platsannonser
Projektledare
Akademikonferens.
Projektkoordinator
till Akademikonferens.
Chef för möten och event
till Uppsala Konsert & Kongress.
nyheter
Mässor skapar möten
Över 100 000 affärsmöten
under IBTM World 2022 i Barcelona.
flygnytt
Stockholm Arlanda Airport
får sin första food hall.
hotellnytt
25hours
öppnar sitt första hotell i Skandinavien.
60 000 bokade möten
Sverige – det enda
nordiska landet som saknas på IBTM World.
hotellnytt
Nya ägare av Villa Gladtjärn,
tidigare Barken Konferens.
Hållbarhet
American Express Meetings & Events
undertecknar Net Zero Carbon Events-löfte.
Spännande möte
Sveriges Elevkårers Kongress22
i Norrköping.
flygnytt
Eurowings utökar i Sverige
ökar utbudet på Landvetter med ny direktlinje till Berlin.
Höjer kvalitetskraven
Alvar blir namnet
på hela Skellefteås näringslivsdag.
14 januari - 21 maj 2023
Malmö värd
för uppmärksammad Banksy-utställning.
RSS
rss_icon
Länkar
Beslut om 68,5 miljoner till projekt för regional utveckling

Regionala utvecklingsnämnden i Västerbotten beslutade idag att bevilja 68,5 miljoner kronor fördelat på 20 olika utvecklingsprojekt med verksamheter i Västerbotten. Projekten ska bidra till regional tillväxt och stärka länets attraktionskraft och framtidsförmåga.

"Vi står mitt i en historisk samhällsomvandling och det känns väldigt roligt att kunna stötta så många projekt som bidrar till att göra norra Sverige mer attraktivt", säger Rickard Carstedt (S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten.

 

De beviljade projekten är:

 

1. Bothnian Coastal Route (BCR)

Kvarkenrådet EGTS beviljas 1 639 835 kr.

Det övergripande målet är att skapa en ökad medvetenhet om kustrutten kring Kvarken och den Bottniska viken i Sverige och Finland (Bothnian Coastal Route), som en attraktiv resrutt för turister och lokalbefolkning, med dess enastående natur och rika kulturarv och samtidigt skapa en sund bas för tillväxt och hållbar turism. Projektet bygger på en förståelse för att företag inom turistnäringen skulle gynnas om resenärer som besöker en destination kunde se potentialen i att besöka fler destinationer inom regionen och därmed stanna längre.

 

2. Validering i Västerbotten

Region Västerbotten beviljas 2 044 803 kr.

Projektet kommer att arbeta med att inkludera strukturer i det regionala arbetet med kompetensförsörjning. De prioriterade områdena är att stärka möjligheterna för kommunerna att i samverkan erbjuda validering till fler individer och inom fler utbildningsområden samt att stärka möjligheterna till väl fungerande branschvalidering inom de branscher där goda förutsättningar finns.

 

3. ViiBIC - Västerbottens inkluderande och internationella företagsinkubator

Umeå Kommunföretag Aktiebolag beviljas 1 500 000 kr

I projektet ViiBIC kommer BIC Factory använda sina styrkor genom att stärka verksamheten till att bli mer hållbar, inkluderande och internationell och därigenom stödja unga entreprenörer, kvinnor och män, svenskar och utlandsfödda i hela Västerbotten och till viss del Norrbottens län att utveckla långsiktigt hållbara företag.

 

4. Attrahera Flera

Vännäs kommun beviljas 5 514 600 kr

Kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs har i 20 år samarbetat i projektform gällande näringslivsutveckling. Kommunerna har även ett gott samarbete med Umeå kommun. Kommunerna vill nu gå ifrån att samarbeta och samverka, till att samäga komplexa problem och lösningar. Kommunerna har tillsammans pekat ut följande områden att fortsätta arbeta med: företagsattraktion, kompetensattraktion, samhällsattraktion.

