nyheter
motor för utveckling
Dubai vinner anbud
för 232 business events för tiden fram till 2026.
nya jobb
Informationsteknik
fortsätter rekrytera välkända namn.
Hotell
Jacy’z Hotel & Resort
i Göteborg startar exklusiv chaufförservice.
event skapar möten
Para-VM visar upp Östersund
som en tillgänglig stad för evenemang.
Nytt jobb
Isabelle Lechtman
blir vd för Folkets Hus i Stockholm.
Mötesplats
Rekordår 2022
Nu vill Bjertorp slott bli landets främsta bröllopsdestination.

Jacyz hotell i Göteborg
kan bli Årets Bygge 2023.
events skapar möten
Väv 2022 i Halmstad
gav 18,5 miljoner kr i turismomsättning.
Event skapar möten
Piteå Business Tour
– nytt eventkoncept för näringslivet i Piteå.
Events skapar möten
Flera internationella mästerskap
stärker Malmö som evenemangsstad.
RSS
rss_icon
Länkar
Copenhagen Legacy Lab lanserar ny förfinad metodik

COPENHAGEN Convention Bureaus Copenhagen Legacy Lab har utvecklat en förbättrad legacy-metodik. Den inkluderar en 7-stegsmodell som kommer att vara avgörande för att fördjupa det strategiska förhållningssättet till långsiktig planering av arv och mätningar av internationella kongresser i framtiden.

Med utgångspunkt i Copenhagen Legacy Labs (CLL) nuvarande fyrstegsmodell från 2019 och inspirerad av EU-kommissionens föreslagna tillvägagångssätt för "Impact Social Measurement", skapar den nya metoden ett mer nyanserat tillvägagångssätt och en djupare förståelse av mekanismerna i spelet, vilket leder till en ännu mer meningsfull arvsprocess.

I praktiken tar den hänsyn till Köpenhamns och Danmarks prioriteringar och fästen som stöds av SDG, en ny marknadssituation och ekonomiska metoder. Det innebär också fler planeringssteg och ett bredare mätvokabulär. Alla syftar till att öka sannolikheten för potentiella och relevanta långvariga effekter för destinationen, den givna internationella sammanslutningen eller företaget och deras samhällen. Effekterna från kongresser varierar från fall till fall, vilket kan leda till både genomslag och/eller arv.

"Den nya metoden tillämpas på utvalda fall i Köpenhamn så att vi kan spåra och mäta olika men ändå sammanlänkade effekter från dessa kongresser. Vi kommer att mäta både kortsiktiga mötesresultat och utfall på medellång sikt som kan leda till ett förändrat beteende eller prestation för de inblandade individerna, och potentiella långsiktiga positiva effekter på samhället och arv som stödjer en kongress strategiska mål", säger Annika Rømer, Senior Manager för Copenhagen Legacy Lab.

Förutom att undersöka en bredare vokabulär för mätning, har CLL fokuserat på att utöka sina kriterier för att välja ut relevanta kongresser som identifierar huvuddrivkrafterna för produktivitet, tillväxt och samhällsomvandling. Detta tillvägagångssätt stöds av forskning och en analys utförd för CLL av ekonomer och konsulter.

”Innan ett anbud ens har lämnats försöker vi nu identifiera de mest kritiska hindren för att uppnå effekter som möter samhällets behov. Vi frågar oss också vilka typer av kongresser som är bäst lämpade för att bryta dessa barriärer för att lämna arv”, säger Annika Rømer.

"Vi har lagt till de extra steg, kriterier och villkor som behövs för att vara mer detaljorienterade i vår strategiska planeringsmetod för arv. Detta inkluderar intressenter, aktiviteter och mätning. Det kommer att ge oss värdefulla insikter som kan användas för att stärka framtida arvsarbete och affärsmodeller”, säger Rømer.

Med den nya metoden tar Copenhagen Convention Bureau en mer aktiv och konsulterande roll.

"Om vi ​​vill säkerställa att vi vinner rätt kongresser, som i sin tur genererar potentiella nya affärer, know-how och partnerskap för oss, våra kunder och hela industrin, kommer vi att behöva knyta an och rådgöra med våra kunder ännu mer än tidigare . Detta innebär också att ge dem nya marknadsinsikter, produkter och perspektiv – den äldre metodiken är en av dem”, säger Bettina Reventlow-Mourier, biträdande kongresschef.

Den nya metoden kommer att testas på utvalda fall under de kommande tre till sex månaderna. Detta innebär att CLL tar emot input från kunder för att vidareutveckla verktygen för löpande övervakning och mätning av data för att göra det enkelt för kunder och partners att utnyttja och använda.

Läs mer här: https://www.wonderfulcopenhagen.com/convention-bureau/news-room/copenhagen-legacy-lab-launches-refined-methodology