nyheter
digitalisera mera
Visit Stockholm och Tillväxtverket
satsar 8,3 miljoner på besöksnäring.
idéer som skapar möten
Karlstad: Nära 10 miljoner
fördelas till föreningar och organisationer 2021
NY detaljplan krävs
Lunds kongresshus
ett steg närmare förverkligandet
sammanslagning
BokningsBolaget och Compro Möten & Event
går samman blir Mice BokningsBolaget AB.
automatisk bokningsbekräftelse
Nordic Choice Hotels
utökar möjligheterna till digitala mötesbokningar.
satsning för ökad konkurrenskraft
​Stor omställningsinsats
för skånska mötesanläggningar.
400 startande
10-årsjubileum för vintersim i Skellefteå
arrangeras av Föreningen För Mörkrets och Kylans Glada Vänner.
Portulans Institute och Unesco
Sverige etta i världen
på digital samhällsomvandling.
Framtidens mötesbransch
Besöksnäringens omställning
stöttas genom ny finansiering.
DEBATT DEBATT DEBATT
Svenska Möten
har erbjudit digital konferensbokning sedan 2015.
RSS
rss_icon
Länkar
Bättre naturskydd med mer ekoturism
Sverige har fantastiska möjligheter för mer ekoturism i skyddad natur. För att nå dit krävs emellertid nytänk kring reservatsbestämmelser, naturum, samverkan med företag, högre biologisk kompetens och stimulans av klimatsmarta resor. Det är några av Ekoturismföreningens slutsatser i en aktuell skrivelse till Naturvårdsverket.

Med närmare 30 nationalparker och 3 500 naturreservat har Sverige stora möjligheter att utveckla mer och bättre naturturism i skyddade områden runt om i landet.

Detta i en tid då gruppen av friluftsovana storstadsbor i Sverige växer, samtidigt som allt fler européer söker sig till svensk vildmark, tystnad och oexploaterad natur.

Gotska Sandön är ett exempel där ekoturism och naturskydd har inlett ett framgångsrikt samarbete.

– Trendspanare pekar på att äkta genuina upplevelser med ett stort innehåll av lärande och aktiviteter har framtiden för sig, och mycket tyder på att efterfrågan på svensk ekoturism kommer att öka kraftigt under de närmaste tio åren, säger Gunnel Hedman ordförande i Svenska Ekoturismföreningen.

– Men för att möta en växande efterfrågan krävs en bra samverkan mellan besöksnäringen, myndigheter och naturskyddsorganisationer. Hittar vi rätt i den processen är möjligheterna fantastiska, men för att lyckas krävs en del nya tankar och arbetssätt.

Ekoturismföreningen har det senaste halvåret summerat och analyserat vad som idag hämmar utvecklingen av naturturismen i allmänhet och samverkan mellan ekoturism och naturskydd i synnerhet. Studien och analysen har finansierats med pengar från Jordbruksverket, och nyligen presenterades de viktigaste slutsatserna i en skrivelse till Naturvårdsverket.

På ugglesafaris i Västmanland kombineras fågelskydd, upptäckarglädje och ekoturism till en kommersiell och bokningsbar produkt.

– Vi har under de senaste 20 åren sett ekoturismen utvecklas och växa runt om i världen. Sverige är inget undantag, men här vilar centrala delar av svenskt naturskydd på gamla uppfattningar om att kommersiell turism sliter, skadar och stör mer än vanligt friluftsliv. Vi menar att det faktiskt kan vara precis tvärtom, säger Per Jiborn märkningsansvarig på Ekoturismföreningen och ansvarig för studien.

– Naturvårdsverket och Ekoturismföreningen har gemensamma uppfattningar kring en lång rad frågor, och verket bidrog aktivt till utvecklingen av ekoturismmärkningen Naturens Bästa för åtta år sedan, säger Per Jiborn. Men sedan dess har det hänt för lite på Naturvårdsverket och vi behöver lägga i en högre växel för att kunna möta en spännande framtid.

Ekoturismföreningens skrivelse till Naturvårdsverket sätter fingret på sju strategiska utmaningar för en framtida samverkan.

1. Naturturism och friluftsliv ska behandlas någorlunda lika när det gäller tillgång till nationalparker och reservat. Märkningen Naturens Bästa visar vad som bör krävas för att få bedriva turism i naturskyddade områden.

Vem gör vad och till vilket pris runt naturum och i skyddad natur?

2. Landets många naturum bör vara ett nav för det utbud av guidningar, aktiviteter, boende och matupplevelser som traktens företag erbjuder. Idag fungerar många naturum vid sidan av besöksnäringen, och i värsta fall hämmar dessa offentliga institutioner utvecklingen av små lokala naturturismföretag.

3. Det behövs en tydlig rollfördelning mellan privata och offentliga aktörer inom naturguidningar. Samhället bör stimulera framväxt av duktiga naturturismföretag, istället för att underminera deras verksamhet genom subventionerad offentlig guideverksamhet till besökare i allmänhet.

4. Svensk ekoturism kan bli ett konstruktivt redskap för att stimulera mer dialog och överbrygga konflikter kring rovdjurens roll. De senaste årens vargdebatt har visat på en växande klyfta mellan stad och land, och bristen på lokal förankring riskerar att bli en akilleshäl för landets naturskydd. Rätt skött finns här spännande möjligheter till bland annat mer viltskådningsturism, som också kan bidra till ekonomisk utveckling i bygden.

5. Synergieffekter och samverkansmöjligheter måste tas tillvara mellan offentlig naturskydd och kommersiella ekoturismarrangörer.

6. Svensk natur- och ekoturism är en ny bransch där mycket ännu är ogjort. Ett tydligt behov är att höja den biologiska kompetensen bland tusentals naturturismentreprenörer. Kunskaper som idag finns på länsstyrelser, bland ideella organisationer och inte minst inom offentliga satsningar som Centrum för biologisk mångfald och Artdatabanken. Här finns spännande möjligheter för banbrytande samverkan.

7. Avslutningsvis är det dags att ställa krav på att svenskt friluftsliv och naturturism tar sitt ansvar för att miljöanpassa resandet. Även här dominerar gamla lösningar med fokus på den egna bilen, som det enda alternativet att ta sig ut i skog och mark. Situationen blir dock en annan med professionella arrangörer som hämtar upp vid närmaste tågstation eller busshållplats, och sedan ordnar fullfjädrade upplevelser där det mesta av utrustningen ingår .

– Tack vare ekoturismmärkningen Naturens Bästa har vi under de senaste åren inspirerat till mer och bättre ekoturism runt om i landet. Ett antal pionjärer har visat vägen med sina goda exempel. Nu är det dags för nästa utmaning, att på allvar låta ekoturismen kugga in i svenskt naturskydd. Genom att knyta ihop naturskyddet med fantastiska naturupplevelser, upptäckarglädje, läcker mat, kunniga guider, mysigt boende och välkomnande värdar bidrar gästen samtidigt till att lokalförankra naturskyddet, miljöanpassa besöksnäringen och utveckla klimatsmarta alternativ för semestern, säger Gunnel Hedman.

 

Foto: Staffan Widstrand, Ekoturismföreningen.