platsannonser
Projektledare
Akademikonferens.
Projektkoordinator
till Akademikonferens.
Chef för möten och event
till Uppsala Konsert & Kongress.
nyheter
hållbarhet
Easyfairs diplomerade
enligt den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas.
hotellnytt
GCCH
köper Hotel Park Allé i Kristianstad.
Mässor skapar möten
Återöppnat Elmia:
Ett unikt mäss- och mötesår.
29/12-8/1
Malmö:
Vinterspelens universum återuppstår på ny plats.
nytt jobb
Josefine Gudmundson
blir hotelldirektör för Clarion Hotel The Pier.
26-27 juni 2023
Sverige arrangerar stor life science-kongress
som del av EU-ordförandeskapet.
Satsar på Business Events
Macaos kasinon satsar framåt på Business Events
investerar runt 170 miljarder kommande decenniet.
Event
Skåne Trendrapport 2022
Event in Skåne: Det har hänt magiska saker i Skåne under 2022.
Omvärldsanalys
Sju mötes- och eventtrender som du behöver känna till inför 2023
Utdrag ur eboken 7 Meeting and Event Trends You Need to Know for 2023.
Omvärldsanalys
Det är dags att bana nya spår för eventplanerare
Alla tecken pekar mot ett hektiskt 2023.
RSS
rss_icon
Länkar
Lunds universitet vill bli del av världens största kultur- och innovationssatsning

Tillsammans med drygt 100 partners i hela Europa har nu Lunds universitet lämnat in ansökan till världens största innovationssatsning på kulturella och kreativa sektorer och näringar. Det konsortium som EU utser till en KIC, Knowledge and Innovation Community, kan få upp till 800 miljoner kronor om året i 15 år. Företag, regioner, städer, lärosäten och kulturinstitutioner har gått samman för att kunna ta del av storsatsningen.

"Lunds universitet är den enda svenska partnern bland konsortiet ”Creative Futures” femtio huvudpartners. Vi tar gärna på oss rollen att vara nationell motor för kultursektorn och dess näringar i den här satsningen. En KIC på kulturområdet har bäring på hela vårt breda universitets verksamhet. Vår ambition är att kraftsamla och stärka både vår och våra samarbetspartners förmåga inom området. Sektorns inbyggda förmåga till kreativitet och innovativa lösningar behöver komma övriga samhället till godo", säger Kristina Eneroth, Lunds universitets vicerektor för samverkan.

Lunds universitet har under lång tid arbetat med sitt partnerskap i konsortiet ”Creative Futures” som leds av finska Aalto universitet. Alla fakulteter har medverkat i det idéinnehåll som är Lunds universitet bidrag i den ansökan som nu har skickats in. Lunds universitet har utbildning och forskning inom bland annat konst, musik, teater, film och litteratur och utbildar därutöver många studenter som blir yrkesverksamma i kulturella näringar och sektorer – arkitekter, designers, förläggare, spelutvecklare, jurister med flera. Dessa verksamheter är viktiga drivkrafter för hållbar tillväxt och för arbetstillfällen lokalt, regionalt, nationellt och i hela Europa.

En Kultur-KIC med ett svenskt lärosäte som huvudpartner ger svenska aktörer inom kultursektorn och dess näringar möjlighet att ta del av och medverka i de EU-satsningar som har koppling till högre utbildning och forskning, där insatserna på kultur och kreativitet just nu är historiskt stora. KIC:en inom kulturella och kreativa sektorer och näringar omfattar cirka 800 miljoner kronor om året i upp till 15 år. Detta gör den till den största satsningen inom kultur och innovation som finns i världen.

Den 29 april presenterar Lunds universitet innehållet i den KIC-ansökan som skickats in till Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT). Detta görs under en halvdag i Universitetshuset i Lund. Flera regionala, lokala och europeiska aktörer inom det nätverk som bildats genom arbetet med kultur-KIC:en har bjudits in. Några av de innovationsområden som Lunds universitet har arbetat med är ”Fashion-tech” ”Gaming and Technology meets Archaeology” och ”Humanity and Nature”. Eventet är ett tillfälle att visa upp kraften i sektorn och att Lunds universitet med samarbetspartners är ett nav för handlingskraft och utveckling inom sektorn.

"Den här dagen är till för att Lunds universitet med partners ska inspirera till samverkan och medskapande av nätverket ”Creatives & Friends” som tillsammans kommer att göra jobbet när arbetet med KIC:en väl sätter i gång. Genom att arbeta strategiskt och gränsöverskridande mellan akademi, region, stora och små företag, kommun och kulturaktörer kommer vi att bidra till en hållbar framtid för hela samhället", säger Anna Lyrevik, rektorsråd för kultur och ordförande i styrgruppen för arbete med kultur-KIC:en.

 

 

FAKTA KIC:

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) är ett EU-organ med syfte att stärka Europas innovationsförmåga. EIT är en viktig del av Horisont Europa som är EU:s ramprogram för forskning och innovation.

 

En EIT Knowledge and Innovation Community, KIC, sammanför partners från industri och näringsliv, forskning och högre utbildning i syfte att stärka innovationsförmågan. Det finns idag åtta KIC:ar som alla rör specifika områden såsom klimatförändringar, hållbar energi och digitalisering.

 

Ansökan Creative Futures består av 50 huvudpartners från 20 olika länder i Europa. Lunds universitet är den enda svenska huvudpartnern. Utvärderingsprocessen av ansökningarna till EIT Kultur-KIC startar nu och väntas vara klar inom ett par månader.