nyheter
Please Contact me !!!! hacker0n3@proton.me
Please Contact me !!!! hacker0n3@proton.me
Please Contact me !!!! hacker0n3@proton.me
motor för utveckling
Dubai vinner anbud
för 232 business events för tiden fram till 2026.
nya jobb
Informationsteknik
fortsätter rekrytera välkända namn.
Hotell
Jacy’z Hotel & Resort
i Göteborg startar exklusiv chaufförservice.
event skapar möten
Para-VM visar upp Östersund
som en tillgänglig stad för evenemang.
Nytt jobb
Isabelle Lechtman
blir vd för Folkets Hus i Stockholm.
Mötesplats
Rekordår 2022
Nu vill Bjertorp slott bli landets främsta bröllopsdestination.

Jacyz hotell i Göteborg
kan bli Årets Bygge 2023.
events skapar möten
Väv 2022 i Halmstad
gav 18,5 miljoner kr i turismomsättning.
Event skapar möten
Piteå Business Tour
– nytt eventkoncept för näringslivet i Piteå.
RSS
rss_icon
Länkar
Beteendeförändringar efter pandemin

Sedan början av 2020 har de flesta människor tvingats att ställa om sina liv på något sätt efter att coronaviruset tog över världsagendan. Beteenden har förändrats, nya beteenden har införts och andra har försvunnit. Detta framkommr i del 2 av Tourism in Skånes undersökning som Morgondagens möten, som genomförts av Kairos Future. Här kan ni hitta första delen: Morgondagens möten, del 1.

Vi har börjat jobba mer hemifrån och minskat våra sociala nätverk samtidigt som vi ändrat konsumtionsvanor och hur vi klär oss. Efter att ha tvingats in i sådana förändringar är frågan vilka beteenden som blir bestående. Kommer handspriten fortsatt att erbjudas i affärer och liknande?

 

Faktorer som påverkar och formar människors beteende på sikt är:

 

• Strukturer i samhället

• Motivationen att utföra beteenden

 

Att strukturella förändringar kan ändra människors beteenden är grundläggande inom nudging, där forskning visat att förändringar i omgivningen påverkar beslut och beteenden (choice architecture). Med strukturer menas här även lagar och regler, något som normalt ligger utanför nudgingen.

 

Beteenden förändras sällan utan strukturellt stöd

Att förändra beteende är svårt, även i de fall då vi vill göra något annorlunda. Jämför med egna ansträngningar kring att äta bättre och träna mer. Med strukturella förändringar menas olika system omkring oss som kan ge stöd till vissa beteenden. Det kan vara lagar och regler, utbud av produkter och tjänster eller kunskap och kompetens. Om nya strukturer uppstår, till exempel på grund av pandemin så är det mer sannolikt att beteenden består, men om strukturer försvinner så minskar eller återgår våra beteenden i större grad.

 

Nya vanor kan uppstå genom ren vilja

Ingen beteendeförändring kommer inträffa om det inte finns någon motivation för det (om vi inte tvingas). Motivation är våra drivkrafter att genomföra något och innehåller faktorer som hur lätt eller roligt något är, eller vilket värde det skapar för oss.

 

Kombinationen av struktur och motivation skapar beteendeförändring. Innebär det att organisationer och företag kan bidra till att förändra beteenden genom att förändra något i strukturerna? Kan vi minska struktur om det finns beteenden som vi vill minimera?

 

Påverkan på framtidens möten

Många nya strukturer har skapats under pandemin och motivationen för olika beteenden har både ökat och minskat. Nya strukturer har etablerats i form av kunskap och kompetens i digitalt arbete tillsammans med förbättrat utbud för att jobba på distans. Sociala mötesplatser som restauranger och handelsplatser har fått ökad konkurrens i det bekväma med e-handel och leveranser av färdiglagad mat.

 

För att locka människor tillbaka till fysiska möten behöver man arbeta med att etablera strukturer och kanske framför allt undersöka vilken roll motivationen har. Om människor känner att de får ett bra värde från den tid, energi och de pengar de betalar för att mötas på en fysisk mötesplats så kommer motivationen att träffas på plats att öka.

 

Läs mer om denna undersökning i vårt kommande nummer av Meetings International.