platsannonser
Upphandling av partnerkonsult
till IUFRO World Congress 2024.
nyheter
11-12 maj 2022, Kistamässan
Internationell konferens och mässa
inom Smart City kommer till Stockholm.
möten & Affärer
Nine Yards
går samman med Eventyr.
5-6 feb kostnadsfritt
Science Week 2-6 februari
för en hållbar värld - 60 programpunkter som livesänds digitalt.
upp till 30 personer
Scandic stärker erbjudandet för digital självbetjäning
– gäster kan nu boka möten direkt på webben.
11-12 mars 2022
Karlstad får ny golfmässa
– Scandinavian Golf Fair.
safety & Security
Norge utsetts till världens säkraste land
UAE kom på andra plats, men är säkrast när han går ensam.
30 intervjuer
Forskningsrapport om hybridevent släppt av IAPCO och AIPC
Inblick i hur hybridevent har utvecklats och de möjliga vägarna framåt.
30 nov - 2 dec 2021
Mötesindustrin återförenades på IBTM World Barcelona 2021
Hyllas som enorm framgång av både besökare och av arrangörerna.
8-12 februari 2022
Stockholm Furniture & Light Fair lanserar nytt seminariekoncept
Får ny form och tar grepp om branschens viktigaste frågor.
RSS
rss_icon
Länkar
Bättre naturskydd med mer ekoturism
Sverige har fantastiska möjligheter för mer ekoturism i skyddad natur. För att nå dit krävs emellertid nytänk kring reservatsbestämmelser, naturum, samverkan med företag, högre biologisk kompetens och stimulans av klimatsmarta resor. Det är några av Ekoturismföreningens slutsatser i en aktuell skrivelse till Naturvårdsverket.

Med närmare 30 nationalparker och 3 500 naturreservat har Sverige stora möjligheter att utveckla mer och bättre naturturism i skyddade områden runt om i landet.

Detta i en tid då gruppen av friluftsovana storstadsbor i Sverige växer, samtidigt som allt fler européer söker sig till svensk vildmark, tystnad och oexploaterad natur.

Gotska Sandön är ett exempel där ekoturism och naturskydd har inlett ett framgångsrikt samarbete.

– Trendspanare pekar på att äkta genuina upplevelser med ett stort innehåll av lärande och aktiviteter har framtiden för sig, och mycket tyder på att efterfrågan på svensk ekoturism kommer att öka kraftigt under de närmaste tio åren, säger Gunnel Hedman ordförande i Svenska Ekoturismföreningen.

– Men för att möta en växande efterfrågan krävs en bra samverkan mellan besöksnäringen, myndigheter och naturskyddsorganisationer. Hittar vi rätt i den processen är möjligheterna fantastiska, men för att lyckas krävs en del nya tankar och arbetssätt.

Ekoturismföreningen har det senaste halvåret summerat och analyserat vad som idag hämmar utvecklingen av naturturismen i allmänhet och samverkan mellan ekoturism och naturskydd i synnerhet. Studien och analysen har finansierats med pengar från Jordbruksverket, och nyligen presenterades de viktigaste slutsatserna i en skrivelse till Naturvårdsverket.

På ugglesafaris i Västmanland kombineras fågelskydd, upptäckarglädje och ekoturism till en kommersiell och bokningsbar produkt.

– Vi har under de senaste 20 åren sett ekoturismen utvecklas och växa runt om i världen. Sverige är inget undantag, men här vilar centrala delar av svenskt naturskydd på gamla uppfattningar om att kommersiell turism sliter, skadar och stör mer än vanligt friluftsliv. Vi menar att det faktiskt kan vara precis tvärtom, säger Per Jiborn märkningsansvarig på Ekoturismföreningen och ansvarig för studien.

– Naturvårdsverket och Ekoturismföreningen har gemensamma uppfattningar kring en lång rad frågor, och verket bidrog aktivt till utvecklingen av ekoturismmärkningen Naturens Bästa för åtta år sedan, säger Per Jiborn. Men sedan dess har det hänt för lite på Naturvårdsverket och vi behöver lägga i en högre växel för att kunna möta en spännande framtid.

Ekoturismföreningens skrivelse till Naturvårdsverket sätter fingret på sju strategiska utmaningar för en framtida samverkan.

1. Naturturism och friluftsliv ska behandlas någorlunda lika när det gäller tillgång till nationalparker och reservat. Märkningen Naturens Bästa visar vad som bör krävas för att få bedriva turism i naturskyddade områden.

Vem gör vad och till vilket pris runt naturum och i skyddad natur?

2. Landets många naturum bör vara ett nav för det utbud av guidningar, aktiviteter, boende och matupplevelser som traktens företag erbjuder. Idag fungerar många naturum vid sidan av besöksnäringen, och i värsta fall hämmar dessa offentliga institutioner utvecklingen av små lokala naturturismföretag.

3. Det behövs en tydlig rollfördelning mellan privata och offentliga aktörer inom naturguidningar. Samhället bör stimulera framväxt av duktiga naturturismföretag, istället för att underminera deras verksamhet genom subventionerad offentlig guideverksamhet till besökare i allmänhet.

4. Svensk ekoturism kan bli ett konstruktivt redskap för att stimulera mer dialog och överbrygga konflikter kring rovdjurens roll. De senaste årens vargdebatt har visat på en växande klyfta mellan stad och land, och bristen på lokal förankring riskerar att bli en akilleshäl för landets naturskydd. Rätt skött finns här spännande möjligheter till bland annat mer viltskådningsturism, som också kan bidra till ekonomisk utveckling i bygden.

5. Synergieffekter och samverkansmöjligheter måste tas tillvara mellan offentlig naturskydd och kommersiella ekoturismarrangörer.

6. Svensk natur- och ekoturism är en ny bransch där mycket ännu är ogjort. Ett tydligt behov är att höja den biologiska kompetensen bland tusentals naturturismentreprenörer. Kunskaper som idag finns på länsstyrelser, bland ideella organisationer och inte minst inom offentliga satsningar som Centrum för biologisk mångfald och Artdatabanken. Här finns spännande möjligheter för banbrytande samverkan.

7. Avslutningsvis är det dags att ställa krav på att svenskt friluftsliv och naturturism tar sitt ansvar för att miljöanpassa resandet. Även här dominerar gamla lösningar med fokus på den egna bilen, som det enda alternativet att ta sig ut i skog och mark. Situationen blir dock en annan med professionella arrangörer som hämtar upp vid närmaste tågstation eller busshållplats, och sedan ordnar fullfjädrade upplevelser där det mesta av utrustningen ingår .

– Tack vare ekoturismmärkningen Naturens Bästa har vi under de senaste åren inspirerat till mer och bättre ekoturism runt om i landet. Ett antal pionjärer har visat vägen med sina goda exempel. Nu är det dags för nästa utmaning, att på allvar låta ekoturismen kugga in i svenskt naturskydd. Genom att knyta ihop naturskyddet med fantastiska naturupplevelser, upptäckarglädje, läcker mat, kunniga guider, mysigt boende och välkomnande värdar bidrar gästen samtidigt till att lokalförankra naturskyddet, miljöanpassa besöksnäringen och utveckla klimatsmarta alternativ för semestern, säger Gunnel Hedman.

 

Foto: Staffan Widstrand, Ekoturismföreningen.