platsannonser
Projektledare
Akademikonferens.
Projektkoordinator
till Akademikonferens.
Chef Akademikonferens
PCO för SLU, Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet.
Chef för möten och event
till Uppsala Konsert & Kongress.
nyheter
IMEX 2023
Tum Islam ALeminden Ozur Dileyeceksiniz
Tum Islam ALeminden Ozur Dileyeceksiniz
festivalsommar
Håkan Hellström
är klar för Way Out West.
stort event
Cirque du Soleil
återvänder till Malmö Arena i maj 2023.
hotellnytt
BWH Hotel Group lanserar Aiden
– ett nytt varumärke på hotellmarknaden.
Ny mötesplats
Digitalisering behövs
för ett levande Västerbotten.
digital plattform
Event Logic växer med över 800 procent
och expanderar till övriga Norden.
Utmärkelse
Tourism in Skånes innovationsprojekt
prisas internationellt.
flyg
Eurowings lanserar
lanserar direktlinjer till Rom och Stuttgart från Arlanda.
8 000 hundar
Nordens största hundevent
är tillbaka i Göteborg.
Den 16–18 februari 2023
Elite Grand Hotel Norrköping
officiellt hotell till Future Echoes.
RSS
rss_icon
Länkar
Rekordresultat för Scandic Hotels

Viktiga punkter från Scandics Delårsrapport Kvartal 2, 2022.

Andra kvartalet i sammanfattning

 • Nettoomsättningen ökade med 221,8 procent till 5 276 MSEK (1 640).
 • Den genomsnittliga beläggningsgraden steg till 63,2 procent jämfört med 27,1 procent under det andra kvartalet föregående år.
 • Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum (RevPAR) ökade till 749 SEK (245) drivet av ökad beläggning och positiv prisutveckling.
 • Justerat EBITDA uppgick till 1 083 MSEK (-364). Resultatet påverkades positivt av erhållna statsstöd om 94 (203) MSEK, 167 MSEK hänförligt till temporära effekter från avtal med norska staten om boende för flyktingar från Ukraina samt ersättning som erhållits i samband med öppningar av hotell.
 • Exklusive IFRS 16 uppgick resultat per aktie till 2,44 SEK (-3,08).
 • Fritt kassaflöde uppgick till 1 300 MSEK (-214).
 • Avtal tecknades om nytt hotell i Tromsø i Norge med 305 hotellrum som förväntas öppna under 2025, samt övertagande av hotell i Horsens i Danmark med 132 rum från 1 oktober 2022.
 • Under kvartalet öppnade Scandic sex hotell medan två hotell lämnades. Totalt ökade antalet rum i drift med 1 570.
 • Avtal tecknades med hyresvärden Pandox om förlängning av hyresavtal för 15 hotell omfattande totalt 3 598 rum. Totalt förlängdes 23 hyresavtal i kvartalet.

 

Första halvåret i sammanfattning

 • Nettoomsättningen ökade med 211,7 procent till 8 009 MSEK (2 569).
 • Justerat EBITDA uppgick till 846 MSEK (-1 138).
 • Exklusive IFRS 16 uppgick resultat per aktie till 0,09 SEK (-7,98).
 • Fritt kassaflöde uppgick till 304 MSEK (-1 194).

VD-kommentarer i sammanfattning

"Som vi tidigare meddelat var det andra kvartalet mycket starkt för Scandic. Både nettoomsättning och justerat EBITDA nådde sina högsta nivåer någonsin samtidigt som skuldsättningen minskade rejält till följd av ett starkt kassaflöde", säger Jens Mathiesen, vd och koncernchef.

"Justerat EBITDA uppgick till 1 083 MSEK och även om resultatet var positivt påverkat av ett antal engångseffekter om 261 MSEK var den underliggande lönsamheten på en historiskt hög nivå med en rörelsemarginal överstigande 15 procent. Det starka resultatet förklaras av en stark hotellmarknad i kombination med hög effektivitet och kostnadsmedvetenhet."

"Hotellmarknaderna tog snabbt fart i samband med att restriktionerna hävdes i början av året, drivet av en stark underliggande efterfrågan på alla marknader. Jag vill framförallt lyfta fram den positiva utvecklingen i de viktiga storstadsregionerna där aktivitetsnivån nu är tillbaka."

"Vår beläggningsgrad steg från 39 procent i Q1 till 63 procent i Q2 och vi har sett en fortsatt tydlig förbättring av rumspriserna på alla marknader. Scandics genomsnittliga intäkt per tillgängligt rum (RevPAR) var helt tillbaka på samma nivå som motsvarande kvartal 2019, vilket var ett rekordår för Scandic."

"Vi har under de senaste månaderna förlängt 23 hyresavtal på nivåer som möjliggör god lönsamhet och en balanserad risk för Scandic. I juni tecknade vi ett avtal med vår största hyresvärd Pandox om förlängning av hyresavtal för 15 hotell som totalt omfattar omkring 3 600 rum till oförändrade hyresnivåer. Som en del av avtalet har parterna kommit överens om ett renoveringsprogram. Pandox kommer bland annat att genomföra investeringar i ventilation och värmeåtervinning på flertalet hotell vilket kommer att leda till sänkt energikonsumtion och lägre driftskostnader framöver."

"Vi har under kvartalet stärkt Scandics erbjudande med ett flertal nya och attraktiva hotell. Två nya hotell i Köpenhamn lanserades och tre nya hotell öppnades på den svenska marknaden - i Göteborg, Helsingborg och Kiruna. Dessutom genomförde vi en lyckad återöppning av Scandic Holmenkollen Park utanför Oslo efter en omfattande renovering och utbyggnad. Flera av dessa öppningar var initialt planerade att ske tidigare, och vi är mycket nöjda med att vi kunnat genomföra dessa i en stark hotellmarknad."

"Baserat på nuvarande bokningsläge räknar vi med en fortsatt stark hotellmarknad under de kommande månaderna. Vår verksamhet bedrivs mer effektivt och vi har en hög beredskap för att hantera framtida utmaningar såsom kostnadsinflation och en eventuell försvagning av konjunkturen. Sammantaget ger detta goda förutsättningar för fortsatt god lönsamhet och starkt kassaflöde."

"Vi är såklart mycket nöjda med ett rekordresultat för kvartalet och jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som gjort detta möjligt. Vi ser fram emot ett starkt tredje kvartal."