platsannonser
Projektkoordinator
till Akademikonferens.
Chef för möten och event
till Uppsala Konsert & Kongress.
nyheter
hotellnytt
Ingen hotellkris
– än så länge.

Rekordsommar för Höga Kusten
Internationella gäster har ökat med 40% sedan 2019.
Hotellnytt
Comwell Aarhus
har utsetts till det mest klimatvänliga hotellet i Danmark.
11-13 november 2022
Allt för hälsan tillbaka
– i år med fokus på kvinnohälsa.
25 april
Lansering av Fastighetsenergi 2023
– ny arena för framtidssäkrade byggnader
säkerhet för medarbetare
Riskline och Safeture
inleder ett samarbete.
Mässor är möten
Elmia Garden 2022
– storsatsning på hela mässupplevelsen.
hotellnytt
Comfort Hotel
växer i Göteborg
Hotellnytt
Rekord i antal hotellnätter
under H22 City Expo i Helsingborg.
RSS
rss_icon
Länkar
Nio av tio personresor är tillbaka över Öresundsbron

Nästan 100 000 personresor gjordes dagligen med bil eller tåg över Öresundsbron och med färja mellan Helsingör och Helsingborg under årets andra kvartal, uppger Øresundsinstituttet i ett nyhetsbrev.  Det innebär att det genomfördes motsvarande nio av tio av de personresor som gjordes samma kvartal 2019. Under årets andra kvartal gjordes drygt 8.7 miljoner personresor över Öresund. Men utvecklingen skiljer stort mellan olika resekategorier.

Under andra kvartalet närmade sig antalet personresor över Öresund nivån från innan pandemin. När det gäller antalet tågresenärer, antalet danska fritidsresenärer som kör över bron och antalet godstransporter på tåg och lastbil via bro och färja så har de i olika grad passerat nivån från 2019 under andra kvartalet i år.

Sommartrafiken under juli indikerar att även kvartal tre kommer att bjuda på positiva siffror. Under juli gjor- des mer än en miljon personresor med Forseas färjor mel- lan Helsingör och Helsingborg och en av sommardagarna noterades det högsta antalet landgångsresenärer sedan juli 1996. På bron nådde antalet fordon så när som på någon tiondels procent upp till samma nivå som i juli 2019.

 

• 96 200 personresor över Öresund

Reslusten har tagit fart sedan covidrestriktioner- na tagits bort. Jämfört med 2021 ökade antalet personresor med bil och tåg över Öresundsbron och med färja mellan Helsingör och Helsingborg med 136 procent till 96 200 enkelresor. Över bron har antalet personresor ökat med 142 pro- cent jämfört med andra kvartalet 2021 och när det gäller antalet personresor med färja mellan Helsingör och Helsingborg ligger ökningen på 115 procent. Den kategori som återhämtat sig mest när det gäller personresor är tågresenärerna.

 

• Hemarbete dämpar antalet pendlarresor

Återhämtningen när det gäller antalet pend- larresor över Öresund har inte varit lika stark som för det totala antalet personresor. Under andra kvartalet i år gjordes i medeltal 15 192 pendelresor över Öresund med tåg eller bil över Öresundsbron och färja mellan Helsingör och Helsingborg. Tågpendlingen över sundet ökar mest, med 81 procent jämfört med andra kvar- talet 2021. Bilpendlingen ökade med 25 procent medan pendlingen med färja endat ökade med sex procent. Forsea har dock haft en mera stabil utveckling när det gäller resenärer med månads- kort. Trots den lägre ökningen under det senaste året är antalet pendelresenärer med färja endast

fyra procent lägre jämfört med 2019. Antalet tåg- och bilpendlare över Öresundsbron var under kvartalet 13-14 procent lägre jämfört med samma kvartal 2019. Øresundsbro Konsortiet pekar på att hemarbete har blivit en etablerad ar- betsform och att de sett hur antalet pendlarresor under de senaste månaderna stabiliserats på en nivå som ligger cirka 15 procent lägre än 2019.

 

• Fler danska fritidsbilister och närturister

Personbilstrafiken över Öresund ligger fortsatt mellan 12 procent (bron) och 20 procent (Forsea) lägre jämfört med 2019. Under andra kvartalet 2022 passerade 20 816 personbilar över Öresund via bro eller färja. Rederiet Forsea noterar att det främst är närturismen mellan Danmark och Sverige som ökat medan Øresundsbro Konsortiet pekar på att trafiken ökar mest bland danska fritidsbilister.

 

• 11 procent fler lastbilar och godstågsvagnar

Godstrafiken över Öresunds fortsätter att öka. Till skillnad från persontrafiken över Öresund var ned- gången i godstrafiken under coronapandemin endast tillfällig. Under årets andra kvartal ökade godstrafi- ken med närmare elva procent jämfört med samma kvartal 2021 och når en ny toppnivå sedan statis- tikens början 2015. Mest ökade trafiken i form av varu- och lastbilar över Öresundsbron. I genomsnitt passerade 3 839 varu- och lastbilar samt godstågsvag- nar över Öresunds per dygn under kvartalet.

 

• 20 procent fler tåg över bron

I genomsnitt körde 170 tåg över Öresundsbron per dygn under årets andra kvartal, det är en ökning med 20 procent jämfört med samma kvartal 2021. Den totala nivån under årets andra kvartal kan jäm- föras med hur det såg ut innan coronapandemin, den stora nedgången som skedde i antalet tåg under pandemins början är således återhämtad.