platsannonser
Upphandling av partnerkonsult
till IUFRO World Congress 2024.
nyheter
hotellnytt
Countryside Hotels
slog försäljningsrekord trots pandemi.
+200 talare
Ny konferens och mässa
för framtidens sjukvård arrangeras i Stockholm 25 – 26 januari 2023
nytt jobb
Scandic värvar hotelldirektör
– Roger Pettersson tar över ansvaret för Scandichotellen i Umeå.
29 april - 1 maj
eCarExpo i Friends Arena
laddar om i april.
Almedalsleverantör
Uppstickaren Univid ska bli störst på digitala event
– backas av tunga investerare.
hotellnytt
Norrqvarn Hotell & Konferens
får ny ägare.
ljus i mörkret
Karlstad CCC satte försäljningsrekord i december
sålde för nästan tio miljoner kronor.
tråkigt beslut
Allt för sjön 2022 ställer in
planerar för mars 2023.
kan bli 23,000 deltagare
Arton internationella kongresser
valde Seoul som destinationen.
+ Världsmiljödagen
Stockholmsmässan
platsen för FN:s miljömöte Stockholm+50.
RSS
rss_icon
Länkar
Sverige, Norge och Danmark toppar World Economic Forums senaste Energy Transition Index (ETI)

Report Fostering Effective Energy Transition 2021 belyser globala framsteg när det gäller att hantera utsläpp av växthusgaser från energiproduktion.

• Mer än 70% av de granskade länderna har gjort framsteg när det gäller tillgång till energi och säkerhet.

• Men bara 13 av 115 länder har gjort konsekventa förbättringar under de senaste 10 åren.

• Fossila bränslen stod för 81% av all kraft 2018.

• Mer än 770 miljoner människor saknar fortfarande tillgång till el.

 

SVERIGE, NORGE OCH DANMARK har toppat World Economic Forums senaste Energy Transition Index (ETI).

För att markera indexets 10-årsjubileum belyser rapporten Fostering Effective Energy Transition 2021 de framsteg som görs runt om i världen för att ta itu med utsläpp av växthusgaser från energiproduktion – i en tid då mer än 770 miljoner människor fortfarande saknar tillförlitlig tillgång till el.

ETI rankar 115 länder på deras energiprestanda, inklusive motståndskraften och effektiviteten i produktion och överföring, och framsteg mot renare energiformer.

 

De 10 bästa länderna

1. Sverige, 79 poäng.

2. Norge, 77

3. Danmark, 76

4. Schweiz, 76

5. Österrike, 75

6. Finland, 73

7. Storbritannien, 72

8. Nya Zeeland, 71

9. Frankrike, 71

10. Island, 71

 

Sverige leder den globala rankingen, följt av Norge och Danmark. De tio bästa länderna står för cirka 2% av världens befolkning och cirka 3% av energirelaterade koldioxidutsläpp.

Medan topp 10 uteslutande består av utvecklade länder, är Storbritannien och Frankrike de enda stora globala ekonomierna som finns med.

Den högst placerade icke-avancerade ekonomin är Lettland (12), som klassas som "Emerging and Developing Europe".

Fossila bränslen är fortfarande den dominerande källan till global energi och står för 81% av all energi 2018. Att minska beroendet av kol, olja och gas är en nödvändig del för att uppnå viktiga klimatmål som FN:s mål för hållbar utveckling och Parisavtalet .

Under de senaste 10 åren av ETI har mer än 70% av de spårade länderna gjort framsteg när det gäller tillgång till energi och säkerhet, men endast 13 av de 115 har gjort konsekventa vinster, säger rapporten, och noterar att mer behöver göras för att förbättra robusthet i leveranser till nyligen elektrifierade områden.

 

Rapporten beskriver tre viktiga fokusområden för att öka motståndskraften i energiomställningen. Dessa är:

 

1. Ge en rättvis övergång för alla

Övergången till energiformer med lägre koldioxidutsläpp får inte undergräva ekonomisk och finansiell säkerhet. Politiker måste införa åtgärder som kommer att stödja deras ekonomier, inklusive omvärdering av energipolitik och investeringsbeslut.

 

2. Accelerera elektrifieringen och gå längre

Koldioxidutsläppande energisystem kan endast uppnås genom ökade anslag till forskning och utveckling, tillsammans med bättre tvärsektoriellt samarbete. Dessa kommer att vara de mest effektiva vägarna till uppskalning av förnybara energikällor.

 

3. Fördubbla samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn

De årliga investeringarna i ren energi och energieffektivitet måste öka med en faktor sex till 2050, enligt FN:s mellanstatliga panel för klimatförändringar (IPCC). Det behövs mer samverkan mellan offentlig och privat sektor. Det bör innefatta riskdelning för att attrahera långsiktiga investeringar.

 

Skriven av

Sean Fleming, senior skribent, formativt innehåll

De åsikter som uttrycks i den här artikeln är endast författarens och inte World Economic Forum.