 

5. AC Live

Umeå Kulturförening Humlan beviljas 1 500 000 kr

AC Live vill verka för unga inom populärmusiken i Västerbotten, med fokus på arrangörskap och artister. Projektet vill jämna ut skillnader i länet, bidra till en sammanhållen region och skapa en plats för unga att testa nytt och växa. Det vill vi uppnå genom att bilda ett regionalt nätverk för arrangörer, artister och närliggande funktioner samt erbjuda fortbildning och utveckling för målgruppen.

 

6. Boosting Gateway2Export

Handelskammarens Service, AC län AB beviljas 3 176 007 kr

Projektet Boosting Gateway2Export vill samla relevanta aktörer och resurser inom det exportfrämjande systemet samt vidareutveckla och effektivisera samverkan, informationsspridning, aktiviteter och insatser mellan organisationerna för att på ett effektivt sätt kunna möta företagens behov.

 

7. Bothnia Green Energy

Kvarkenrådet EGTS beviljas 1 356 665 kr

Projektet syftar till att tillvarata de nya förutsättningarna som skapats för företag och organisationer i Kvarkenregionen (på svenska och finska sidan) att utveckla och sälja framtidens hållbara energilösningar. Projektet ska stödja gränsöverskridande samverkan kring utveckling av innovativa energilösningar.

 

8. Cirkulära affärsmodeller för stärkt konkurrenskraft

Vilhelmina kommun beviljas 1 115 260 kr

Projektets mål är att skapa förutsättningar för en cirkulär affärsmodell hos företagen samt att motivera nya företag/Innovatörer att utveckla hållbara tekniklösningar. Projektets mål är också att vidareutveckla rekryteringsplattformen Business Region North som syftar till rekrytering av nödvändig kompetens till inlandets företag.

 

9. Go Community

Piteå Science Park AB beviljas 2 679 996 kr

Go Community ämnar ge verktyg för unga vuxna att utveckla sina idéer och genom det skapa förutsättningar för fler företag att bildas. Projektet vill bland annat utforska och utveckla testbädd för hopkoppling av unga vuxna, entreprenörer från vitt skilda branscher att utforska format, för att få dem att samverka, bedriva kunskapsutbyte och växa tillsammans för ett mer sammansvetsat företagsklimat i norra Sverige, där exempelvis kreatören samverkar med industriföretaget.

 

10. Hållbar Tillväxt

ALMI Företagspartner Nord AB beviljasupp till 2 061 534 kr.

Projektet skall möta 800 företag totalt i Västerbotten och Norrbotten och genomföra knappt 900 fördjupade insatser med syfte att stödja och stärka ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv, med särskilda insatser på landsbygd och mot kvinnligt ledda företag.

 

11. Intersective Game

Science City Skellefteå AB beviljas 1 700 000 kr.

Projektet kommer att stötta spelindustrin som innehåller 80 aktiebolag i Norr och Västerbotten som är 12% av det totala antalet spelföretag i Sverige. Detta är ett cirka 3,5 årig ERUF ÖN projekt med medfinansiering från ERUF ÖN, Region Norrbotten, Skellefteå kommun, Umeå kommun, Luleå kommun, Boden Business Park.

 

12. Leader Idériket Umeåregionen

Urnära Ideell Förening beviljas 3 728 730 kr.

Leader Idériket Umeåregionens mål är:

1. Stärka och utveckla attraktiva platser, livsmiljöer och kulturmiljöer

2. Stärka och utveckla ett innovativt näringsliv

3. Stärka och utveckla civilsamhället och idéburen sektor

4. Stödja och främja hållbar omställning och cirkularitet

 

Jämställdhet, mångfald och icke-diskriminering, miljö, klimat, ungdomars delaktighet och hållbarhet genomsyrar samtliga mål och insatsområden.

 

13. Leader Lappland 2030

Leader Lappland 2030 beviljas 7 610 627 kr.

