platsannonser
Projektledare
Akademikonferens.
Projektkoordinator
till Akademikonferens.
Chef för möten och event
till Uppsala Konsert & Kongress.
nyheter
Mässor skapar möten
Återöppnat Elmia:
Ett unikt mäss- och mötesår.
29/12-8/1
Malmö:
Vinterspelens universum återuppstår på ny plats.
nytt jobb
Josefine Gudmundson
blir hotelldirektör för Clarion Hotel The Pier.
26-27 juni 2023
Sverige arrangerar stor life science-kongress
som del av EU-ordförandeskapet.
Satsar på Business Events
Macaos kasinon satsar framåt på Business Events
investerar runt 170 miljarder kommande decenniet.
Event
Skåne Trendrapport 2022
Event in Skåne: Det har hänt magiska saker i Skåne under 2022.
Omvärldsanalys
Sju mötes- och eventtrender som du behöver känna till inför 2023
Utdrag ur eboken 7 Meeting and Event Trends You Need to Know for 2023.
Omvärldsanalys
Det är dags att bana nya spår för eventplanerare
Alla tecken pekar mot ett hektiskt 2023.
Kellerman
I have a feeling we are not in Kansas anymore
Roger Kellerman om att stå inför en värld där gamla regler inte längre gäller.
RSS
rss_icon
Länkar
Forskningssamarbete tar Höga Kusten en nivå till

Till våren inleder Höga Kusten Destinationsutveckling och Mittuniversitetets turismforskningscentrum, Etour, ett forskningsprojekt. Projektet vill undersöka sambandet mellan destinationens varumärkesarbete, besökares upplevelser och grön omställning av företag inom besöksnäringen.

”Likt andra destinationer står Höga Kusten inför utmaningen att utveckla vår plats utan att på längre sikt skada natur eller samhälle. Därför ser vi en styrka i att tillsammans med kunniga forskare från Etour utforska vägen framåt – både för vår plats bästa och som hjälp till andra destinationer och företag”, säger Joel Libell, Strategisk utveckling - Hållbarhet, Höga Kusten Destinationsutveckling.

Många destinationer och företag är rädda för att de inte kommunicerar sitt hållbarhetsarbete tillräckligt mycket, eller det omvända, att de överdriver sitt hållbarhetsarbete så att de skapar löften som de inte kan hålla. Det behövs en balans däremellan för att skapa värde för besökaren och ett trovärdigt varumärke. Samtidigt som det attraherar rätt gäster med ett hållbart beteende. Detta vill forskarna i projektet ’Attraktionskraft och grön omställning – ett webbaserat varumärkesexperiment för besöksnäringens hållbara utveckling’ bidra till.

I Höga Kustens gemensamma besöksnäringsstrategi 2030, med tillhörande varumärkesplattform, ligger fokus på samverkan, förståelse och engagemang med en koldioxidneutral destination som målsättning. I detta projekt ska forskarna ur besökarens perspektiv utvärdera hållbarhetsaspekterna i destinationens varumärke, samt testa ett verktyg för att se hur de här aspekterna påverkar attraktionskraften och trovärdigheten.

”Höga Kusten som destinationsbolag är intressant eftersom de dels har en befintlig varumärkesplattform och de dels tydligt fokuserar på hållbarhetsarbete. Vi vill titta på hur de kan sy ihop hållbarhetsarbetet med varumärket så att det faktiskt betyder någonting”, säger professor och projektledaren Maria Lexhagen.

”I dag använder de mycket storytelling i sin marknadsföring, så vi kommer utifrån det att bygga olika kommunikativa insatser och testa med webbpaneler vilka ingredienser som fungerar och ”träffar rätt” när man kommunicerar hållbarhet”, säger Maria Lexhagen.

Resultatet från experimentet blir en del i Höga Kustens digitala verktygslåda för varumärkesarbete, som företag kan använda för att anpassa olika kommunikativa insatser mot olika målgrupper. Det blir en win-win eftersom destinationen och företagen får konkreta tips på hur de kan jobba med hållbarhetskommunikation och marknadsföring, samtidigt som destinationsbolaget får ett tydligare varumärke där de håller vad de lovar. Förhoppningsvis kan budskap om hållbarhet också uppmuntra till ett hållbart gästskap.

”Vi ser det som en stor styrka att denna forskning även kommer resultera i konkreta och användbara tips både för företagen och destinationen. Vi tror att denna forskning kommer att kunna stärka svensk besöksnäring och bidra till det långsiktiga utvecklingsarbetet, helt i linje med Höga Kustens Besöksnäringsstrategi mot 2030”, säger Joel Libell.

Detta är ett av de tre projekten som beviljats medel från BFUF (Besöksnäringens Forsknings- och utvecklingsfond).


Projektperiod: 2023-04-01–2025-04-30

Forskningscenter: Etour