdrag ur eboken 7 Meeting and Event Trends You Need to Know for 2023.
Omvärldsanalys
Det är dags att bana nya spår för eventplanerare
Alla tecken pekar mot ett hektiskt 2023.
Kellerman
I have a feeling we are not in Kansas anymore
Roger Kellerman om att stå inför en värld där gamla regler inte längre gäller.
RSS
rss_icon
Länkar
Borås demokratiarbete uppmärksammas i Grenoble

VID den internationella kongressen IOPD Conference-Grenoble 2022 den här veckan föreläser representanter från Borås stad om kommunens långsiktiga demokratiarbete för att stärka inflytande och delaktighet.

Sedan 2021 deltar Borås stad i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) nätverk ”Medborgardialog som systematiskt arbetssätt”.

Till kongressen i Frankrike den 7–10 december är Johanna Armå från Stadsledningskansliet och Susanne Carlsson från Fritids- och folkhälsoförvaltningen inbjudna för att föreläsa.

"Vi har fått en fantastisk möjlighet att berätta om hur vi arbetar för att involvera medborgare tidigt i processer som rör dem. På så sätt bygger vi tillit mellan invånare och mellan invånare och samhället", säger Susanne Carlsson.

Kongressen arrangeras av det Internationella observatoriet för deltagardemokrati (IOPD) och har temat ”Mot en förnyad demokrati för att möta utmaningar inom områdena klimat, hälsa och sociala konflikter”.

Den övergripande frågan som deltagarna ska diskutera är hur man kan fördjupa demokratiarbetet genom att involvera medborgarna i den politiska processen.

Johanna Armå och Susanne Carlsson ska berätta hur Borås stad arbetar systematiskt med inflytande och delaktighet.

"Det är positivt att boråspolitikens långsiktiga strategiska arbete med inflytande, delaktighet och medborgardialog uppmärksammas av både SKR och internationellt", säger Johanna Armå.

Borås stad har under en lång tid haft en politisk beredningsgrupp för medborgardialog som även omfamnar området mänskliga rättigheter.

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i arbetet med styrdokument så som Medborgardialog och Visionen om framtidens Borås.

Några exempel som Johanna Armå och Susanne Carlsson ska presentera är: Visionen om framtidens Borås, medborgardialog, välfärdsbokslutet, överenskommelsen, kraftsamling Sjöbo och ortsråd.

Det Internationella observatoriet för deltagardemokrati (IOPD) är ett nätverk med över 1 000 kommuner och städer runt om i världen.

Det är också ett forum för civilsamhällesorganisationer och forskningsinstitutioner för att utveckla, implementera och sprida erfarenheter av inflytande och delaktighet för medborgare på lokal nivå.