Satsningen inom Leader Lappland har tre övergripande mål:

1. Stärka och utveckla ett attraktivt område där människor lever hållbart och i balans

2. Stärka och utveckla den lokala företagsamheten

3. Stärka och utveckla det ideella engagemanget

 

14. Leader Skellefteå Älvdal

Leader Skellefteå Älvdal beviljas 3 840 837 kr.

Projektet omfattar genomförandet av utvecklingsstrategin för leader Skellefteå Älvdal där kommunerna Malå, Norsjö och Skellefteå ingår. Genomförandet ska leda till att förverkliga lokala initiativ och utvecklingsprojekt och leda till en hållbar utveckling som gör det möjligt att uppnå utvecklingsstrategins vision "Idéer ges plats när vi tillsammans skapar världens bästa vardag med allt så nära ".

 

15. Optisk Innovationskraft

Stiftelsen Adopticum beviljas 1 000 000 kr.

Projektet bidrar till ett stärkt och hållbart näringsliv genom att främja nyttjandet av optisk mätteknik bland små och medelstora företag. Optisk mätteknik är en nyckelteknologi för utveckling av nya lösningar som främjar en konkurrenskraftig ekonomi samtidigt resursanvändningen kan minskas.

 

16. Regional Innovationsledning i Omställning (RIO)

Region Västerbotten beviljas 3 230 060 kr.

Projekt syftar till att på kort sikt öka målgruppernas kunskap om metoder och modeller för att bedriva ett starkt, hållbart och inkluderande innovationsfrämjande arbete. På längre sikt bidrar projektet till att regionen blir en innovationsmotor för hållbar utveckling och till ett innovationsekosystem med starka och inkluderande innovationsprocesser. Projektets målgrupper utgörs dels av aktörerna inom innovationsekosystemet, men även av offentlig sektor, akademin, civilsamhället samt mikro-, små- och medelstora företag

 

17. Västerbotten Sweden

Gold of Lappland Ekonomisk förening beviljas 13 500 000 kr.

Projektet ska arbeta för att sammanföra, kunskapshöja och exponera företag inom Västerbottens besöksnäring med inriktning på export. Under det gemensamma platsvarumärket Västerbotten Sweden ska projektet verka för att fler företag exporterar kvalitetssäkrade, hållbara upplevelser och erbjudanden till den internationella gästen.

 

18. Strategisk Samverkan för Hållbar Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region (SHiMR)

Lycksele kommun beviljas 6 712 886 kr.

Projektets huvudsakliga aktiviteter sammanfattar: Strategisk samverkan, hållbar affärsutveckling, projektledning samt främja nätverk och nätverkande. Projektet vill lösa problemen med de regionala skillnaderna i stödsystem för näringslivet och fylla behoven främst genom samarbete och samhandling, både strategiskt och operativt. Projektet vill utveckla nya modeller för samverkan mellan kommuner och andra företagsfrämjare, även akademin, för att på bästa sätt stödja företagen i vår region. Projektet ser också ett behov av att se på smart specialisering på ett nytt sätt i Region 10.

 

19. Form och Design Center i Norr

Region Västerbotten beviljas 4 000 000 kr.

Projektets mål är etablerandet av en accepterad nod som innovationsmiljö, med tillhörande verksamheter, för politiken för gestaltad livsmiljö i Övre Norrland. Via innovationsmiljön byggs också kapacitet för grön omställning.

 

20. GreenBattery

RISE Processum AB beviljas 643 809 kr.

Projektets fokus är att ta fram en prototyp för ett ”grönt batteri”, där batteriet byggs upp till större del av komposterbara komponenter (anoder, katoder, bärare av elektrolyter) utan att kompromissa batteriets prestanda. Större delen av batteriet kommer att bestå av råvaror från skogsnäringens restströmmar.

 

Besluten har i de flesta fall fattats med stöd av förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken samt förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag.

 

Bilden: Umeå. Fotograf: Lars-Göran Norlin.