platsannonser
Projektkoordinator
till Akademikonferens.
Chef för möten och event
till Uppsala Konsert & Kongress.
nyheter
hotellnytt
Ingen hotellkris
– än så länge.

Rekordsommar för Höga Kusten
Internationella gäster har ökat med 40% sedan 2019.
Hotellnytt
Comwell Aarhus
har utsetts till det mest klimatvänliga hotellet i Danmark.
11-13 november 2022
Allt för hälsan tillbaka
– i år med fokus på kvinnohälsa.
25 april
Lansering av Fastighetsenergi 2023
– ny arena för framtidssäkrade byggnader
säkerhet för medarbetare
Riskline och Safeture
inleder ett samarbete.
Mässor är möten
Elmia Garden 2022
– storsatsning på hela mässupplevelsen.
hotellnytt
Comfort Hotel
växer i Göteborg
Hotellnytt
Rekord i antal hotellnätter
under H22 City Expo i Helsingborg.
RSS
rss_icon
Länkar
Circular Materials Conference 14-15 september, The Wood Hotel Skellefteå

Den 14-15 september är det dags för Circular Materials Conference i Skellefteå, en konferens om cirkulär materialanvändning.

Återvinningsföretaget Kuusakoski Recycling är en av deltagarna och vd Olov Boman en av flera föredragshållare. Han betonar vikten av konferensen.

”Det handlar om att återställa värdet av restmaterial, sortera, uppgradera det till nya råmaterial som är så bra som möjligt för att kunna återanvändas. Vi återför värdet till redan använda material. Det är viktigt, det är vår vision och det är därför vi existerar”, säger Olov Boman.

Hans företag har mer än 100 år i branschen och återvinner många typer av avfall, inte minst metaller och järnskrot.

Boman förklarar att Circular Materials Conference är viktigt för företaget.

”Kommunikation med våra intressenter är A och O för oss. Genom att träffa andra i branschen blir vi bättre på att se både vilka lokala flöden det finns och hur vi kan förbättra dessa”, säger Boman.

Konferensen grundades i Skellefteå 2013. Det var då i samband med Boliden AB:s start av e-kaldoverket vid Rönnskärsverken, där man bland annat återvinner metaller ur uttjänta mobiltelefoner.

Boliden är i högsta grad fortsatt aktiv i Circular Materials Conference. Sara Olsson, Sustainability Manager på Boliden Smelters förklarar:

”Vi har en vision att vara den mest klimatvänliga och respekterade metalleverantören i världen. För att ta den rollen i samhället samt göra det på ett klimatvänligt sätt är det nödvändigt med cirkulär metallanvändning".

Olsson fortsätter:

”Deltagandet ger oss möjlighet att förklara hur Bolidens metaller och vår produktion av dem bidrar till en cirkulär ekonomi med maximal samhällsnytta. Det är också ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter med näringsliv och akademi.”

Konferensens fokus har varit cirkulära material, återvinning och hållbarhet i gränssnittet mellan tillämpad forskning och utveckling av nya cirkulära affärsmodeller.

Huvudtemat i år är nordiska lösningar för global förändring och frågan som lyfts är hur gemensamma erfarenheter och innovationer kan bidra till en global övergång mot en cirkulär ekonomi. Metaller, elavfall, batterier, plast och byggnadsmaterial är några fokusområden.

Jan Ots på Nordic Publishing är general för konferensen:

”Vi behöver fortfarande diskutera hindren och vad vi kan göra individuellt eller tillsammans för att ta ytterligare steg mot målet. Först när dessa är passerade kan vi uppnå en cirkulär ekonomi. Och för att möta utmaningen att leva inom planetens gränser måste vi skapa ett samhälle med hållbara cirkulära material.”

Cirkulär ekonomi är ett koncept som alla i återvinningsbranschen diskuterar. Regeringens miljödepartement tog 2020 fram en handlingsplan där det övergripande målet var att ”omställningen till en cirkulär ekonomi ska bidra till att nå miljö- och klimatmålen, samt de globala målen i Agenda 2030”.

Planen innehåller långsiktiga och målsättningar för hur bland annat matavfall ska minskas och hur mycket utsläppen av växthusgaser ska reduceras.

Nu lyfts frågan i Skellefteå bland experterna – bland annat forskarna, industrierna, organisationerna och uppfinnarna.

Jan Ots:

”I dag är begreppet cirkulär ekonomi brett accepterad som vägen framåt. Industrin strävar efter att utveckla sina leveranskedjor och affärsnätverk för att uppnå det målet. Men det finns fortfarande hinder för en fullständig anpassning till cirkulära materialförsörjningskedjor.”

Circular Materials Conference har flera samarbetspartners, bland annat Competence Center of Recycling vid Chalmers, Boliden, Skellefteå kommun och IVL/Svenska Miljöinstitutet, Sveriges ledande miljöinstitut som bedriver forskning och uppdrag åt organisationer och företag inom miljö- och hållbarhetsfrågor.

Aurora Pelli på IVL:

”Konferensen behövs verkligen. Fysiska möten är efterlängtade. Det har varit svårare att upprätthålla tempot i arbetet de senaste åren, men den här konferensen kommer att generera en boost i omställningsarbetet. Nu är tiden inne för industrier och forskare ska hitta kommersiella lösningar och kroka arm för att tillsammans ta nästa steg".

Pelli tycker det finns ett stort mervärde i att konferensen ligger i Norra Sverige.

”Skellefteå står just nu i epicentrum för den gröna omställningen. Det finns därför en väldigt stor geografisk poäng i att den hålls i just Skellefteå. Det har tillkommit flera väldigt viktiga aktörer på bara några år. De, och alla som sedan tidigare jobbade inom återvinning, kommer att tillsammans vässa sin innovationskraft. Mixen av nytt och rutinerat skapar otroliga mervärden".

Konferensen hålls 14-15 september på Wood Hotel i Skellefteå.

Myndigheter, organisationer, folkvalda, företag och forskare kommer i sina programpunkter dela med sig av det allra senaste, och vart de är på väg.

Bland föredragshållarna kan nämnas:

• Ulrika Håkansson, Business Development Manager & Project Manager ReeMAP, LKAB Minerals

• Lena Abrahamsson, Scientific leader for Creaternity and professor in Human Work Science, Luleå University of Technology

• Virginie Decottignies, Head of the Material Recycling & Recovery Dpt, CIRSEE, Material Cluster SUEZ.

Delar av innehållet ligger redan nu på:www.circularmaterialsconference.se

Där kan man också registrera sig.