nyheter
Please Contact me !!!! hacker0n3@proton.me
Please Contact me !!!! hacker0n3@proton.me
Please Contact me !!!! hacker0n3@proton.me
motor för utveckling
Dubai vinner anbud
för 232 business events för tiden fram till 2026.
nya jobb
Informationsteknik
fortsätter rekrytera välkända namn.
Hotell
Jacy’z Hotel & Resort
i Göteborg startar exklusiv chaufförservice.
event skapar möten
Para-VM visar upp Östersund
som en tillgänglig stad för evenemang.
Nytt jobb
Isabelle Lechtman
blir vd för Folkets Hus i Stockholm.
Mötesplats
Rekordår 2022
Nu vill Bjertorp slott bli landets främsta bröllopsdestination.

Jacyz hotell i Göteborg
kan bli Årets Bygge 2023.
events skapar möten
Väv 2022 i Halmstad
gav 18,5 miljoner kr i turismomsättning.
Event skapar möten
Piteå Business Tour
– nytt eventkoncept för näringslivet i Piteå.
RSS
rss_icon
Länkar
Turism står i fokus under Ystad Summit

Under två dagar, 15–16 maj, samlas aktörer inom politik, samhälle och näringsliv i Ystad med fokus på viktiga samhällsfrågor för Skåne och södra Sverige – nu och i framtiden. Ett av spåren har fokus på turism och besöksnäring. Talare och paneldeltagare diskuterar bland annat hur innovation kan vara nyckeln till att framtidsäkra allemansrätten, hur vi kan samarbeta internationellt kring data och hur The Glasgow Declaration kan vägleda oss mot minskade koldioxidutsläpp.

Turismspåret handlar om de möjligheter, men också utmaningar, som turismen för med sig för samhället och miljön. Tillväxt och resursutnyttjande måste gå hand i hand, och turismen behöver lämna ett positivt lokalt avtryck för att kunna fortsätta frodas.

”Att turismen är med och formar det framtida hållbara samhället och bidrar som en del av lösningen på samhällsutmaningarna är en grundförutsättning för att bygga en långsiktigt hållbar året-runt-destination”, säger Pia Jönsson Rajgård, vd för Tourism in Skåne och tillika ledamot i Ystad Summits Advisory Board.

Med denna bakgrund har ett program med sex punkter mejslats ut. En röd tråd handlar om att se turismens roll och bidrag till samhället, både för stad och landsbygd, och under hela året. Framgångsfaktorer i detta handlar om samverkan, bra beslutsunderlag och mod att våga testa nya vägar.

”Vår förhoppning är att Ystad Summit ska inspirera och att nya kontakter skapas både lokalt, nationellt och internationellt, för det är tillsammans vi kan se till att turismen gör skillnad”, fortsätter Pia Jönsson Rajgård.

 

Så här ser programmet ut (fler namn bekräftas löpande):

 

Stadskärnans betydelse för platsens attraktivitet

Hur viktig är stadskärnan för platsens attraktivitet? Och för vem är stadskärnan viktig? För invånarna som vill shoppa, för besökarna som vill uppleva och njuta, för fastigheternas värdeutveckling – eller en kombination av alla? Går allt detta att kombinera? Finns det politiskt mod i att välja?

 

Björn Bergman, vd Svenska stadskärnor

Emma Håkansson, tf vd Helsingborg City

Jeanette Ovesson, Kommunstyrelsens ordförande i Simrishamns kommun

 

The Glasgow Declaration: Hur ska vi engagera oss?

The Glasgow Declaration är ett globalt initiativ för att sätta fokus på klimatfrågorna kopplade till turism. UNWTO står bakom uppropet, och över 500 aktörer, både länder, regioner och organisationer, har redan anslutit sig. Hör hur de som gått med tänker, och bli inspirerad att själv engagera dig i denna globala rörelse för att minimera klimatavtrycket. Bland annat berättar Katarina Thorstensson från Göteborg & Co hur de engagerat sig i strävan mot net zero, det vill säga att ta bort alla koldioxidutsläpp som människan kan påverka.

 

Katarina Thorstensson, Hållbarhetschef Göteborg &Co

 

SMART destination development – Business event as a successful tool beyond the tourism aspect (In English)

Henrik von Arnold from Vienna, and an expert panel, challenges our thoughts regarding the opportunities created by the pandemic, which enables us to make a break from the Old Normal behaviours within the business event industry.

 

Henrik von Arnold, Professional of the Meetings & Events industry

Eva Flyborg, vice ordförande Göteborg &CO

Karin Mäntymäki, Visit Stockholm

Marteen Schram, Managing Director IDEA | Founder LiveCom Alliance

 

Tillsammans mot ett mer medvetet resande – Visit Swedens nya varumärkeslöfte

Konsumenterna blir mer värderingsstyrda och resmålen blir mer identitetsskapande. I en tid när många är sökande måste vi stå för något tillsammans och visa vägen. Visit Swedens vd Susanne Andersson berättar om nya varumärkeslöftet och samtalar kring vad det betyder för Skåne.

 

Susanne Andersson, vd VisitSweden

 

Hur framtidssäkrar vi Allemansrätten genom innovation?

Hur kan ett innovationsdrivet angreppssätt möta samhällsutmaningarna? Med inspel från forskning och aktuella case lyfter vi frågan om behovet att tänka i nya banor, testa nya grepp och metoder, för att säkerställa att turism och friluftsliv sker på naturens villkor.

 

Mattias Axelson, professor i samhällsfrågor med koppling till innovation

Anneli Hulthén, Landshövding Skåne

Maria Ros Hjelm, vd STF

 

Turismräkenskaper för Hållbar turism – var står vi och hur långt kan vi nå lokalt och internationellt?

Möt turismaktörer, statistikansvariga och forskare inom turism i en paneldiskussion där de försöker besvara frågor som:

  • Hur nyttjar danska och svenska destinationer data i hållbarhetsarbetet idag?
  • I vilken riktning tar oss det internationella samarbetet?
  • Vilken data ger oss svar idag, och vad har vi på gång framöver?
  • Hur kan data nyttjas lokalt, nationellt och internationellt?

 

Anne Thomas, Direktör CRT

Pernille Lüdolf, Direktør for Destination Bornholm, formand Danske Destinatione

Fredrik Junkka, Analytiker Tillväxtverket

Carla Aguirre, vice vd Tourism in Skåne

Representant från VisitDenmark

 


Om Ystad Summit Ystad Summit är en politiskt oberoende och öppen demokratisk mötesplats för samhällsfrågor som berör södra Sverige, och i synnerhet sydöstra Skåne. Under två dagar i maj möts aktörer inom politik, samhälle och näringsliv för dialog, utbyte och oväntade möten. Tillsammans bygger vi en arena för en öppen och livskraftig dialog där idéer föds, kontakter knyts och beslut fattas.

 

Tourism in Skåne AB är Skånes regionala DMO (Destination Management Organisation).  Samordnar och genomför insatser inom marknadsföring, destinationsutveckling och gränsöverskridande innovation för en hållbar utveckling i Skåne. Arbetet är framtidsinriktat och omvärldsbaserat och syftar till att skapa värde för besöksnäringen i Skåne, samt strävar efter att uppnå visionen i Färdplanen för Skåne mot 2030: Skåne – where tourism matters. Tourism in Skåne AB ingår, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Film i Skåne AB och Invest in Skåne AB i koncernen Business Region Skåne AB som ägs av Region Skåne Holding AB.