platsannonser
Upphandling av partnerkonsult
till IUFRO World Congress 2024.
nyheter
hotellnytt
Countryside Hotels
slog försäljningsrekord trots pandemi.
+200 talare
Ny konferens och mässa
för framtidens sjukvård arrangeras i Stockholm 25 – 26 januari 2023
nytt jobb
Scandic värvar hotelldirektör
– Roger Pettersson tar över ansvaret för Scandichotellen i Umeå.
29 april - 1 maj
eCarExpo i Friends Arena
laddar om i april.
Almedalsleverantör
Uppstickaren Univid ska bli störst på digitala event
– backas av tunga investerare.
hotellnytt
Norrqvarn Hotell & Konferens
får ny ägare.
ljus i mörkret
Karlstad CCC satte försäljningsrekord i december
sålde för nästan tio miljoner kronor.
tråkigt beslut
Allt för sjön 2022 ställer in
planerar för mars 2023.
kan bli 23,000 deltagare
Arton internationella kongresser
valde Seoul som destinationen.
+ Världsmiljödagen
Stockholmsmässan
platsen för FN:s miljömöte Stockholm+50.
RSS
rss_icon
Länkar
Svenskarnas intresse för att fortsätta upptäcka Sverige är stort – åtta av tio vill se mer

För fjärde året i rad har destinationsnätverket SNDMO, Swedish Network of Destination Management Organisations, genomfört undersökningen Resa i Sverige. Även i år är resultatet tydligt märkt av coronapandemins konsekvenser.

”Vi ser ett ökat inrikesresande och det är många som säger att de vill uppleva mer, varannan tillfrågad (49 procent) har valt alternativet att de vill resa mer i Sverige 2022”, säger Helena Bovin, ordförande SNDMO.

Undersökningen Resa i Sverige genomfördes i september 2021. Den mäter varumärkeskännedom, attityder och nöjdhet kopplat till besök i de destinationer som ingår i nätverket. I spåren av den pågående coronapandemin har svenskarnas beteende och attityder till resande inom Sverige förändrats; undersökningen visar tydligt på det stora intresset för kustnära områden och storstäder.

Jämfört med 2020 visar resultatet att något fler har rest i Sverige under sommaren och åtta av tio uppger att de vill se mer av Sverige framöver. Varannan tillfrågad (49 procent) har valt alternativet att de vill resa mer i Sverige 2022. Endast fyra procent säger att de planerar att resa mindre 2022 än under 2021.

Klimatsmart resande är viktigt för de tillfrågade, 63 procent uppger att de tycker att det är viktigt att tänka klimatsmart vid val av resa. Ju yngre de tillfrågade är desto viktigare tycker de att klimatsmart resande är, även om skillnaden mellan åldersgrupperna inte är så stor.

54 procent av de tillfrågade anger att de har övernattat i eget boende under någon resa sommaren 2021, i de flesta fall i stuga eller lägenhet. Frågan är ny för 2021 så historik saknas, men åldersfördelningen visar att det framför allt gäller de yngre svarande.

Syftet med undersökningen Resa i Sverige är, utöver de pandemirelaterade frågorna, att över tid analysera svenska resenärers vanor och preferenser kring resande i Sverige. Viktigaste vid valet av semesterort är att människorna på platsen har ett trevligt bemötande, tätt följt av att platsen har en bra atmosfär.

Undersökningen Resa i Sverige har genomförts av företaget Research One på uppdrag av SNDMO. I undersökningen tillfrågades 7 335 svenskar över 18 år om resvanor och attityder, i ett riksrepresentativt urval av individer i målgruppen. Undersökningen genomfördes under perioden 8−18 september 2021.

Information: SNDMO.se

Om SNDMO Swedish Network of Destination Management Organisations bildades 2016 och är ett nätverk för destinationer i kommuner med över 50 000 invånare samt kommuner där besöksnäringen har mycket stor betydelse. Nätverket består idag av 39 medlemmar av Sveriges största destinationer. SNDMO utvecklar svensk besöksnäring genom att samla destinationsorganisationer och städer från Sveriges större kommuner och är en ideell icke-vinstdrivande, opolitisk organisation. Föreningen ska fungera som ett påverkansorgan för nationella besöksnäringsfrågor mot relevanta intressenter och parter i svensk besöksnäring. Föreningen agerar även som ett gemensamt forum för kunskapsöverföring mellan organisationer för marknadsföring och destinationsutveckling.

Bildtext Svenskarnas resor i Sverige kan dra många nya besökare till Norrskenet i Lappland.