nyheter
Please Contact me !!!! hacker0n3@proton.me
Please Contact me !!!! hacker0n3@proton.me
Please Contact me !!!! hacker0n3@proton.me
motor för utveckling
Dubai vinner anbud
för 232 business events för tiden fram till 2026.
nya jobb
Informationsteknik
fortsätter rekrytera välkända namn.
Hotell
Jacy’z Hotel & Resort
i Göteborg startar exklusiv chaufförservice.
event skapar möten
Para-VM visar upp Östersund
som en tillgänglig stad för evenemang.
Nytt jobb
Isabelle Lechtman
blir vd för Folkets Hus i Stockholm.
Mötesplats
Rekordår 2022
Nu vill Bjertorp slott bli landets främsta bröllopsdestination.

Jacyz hotell i Göteborg
kan bli Årets Bygge 2023.
events skapar möten
Väv 2022 i Halmstad
gav 18,5 miljoner kr i turismomsättning.
Event skapar möten
Piteå Business Tour
– nytt eventkoncept för näringslivet i Piteå.
RSS
rss_icon
Länkar
Internationell konferens om förnybara bränslen i Stockholm

Svebios Advanced Biofuels Conference (ABC) i Stockholm 14 – 15 september kan den som vill få svar på sina frågor om nya biobränslen från skogsråvara, åkergrödor, avfall och återvunnen koldioxid. Ledande globala experter finns på plats – 24 talare från 13 länder.

 

Några av de frågor som kommer besvaras på konferensen:

• Vilken teknik är bäst för klimatet?

• Vad blir kostnaden per liter?

• Finns det tillräckligt mycket hållbar biomassa?

• Hur mycket produktion finns det redan i dag?

• Hur ser planerna ut för de närmaste åren?

 

Transportsektorn är svår att ställa om. För att klara de stora behoven av drivmedel både för personbilar, tunga vägtransporter, arbetsmaskiner, fartyg och flyg, kommer det behövas både elektrifiering och stora volymer förnybara icke-fossila bränslen.

Biodrivmedlen finns här och nu, och nya produktionsprocesser utvecklas hela tiden. Nu sker det omfattande investeringar i nya fabriker, inte minst i de nordiska länderna. Men utvecklingen skulle kunna gå ännu snabbare med tydligare politik och långsiktiga styrmedel. Man kan deltapå plats i Stockholm eller online.

Det finns i dag en produktionskapacitet på 17 TWh biodrivmedel, främst i Sverige och Finland. Därutöver finns planer och projekt som skulle kunna ge ytterligare 47 TWh bränslen. Många av de berörda företagen finns på plats vid ABC-konferensen.

Konferensen hålls på IVA konferenscenter.