platsannonser
Projektledare
Akademikonferens.
Projektkoordinator
till Akademikonferens.
Chef för möten och event
till Uppsala Konsert & Kongress.
nyheter
60 000 bokade möten
Sverige – det enda
nordiska landet som saknas på IBTM World.
hotellnytt
Nya ägare av Villa Gladtjärn,
tidigare Barken Konferens.
Hållbarhet
American Express Meetings & Events
undertecknar Net Zero Carbon Events-löfte.
Spännande möte
Sveriges Elevkårers Kongress22
i Norrköping.
flygnytt
Eurowings utökar i Sverige
ökar utbudet på Landvetter med ny direktlinje till Berlin.
Höjer kvalitetskraven
Alvar blir namnet
på hela Skellefteås näringslivsdag.
14 januari - 21 maj 2023
Malmö värd
för uppmärksammad Banksy-utställning.
Utvidgat samarbete
Svenska Möten
ingår ett fördjupat partnerskap med IACC.
+300 deltagare
Rekordintresse
för gruvmöte i Stockholm.
+1000 deltagare
Norden
ska bli världens mest hållbara och cirkulära region.
RSS
rss_icon
Länkar
Mälardalens högskola blir universitet 2022

Nu är det officiellt. Regeringen har beslutat att Mälardalens högskola (MDH) blir Mälardalens universitet från och med 1 januari. På MDH möts beskedet av stor glädje.

"Jag är oerhört glad och stolt! Det är ett år sedan vi fick beskedet att regeringen hade för avsikt att göra MDH till universitet. Under året som gått har vi förberett oss för detta besked och nu är vi redo att förvalta det fina förtroende som regeringen visar oss", säger Paul Pettersson, rektor.

I december 2020 lade den dåvarande koalitionsregeringen, bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, fram förslaget att göra MDH till universitet som en del av forsknings- och innovationspropositionen. Förslaget hade stöd av samarbetspartierna Liberalerna och Centerpartiet. Regeringen framhöll att det är en kraftfull strategisk satsning för att öka regionens handlingskraft, men även för Sverige som land. De lyfte att Mälardalens högskola redan har en stark grund att stå på, med flest antal doktorander och en hög andel extern forskningsfinansiering.

"Ett nytt universitet i Mälardalen är en viktig framtidssatsning som stärker den högre utbildningen och forskningen i Sverige i en tillväxtregion med många invånare. Det är roligt att få besöka lärosätet samma dag som regeringen fattat beslut om att det ska få universitetsstatus", säger utbildningsminister Anna Ekström.

För att finansiera den utökade satsningen på forskning för Mälardalens universitet 132 miljoner kronor i ökat anslag för forskning och forskarutbildning.

"Beskedet betyder så mycket för Mälardalen - och för Sverige. Den redan idag starka forskningen kommer kunna växa och bidra till mer samhällsnytta. Sedan innebär universitetsstatusen också att vi ökar vår attraktivitet både när det gäller att rekrytera medarbetare och studenter", säger MDH:s styrelseordförande Pär Eriksson.

"Vi blir universitet för det vi åstadkommit under våra 44 första år som lärosäte. Vi har vuxit och är idag Sveriges största högskola, med flest studenter och flest forskarstuderande. Vår forskning har utvecklats starkt och är idag internationellt framstående inom exempelvis inbyggda system (datavetenskap) och framtidens energi. Det är resultatet av många medarbetares storartade prestationer. Jag hoppas att det är många MDH:are, och tidigare MDH:are, som idag känner sig lika stolta som jag", säger Paul Pettersson, rektor.

Paul Pettersson hoppas även att lärosätets samverkansparter känner stolthet.

"Utan den fina samverkanskulturen som finns runt MDH och stödet från våra strategiska partners hade vi inte kommit dit vi är idag. Nu får vi förutsättningar att åstadkomma än mer tillsammans och bidra starkare till en hållbar framtid", tillägger han.

 

Från högskola till universitet

Att gå från högskola till universitet innebär bland annat följande:

1. Ökat forskningsanslag. Anslaget för forskning- och forskarutbildning ökar från 151 miljoner kronor 2021 till 283 miljoner kronor 2022.

2. Generella rättigheter att utfärda examen på forskarnivå. Universitet och högskolor skiljer sig åt framför allt genom att universiteten har ett generellt tillstånd att utfärda examen på forskarnivå, medan högskolor behöver ansöka om tillstånd för forskarutbildning inom specifika områden.

3. Fler medarbetare. Förhoppningen är att universitetsstatusen kommer att innebära närmare 350 nya medarbetare under de kommande åren, då det statliga forskningsanslaget även kompletteras med extern finansiering och samverkan. Det handlar både om forskar- och lärartjänster och om administrativa stödtjänster för att kunna utveckla forskningsverksamheten.

4. Holdingbolag. Regeringen föreslår möjligheten att inrätta ett holdingbolag under 2022 som ska kopplas an till forskning- och utbildning på forskarnivå. Ett holdingbolag öppnar upp för möjligheten att kunskap inom utbildning och forskning kan komma samhället till nytta genom att kommersialisera forskningsresultat.

 

Ökad forskning ger ytterligare stöd till utbildningen

Den utökade forskningen kommer att ge universitetets utbildningar en än mer gedigen vetenskaplig grund.

"För oss är det viktigt att forskning och utbildning är nära sammanflätat. Den kunskap vi skapar genom forskningen vill vi dela med det omgivande samhället. Det gör vi bland annat genom att samverka med organisationer och företag, men allra mest gör vi det genom att knyta forskningen nära våra studenter", säger Paul Pettersson.

 

Förberedelser inför 1 januari

I och med regeringens besked startar intensiva förberedelser för det kommande namnbytet som träder i kraft 1 januari.

"Vi kommer att klä om till vår universitetskostym med start i januari och sedan successivt under våren. Det är ett omfattande arbete så det kommer att ta lite tid. Vi ser fram emot att framåt sommaren få fira stort tillsammans med studenter, medarbetare, samverkansparter och eskilstunabor och västeråsare", säger Paul Pettersson.

 

Bilden: Lena Gumaelius, prorektor, Paul Pettersson, rektor, och Helena Jerregård, vice rektor för samverkan, firar beskedet från regeringen.

 

Fakta om Mälardalens Högskola:

Studenter: 19 900

Utbildningsprogram: 58

Kurser: 1 026

Lärare: 523

Doktorander: 221

Professorer: 60

Internatsionella avtal: 140 över hela världen

 

Högskolans etablerade forskningsinriktningar är:

• Framtidens energi

• Hälsa och välfärd

• Inbyggda system

• Industriell ekonomi och organisation

• Innovation och produktrealisering

• Utbildningsvetenskap och matematik

 

Strategiska samverkanspartners: ABB, Hitachi Energy, Alstom, Eskilstuna Energi & Miljö, Eskilstuna kommun, Mälarenergi, Region Sörmland, Region Västmanland, VafabMiljö, Volvo Construction Equipment, Sparbanken Rekarne och Västerås stad.

 

Centrumbildningar och samverkansplattformar MDH driver: Arenan för hälso- och välfärdsteknik, Automation Region, Idélab, Mälardalen Industrial Technology Center (MITC), Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL), Samhällskontraktet, Sörmlandskontraktet, Electrification Hub, MDH Living Lab, Tillväxtmotorn och Robotdalen.

 

Årsredovisning 2020