platsannonser
Projektledare
Akademikonferens.
Projektkoordinator
till Akademikonferens.
Chef för möten och event
till Uppsala Konsert & Kongress.
nyheter
Mässor skapar möten
Över 100 000 affärsmöten
under IBTM World 2022 i Barcelona.
flygnytt
Stockholm Arlanda Airport
får sin första food hall.
hotellnytt
25hours
öppnar sitt första hotell i Skandinavien.
60 000 bokade möten
Sverige – det enda
nordiska landet som saknas på IBTM World.
hotellnytt
Nya ägare av Villa Gladtjärn,
tidigare Barken Konferens.
Hållbarhet
American Express Meetings & Events
undertecknar Net Zero Carbon Events-löfte.
Spännande möte
Sveriges Elevkårers Kongress22
i Norrköping.
flygnytt
Eurowings utökar i Sverige
ökar utbudet på Landvetter med ny direktlinje till Berlin.
Höjer kvalitetskraven
Alvar blir namnet
på hela Skellefteås näringslivsdag.
14 januari - 21 maj 2023
Malmö värd
för uppmärksammad Banksy-utställning.
RSS
rss_icon
Länkar
Högskolestyrelsens beslut: Högskolan Kristianstad flyttar

Högskolan Kristianstads styrelse fattade i dag beslutet att lärosätet ska flytta in till centrum och den fastighet som erbjudits av kommunen – Lokstallstomten bredvid centralstationen. Styrelsen har värderat och vägt olika aspekter mot varandra och betonar att det finns för- och nackdelar med samtliga tre alternativ: att flytta och bygga nytt i centrala Kristianstad, att stanna kvar på nuvarande campus på Näsby, eller att flytta och bygga nytt i Hässleholm.

"I centrala Kristianstad blir vi tillgängligare för såväl studenter och medarbetare som omgivande samhälle, vilket bidrar starkt till högskolans attraktivitet. Synligheten och närvaron i centrum kommer att gynna samverkan med näringsliv, kulturliv och offentlig verksamhet. Högskolan blir i ännu högre grad än i dag en attraktiv och avgörande aktör i det regionala samarbetet, vilket också innebär ökad nationell uppmärksamhet. En viktig aspekt med ett nytt campus och ny byggnad är också att vi får väl anpassade lokaler för högre utbildning och forskning; hörsalar, lektionssalar, seminarierum och öppna ytor som stödjer möten över gränser av skilda slag", säger Björn Brorström, styrelseordförande för Högskolan Kristianstad.

"Vår verksamhet kommer att vinna på närheten till centralstationen och stadskärnan. Högskolan har sedan snart 50 år en etablerad verksamhet i Kristianstad med starka upparbetade relationer här. Att fortsätta verka från regionens centralort stödjer både högskolan och hela regionen. Den nya lokaliseringen bidrar också till en positiv utveckling i stadskärnan där vi blir synliga i samhället på ett helt annat sätt än vi är i dag", säger Håkan Pihl, rektor vid Högskolan Kristianstad.

Både att flytta och att stanna kvar medför dock utmaningar. Alla tre alternativ påverkas av den stora osäkerhet som gäller avseende samhällsutvecklingen och den samhällsekonomiska utvecklingen.

"Det generella ekonomiska läget gör alla stora byggprojekt osäkra. Att etablera sig i centrala Kristianstad kan vara en komplicerad och långdragen process, med de olika hänsynstaganden som måste tas, med exempelvis översvämningsrisker och annat", säger Håkan Pihl.

"Samtidigt som osäkerheten är stor vet vi att de längre förloppen präglas av spårbundenhet och att högre utbildning och forskning är motorer för en gynnsam samhällsutveckling", säger Björn Brorström.

Efter högskolestyrelsens beslut att flytta till centrum går nu Citycampusprojektet in i nästa fas. Den tidigare avsiktsförklaringen ska ersättas av ett samarbetsavtal med Kristianstad kommun och fastighetsägaren Intea.