platsannonser
Chef Akademikonferens
PCO för SLU, Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet.
Chef för möten och event
till Uppsala Konsert & Kongress.
nyheter
hotellnytt
Radisson Red i Oslo
satsar på hållbarhet och kultur.

visitBerlin:
11 miljoner övernattningar under första halvåret 2022.
positiv utveckling
Sigtunahöjden erbjuder personal bättre villkor
när hela mötesindustrin skriker efter folk.
MässNytt
Formex
öppnar den 23 augusti.
hotellnytt
Radisson Resort Plaza Skiathos
öppnar på Sporaderna.
nytt jobb
Easyfairs
utser Joachim Warnberg till tillfällig vd.
Event
Stor kongress för stadsträdgårdsmästare i Uddevalla i höst
Fokus på stadens parker, grönska och framtidsspaning inom stadsutveckling och hållbarhet.
flygtrafik
SAS satsar på Sälenfjällen och lanserar två nya linjer till Scandinavian Mountains Airport
Flyger internationella gäster direkt till flygplatsen från både Köpenhamn och Aalborg.
ny undersökning
Affärsresorna blir allt färre men allt mer ändamålsenliga
Enligt europeiska företagsledare är detta att vänta i en post-pandemisk värld.
Den 28-29 september
Dubai värd för megaturism-event
MENA Attractions & Destinations Forum 2022 förväntas locka över 300 aktörer.
RSS
rss_icon
Länkar
Ny mötesplatsen Train & Rail för järnvägsinvesteringar öppnar för miljardaffärer

Under perioden 2022–2033 har regeringen beslutat att satsa 165 miljarder kronor på drift och underhåll av det befintliga svenska järnvägsnätet och ytterligare 437 miljarder kronor på nya järnvägar och vägar. Satsningen har en samlad budget på totalt 881 miljarder kronor.

De planerade järnvägssatsningarna i Nationell plan 2022–2033 är mycket omfattande, med storsatsningar på det svenska järnvägsnätet. Delar av dessa är på delsträckor av höghastighetsbanan Stockholm–Malmö och Stockholm–Göteborg, som ska kunna vara klara cirka 2045 enligt Regeringen. Budgeten är på 799 miljarder kronor och dessutom tillkommer 82 miljarder från trängselskatt, banavgifter och medfinansiering.

”De här stora satsningarna på järnvägen skapar ett stort behov av en bra mötesplats och samtalsrum skapade av och för järnvägsbranschen. Därför är Train & Rail i Stockholm viktigt initiativ”, säger Lars Redtzer som är chef Branschutveckling hos Byggföretagen.

”Vi arbetar för ett fungerande samhälle med god infrastruktur. Utvecklingen av den svenska järnvägen är viktig för våra medlemmar och vi vill tillsammans med branschen hitta en bra väg framåt”, säger Lars Redtzer.

Med en ny mötesarena med mässa och konferenser på Stockholmsmässan skapas goda möjligheter för diskussion och affärer mellan olika parter.

”Train & Rail i april 2023 ligger helt rätt i tiden, med möjlighet för alla involverade parter att knyta kontakter och finna nya vägar för samverkan”, säger Monika Johannesen, projektledare för Train & Rail.

Tillgänglighet är nyckeln till hur framtidens järnväg ska bli livskraftig och klimatsmart.

”Tillsammans skapar vi en viktig arena för hur vi ska utveckla Sveriges järnvägar där vi även kan diskutera utmaningar kring hållbarhet, digitalisering och kompetensförsörjning”, säger Gabriel Modéus, generalsekreterare för Swedtrain, som är initiativtagare till mötesplatsen Train & Rail tillsammans med Stockholmsmässan.

”Det är också därför vi i branschen bygger en ny mötesplats, av branschen, med branschen och för branschen, med Train & Rail i Stockholm. Vi ser fram att välkomna besökare från hela Sverige och hela Norden”, avslutar Gabriel Modéus.

 

FAKTA

De planerade investeringarna inom järnvägar är bland annat:

  • Ostkustbanan. 10 miljarder kronor för att bygga fyra järnvägsspår på Ostkustbanan mellan Uppsala och länsgränsen mot Stockholm. Trafikverket har också nyligen beslutat att två miljarder kronor ska gå till spårväg i södra Uppsala.
  • Roslagsbanan. Fortsatt utbyggnad till dubbelspår.
  • Sydostlänken. 3,9 miljarder kronor på Sydostlänken.
  • Kust till Kust-banan. Medel för utbyggnad av dubbelspår Växjö–Räppe.
  • Västra stambanan. Kapacitetsförstärkning Laxå–Alingsås.
  • Helt nya stambanor ska byggas. I planen ingår etapperna i Ostlänken Järna–Linköping, Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund samt planläggning för kvarstående etapper mellan Linköping–Borås respektive Hässleholm via Jönköping.
  • Tidigarelagda projekt i Norrland. Flera järnvägsprojekt i norra Sverige tidigareläggs, bland annat intensifieras utbyggnaden av Norrbotniabanan Dåva–Skellefteå och flera objekt som förlängda mötesstationer Murjek, Nattavaara, Harrträsk, Näsberg, Nourtikon och Sikträsk på Malmbanan samtidigt som medel tillförs till helt nya projekt på Malmbanan.
  • För de årliga driftbidragen till Inlandsbanan fördelas 2,1 miljarder kronor under planperioden vilket medger en ökning med 75 miljoner kronor per år under perioden 2023–2026.
  • Däremot har utbyggnaden av det nya trafiksäkerhetssystemet ERTMS, som är en förutsättning för digitalisering och ökad kapacitet, kraftigt dragits ner.
  • Förbättrad kraftförsörjning för järnvägarna och ett nationellt tågledningssystem fullföljs och olika åtgärder för trafik med längre godståg genomförs på sträckorna Hallsberg–Malmö och Hallsberg–Göteborg,

 

Läs mer här: Regeringens (infrastrukturdepartementet) presentation 13 juni 2022 av en ny nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige. Läsinformation

 

Om Train & Rail

Train & Rail arrangeras av Stockholmsmässan och Swedtrain i samarbete med Järnvägsentreprenörerna, NJS – Forum för Nordiskt Järnvägs Samarbete, Spårvagnsstäderna, Svensk Kollektivtrafik, Swerig och Tågföretagen.

 

Foto: Kasper Dudzik