platsannonser
Projektledare
Akademikonferens.
Projektkoordinator
till Akademikonferens.
Chef för möten och event
till Uppsala Konsert & Kongress.
nyheter
Mässor skapar möten
Över 100 000 affärsmöten
under IBTM World 2022 i Barcelona.
flygnytt
Stockholm Arlanda Airport
får sin första food hall.
hotellnytt
25hours
öppnar sitt första hotell i Skandinavien.
60 000 bokade möten
Sverige – det enda
nordiska landet som saknas på IBTM World.
hotellnytt
Nya ägare av Villa Gladtjärn,
tidigare Barken Konferens.
Hållbarhet
American Express Meetings & Events
undertecknar Net Zero Carbon Events-löfte.
Spännande möte
Sveriges Elevkårers Kongress22
i Norrköping.
flygnytt
Eurowings utökar i Sverige
ökar utbudet på Landvetter med ny direktlinje till Berlin.
Höjer kvalitetskraven
Alvar blir namnet
på hela Skellefteås näringslivsdag.
14 januari - 21 maj 2023
Malmö värd
för uppmärksammad Banksy-utställning.
RSS
rss_icon
Länkar
Svenska Fladdermuskongressen 2022 till Uppsala

Intresset för fladdermöss har växt enormt de senaste åren, och fladdermössen är idag en självklar del av naturvård, naturupplevelser och bevarandet av kulturlandskapet.

Fladdermuskongressen vill samla alla som är intresserade av fladdermöss för att ta del av forskning, kunskap, tankar från myndigheter, teknik och konst.

Arrangemanget genomförs den 11–13 november i Loftets hörsal i SLUs Campus Ultuna.

Det är inte bara intresset för fladdermöss som har växt, de spelar också allt oftare en avgörande roll i miljöarbetet. Eftersom de är strikt skyddade har de fått stor betydelse vid alla miljöbedömningar, till exempel i vindkraftsärenden eller andra exploateringar.

Intresset för detta djur avspeglas i tillströmningen av medlemmar till föreningen BatLife Sweden och intresset för dess årliga möte. I år genomförs arrangemanget i samarbete med SLU Centrum för biologisk mångfald.

Fladdermusmötet behandlar alla aspekter av fladdermöss: ekologi, naturvård, artbestämning, teknik, konflikter med markanvändning med mera. Det erbjuds föredrag, en posterutställning och workshops om allt från teknik för artbestämning till fladdermöss i konsten.

Fredagen den 11 november riktar sig till myndigheter och forskare, då betydelsen av fladdermöss i naturvårdsarbetet diskuteras. Under helgen fortsätter evenemanget med fokus på det ideella artskyddsarbetet.

Syftet med mötet är att öka kunskaperna om djurgruppen och deras betydelse i ekosystemet, samt att visa hur fladdermössen kan bevaras i kombination med olika typer av markanvändning.

BatLife Sweden är en ideell förening med syfte att främja kunskapsuppbyggnad och bevarande av fladdermöss och deras livsmiljöer.

Föreningen bildades år 2019 och anordnade sin första kongress år 2021, då cirka 150 personer träffades i Göteborg för att dela kunskap om fladdermöss i Sverige.

Fredag 11 november: Myndighets- och forskningsdag. Naturvård, forskning, inventering, bestämmelser, lagar och regler.

Lördag 12 november: Seminarier och workshops. Ljudbestämning, forskningsrön och ny kunskap.

Söndag 13 november: Allt om fladdermöss, inklusive konst om fladdermöss och naturguidning.

 

Mer information och fullständigt program: batlife-sweden.se/konferens-2022/

-----------------------------------------------------------------------------------------------Mer om fladdermöss

Fladdermöss är en av de artrikaste däggdjursgrupperna med över 1 400 olika arter i världen. Deras anpassningar till nattliga jakter på insekter med hjälp av ekopejling, förmåga att spara på energi och gå i dvala och andra listiga anpassningar för att sprida sig över hela världen har alltid fascinerat. På senare tid har deras samexistens med olika typer av virus uppmärksammats.

 

I Sverige är fladdermössen strikt skyddade. Förutom att individer inte får störas eller skadas så ska även deras kolonier, övervintringsplatser, viloplatser och viktiga habitat bevaras, vilket inte alltid är helt enkelt eftersom fladdermöss ofta lever nära människor och konkurrerar om utrymmet.