platsannonser
Projektledare
Akademikonferens.
Projektkoordinator
till Akademikonferens.
Chef för möten och event
till Uppsala Konsert & Kongress.
nyheter
Mässor skapar möten
Över 100 000 affärsmöten
under IBTM World 2022 i Barcelona.
flygnytt
Stockholm Arlanda Airport
får sin första food hall.
hotellnytt
25hours
öppnar sitt första hotell i Skandinavien.
60 000 bokade möten
Sverige – det enda
nordiska landet som saknas på IBTM World.
hotellnytt
Nya ägare av Villa Gladtjärn,
tidigare Barken Konferens.
Hållbarhet
American Express Meetings & Events
undertecknar Net Zero Carbon Events-löfte.
Spännande möte
Sveriges Elevkårers Kongress22
i Norrköping.
flygnytt
Eurowings utökar i Sverige
ökar utbudet på Landvetter med ny direktlinje till Berlin.
Höjer kvalitetskraven
Alvar blir namnet
på hela Skellefteås näringslivsdag.
14 januari - 21 maj 2023
Malmö värd
för uppmärksammad Banksy-utställning.
RSS
rss_icon
Länkar
Världskongress för hållbar turism till Stockholm år 2024

DEN globala organisationen Global Sustainable Tourism Council (GSTC) som initierades av bland andra FN, arrangerar en världskongress i Stockholm den 23–25 april år 2024.

Sverige har höga ambitioner för en växande turism och hållbar besöksnäring fram till år 2030, och för att lyckas behövs samarbete mellan olika aktörer.

Det är Visit Sweden som tillsammans med Tillväxtverket har ansökt om att Sverige är värdland för GSTCs världskongress om två år.

Organisationens val av Sverige beror bland annat på att Sverige har arbetat länge och målmedvetet med hållbarhet. Men också på att det finns flera svenska destinationer som redan jobbar med eller vill börja arbeta enligt GSTCs kriterier för hållbar turism.

”Visit Swedens övergripande mål om att Sverige ska ses som världens mest attraktiva resmål genom att arbeta för ett mer medvetet resande är utgångspunkten i allt vårt arbete”, säger Susanne Andersson, vd för Visit Sweden.

”Det ger oss möjlighet att tillsammans med svenskt näringsliv fortsätta att arbeta med hållbar utveckling för att skapa långsiktighet och konkurrenskraft.”

”Världskongressen ger Sverige möjlighet att synliggöra utvecklingen som sker på den internationella arenan”, säger Susanne Andersson.

GSTCs årliga, internationella kongress samlar globala och nationella aktörer från hela världen. Syftet med att hålla mötet i Sverige är att Visit Sweden, Tillväxtverket, Visit Stockholm och Kungliga Djurgårdens Intressenter kan inspirera till hållbar utveckling, men också att dela kunskaper om Sverige som resmål och lyfta fram de svenska aktörer som kommit långt i hållbarhetsarbetet.

Visit Swedens hållbarhetschef Linda Mannerby:

”Eftersom GSTC tillhandahåller ramverk för systematiskt hållbarhetsarbete och utveckling för destinationer är förhoppningen att kongressen inspirerar fler till att arbeta mer strukturerat med hållbar utveckling.”

”Dels för att öka genomförandekraften, dels för att skapa förutsättningar för att öka konkurrenskraften och för att bidra till Sveriges övergripande och långsiktiga mål.”

Världskongressen ger Visit Sweden och Tillväxtverket möjlighet att innan, under och efter arrangemanget samarbeta med svenskt näringsliv för en hållbar utveckling, och med utgångspunkt i ett mer medvetet resande för att skapa långsiktighet för Sverige som resmål.

”På så vis kan Sverige dela med sig av innovativa lösningar och samarbeten kring hållbar turism och den gröna omställningen som bland annat sker i norra Sverige, där besöksnäringen utgör en viktig del för långsiktig samhällsutveckling”, säger Linda Mannerby.

Global Sustainable Tourism Council ansvarar för den globala GSTC-standarden för hållbart resande och turism samt erbjuder internationell ackreditering av certifieringsorgan för hållbar turism.

Organisationen bildades år 2007 som ett partnerskap för hållbar turism och initierades av Rainforest Alliance, United Nations Environment Programme (UNEP), United Nations Foundation (UN Foundation), och United Nations World Tourism Organisation (UNWTO), tillsammans med en koalition av 32 partners inom turistindustrin.

Syftet med bildandet av organisationen var att skapa gemensamma, universella och globala hållbarhetsprinciper för turismverksamhet och en standardisering för hållbar turism.

Här följer några exempel som visar hur Sverige ligger i framkant:

• Sverige har en tydlig, hållbar vision för svensk turism och besöksnäring: “År 2030 är Sverige världens mest hållbara och attraktiva resmål byggt på innovation.”

• Sverige är ett land som associeras med tillgängliga naturupplevelser. Sverige är rankat som den mest hållbara destinationen i världen och två år i rad enligt det internationella undersökningsföretaget Euromonitor Internationals Sustainable Travel Index.

• Norra Sverige har blivit en arena för hållbar utveckling och framtidsanda med nya, innovativa företag och hållbarhetssatsningar. Besöksnäringen spelar här en betydande roll i platsutvecklingen för att skapa långsiktigt gynnsamma förutsättningar för ett växande och attraktivt samhälle. Inte bara för besökare, utan även för att attrahera ny arbetskraft och kunskap till regionen.

• I Sverige finns ett växande intresse för att arbete enligt GSTCs hållbarhetskriterier och destinationer som Järvsö, Västerbotten och Kungliga Djurgårdens Intressenter jobbar redan med dem.

• Redan år 2002 lanserades Svenska Nature’s Best, vilket blev en av de första kvalitetsmärkningarna för ekoturism i världen. Nature´s Best har varit en viktig intressent i utvecklingen av GSTC.

• Göteborg har utsetts till världen mest hållbara destination för sjätte året i rad av Global Destination Sustainability Index (GDSI).

• Stockholm är en internationell föregångare för globala miljö- och klimatinitiativ. Stockholm har utsetts till världens mest hållbara stad år 2022 enligt ekonomi- och hållbarhetstidningen Corporate Knights, och är en av Europas mest klimatsmarta städer enligt en studie gjord av The Economist Intelligence Unit.

• Som en viktig del av Stockholm välkomnar Kungliga Djurgården över 15 miljoner besökare varje år. Djurgården arbetar brett för långsiktig hållbarhetsutveckling och i september i år tilldelades Kungliga Djurgården som en av två storstadsdestinationer i världen GSTCs Green Destination Platinum Award för sitt strukturerade arbete med hållbarhet.