platsannonser
Projektledare
Akademikonferens.
Projektkoordinator
till Akademikonferens.
Chef för möten och event
till Uppsala Konsert & Kongress.
nyheter
Mässor skapar möten
Över 100 000 affärsmöten
under IBTM World 2022 i Barcelona.
flygnytt
Stockholm Arlanda Airport
får sin första food hall.
hotellnytt
25hours
öppnar sitt första hotell i Skandinavien.
60 000 bokade möten
Sverige – det enda
nordiska landet som saknas på IBTM World.
hotellnytt
Nya ägare av Villa Gladtjärn,
tidigare Barken Konferens.
Hållbarhet
American Express Meetings & Events
undertecknar Net Zero Carbon Events-löfte.
Spännande möte
Sveriges Elevkårers Kongress22
i Norrköping.
flygnytt
Eurowings utökar i Sverige
ökar utbudet på Landvetter med ny direktlinje till Berlin.
Höjer kvalitetskraven
Alvar blir namnet
på hela Skellefteås näringslivsdag.
14 januari - 21 maj 2023
Malmö värd
för uppmärksammad Banksy-utställning.
RSS
rss_icon
Länkar
Kontorsarbete utomhus – hur funkar det?

Allt fler får upp ögonen för hälsofördelarna med att regelbundet flytta ut kontorsarbetet. Vid Mälardalens universitet genomför forskargruppen SOFCO (Koncept för framtidens hållbara kontor) två olika pilotstudier kopplade till kontorsarbete i gröna miljöer utomhus.

Under hösten genomför forskarna två genomförbarhetstester; rumsliga egenskaper i utomhuskontor och grönt kontorsarbete utomhus i urbana miljöer. Dessa studier kommer sedan att ligga till grund för större och mer omfattande studier framöver. På sikt bidrar resultaten med ny kunskap till nytta för exempelvis stadsplanerare, landskapsarkitekter, fastighetsägare och arbetsgivare och hur dessa aktörer kan arbeta med att organisera och gestalta kontorsarbetsplatser utomhus. Att se på kontorsarbete utomhus ur flera olika perspektiv innebär flera fördelar.

”Vi kan studera frågan ur flera vetenskapliga perspektiv; från perspektivet arbetslivsvetenskap, designforskning och hälsa- och välmående till hur man organiserar och gestaltar arbetsplatser och kontor till perspektivet organisation och ledarskap,” säger Carina Söderlund, doktor i innovation och design och Susanna Toivanen, professor i sociologi och arbetslivsforskare.

Vilken roll spelar utemiljön för kontorsarbete utomhus?

I pilotstudien om rumsliga egenskaper i utomhuskontor studerar Carina Söderlund vilka olika faktorer som spelar roll för hur man upplever ett utomhuskontor. Studien baseras på flera olika metoder för att studera testpersonerna, som exempelvis självskattningsformulär, användarupplevelser och eye tracking glasögon.

”Med hjälp dessa olika metoder kan vi undersöka vad som fångar testpersonernas uppmärksamhet utomhus på olika sätt. Genom att de själva får beskriva sina erfarenheter och besvara formulär fångar vi deras upplevelser av utomhuskontoret och genom glasögonen kan vi se hur de navigerar i utomhusmiljön. Söker blicken efter träd och grönska, låter man blicken söka sig långt bort, uppåt eller vilar den någon helt annanstans”? säger Carina Söderlund.

 

Hur påverkar kontorsarbete utomhus stress, återhämtning och hälsa?

”I pilotstudien om grönt kontorsarbete utomhus testar forskarna under tre veckor effekterna av regelbundet utekontorsarbete på stresspåslag, återhämtning och hälsa. Susanna Toivanen, professor i sociologi och arbetslivsforskare, leder denna studie. – Att regelbundet förlägga en del av arbetsdagen utomhus kan bidra till att vi får mer tid till återhämtning under arbetsdagen – samtidigt som vi ökar vårt dagsljusintag, får variation och ökad fysisk aktivitet i arbetet. Med den här studien kan vi mäta just dessa effekter på ett tydligt sätt”, säger Susanna Toivanen.

 

Formulär, hjärtfrekvenser och appar

Deltagarna i studien rapporterar själva, med hjälp av en enkät, in uppgifter om stress på jobbet, återhämtning och hälsa. Forskarna mäter stresspåslag och återhämtning med hjälp av en hjärtfrekvens-variationsmätare som de fäster med elektroder på deltagarna.

”Deltagarna använder sig även av en app för att ange vilken typ av arbetsuppgift, vilken plats och hur länge de gjort utekontorsarbete. I appen går det även att ange hur bra eller dåligt det fungerade att jobba med dessa uppgifter på den valda platsen. Denna information hjälper att skräddarsy miljöer som är optimala för utekontorsarbete”, säger Susanna Toivanen.