platsannonser
Projektledare
Akademikonferens.
Projektkoordinator
till Akademikonferens.
Chef för möten och event
till Uppsala Konsert & Kongress.
nyheter
Spännande möte
Sveriges Elevkårers Kongress22
i Norrköping.
flygnytt
Eurowings utökar i Sverige
ökar utbudet på Landvetter med ny direktlinje till Berlin.
Höjer kvalitetskraven
Alvar blir namnet
på hela Skellefteås näringslivsdag.
14 januari - 21 maj 2023
Malmö värd
för uppmärksammad Banksy-utställning.
Utvidgat samarbete
Svenska Möten
ingår ett fördjupat partnerskap med IACC.
+300 deltagare
Rekordintresse
för gruvmöte i Stockholm.
+1000 deltagare
Norden
ska bli världens mest hållbara och cirkulära region.
föreningar skapar möten
Delat ordförandeskap,
en framgångssaga för Scouterna.
hotellnytt
Steam Hotel tar nästa steg
– förvärvar Actionbad.
här kan man skapa kongresser
Dags för Helsingborgs
föreningslivs årliga konferens.
RSS
rss_icon
Länkar
A Sustainable Tomorrow och Cradlenet inleder samarbete med Nordic Sustainability Expo

Den 17–18 maj 2022 kommer Nordens största mötesplats inom hållbarhet gå av stapeln på Stockholmsmässan. Här kommer beslutsfattare, företag och alla som arbetar strategiskt med hållbarhet att mötas för att tillsammans delta i omställningen mot ett hållbart samhälle. Nu ansluter både Cradlenet och A Sustainable Tomorrow till evenemanget, organisationer som tillför värdefull expertkompetens till mässan.

Behovet av att hitta lösningar och dela kunskap för att accelerera omställningen till hållbara verksamheter har aldrig varit större än nu. Tiden är knapp, kraven från konsumenter, kunder, medarbetare, myndigheter och finansmarknaderna blir allt högre och nu måste vi öka takten i förändringsarbetet. Med Agenda 2030 och de Globala målen som vägledning måste vi nu tänka nytt, bryta barriärer, utveckla våra nätverk och, framför allt, våga fatta beslut och agera.

"Att både Cradlenet och A Sustainable Tomorrow ansluter till NSE känns som ett viktigt steg i vår målsättning att tillhandahålla en mötesplats med de allra bästa experterna och specialisterna inom hållbart företagande. Många företag efterfrågar mer kunskap om cirkulär ekonomi och efterlyser gränsöverskridande samarbeten mellan alla olika delar av samhället. Med dessa aktörer ombord visar vi att NSE är en unik mötesplats för inspiration, tjänster, kunskap och gemensamma lösningar som man helt enkelt inte får missa", säger Björn Wengse mässansvarig för NSE.

A Sustainable Tomorrow grundades 2015 för att främja gränsöverskridande samarbeten mellan näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi utifrån FN:s Globala mål. Idag är det Sveriges största digiloga mötesplats och nätverk för aktörer som vill gå från ord till handling i hållbarhetsfrågan. Syftet är att utmana, inspireras och lära av varandra. Arbetet leds av ett engagerat team med nationella och internationella experter inom hållbar utveckling.

"Efter att ha deltagit på COP26 i Glasgow är det ännu tydligare hur viktigt gränsöverskridande samarbeten är för att vi ska lyckas säkerställa en hållbar framtid för kommande generationer. Alla programpunkter som jag modererade med ledande experter och företagsledare från hela världen genomsyrades av insikten om att vi har oerhört bråttom. Stuprören identifieras som hinder och tvärsektoriella samarbeten ses som möjliggörare, vilket är precis det som A Sustainable Tomorrow fokuserar på. Vi ser nu fram emot att skapa Nordens främsta och största fysiska hållbarhetsarena i samarbete med Stockholmsmässan", säger Catarina Rolfsdotter-Jansson, innehållsansvarig hos A Sustainable Tomorrow.

Cradlenet är ett nätverk med mål att accelerera övergången till cirkulär ekonomi i Sverige, Norden och världen och arbetar för att hjälpa sina medlemsföretag med omställningen. Och det är bråttom, redan till 2040 behöver Sverige ha en cirkulär ekonomi på plats, vilket är en förutsättning för att vi ska nå klimatmålet 2045.

"Cradlenet kommer bjuda besökarna på det allra senaste som är på gång i Norden inom cirkulär ekonomi. Vi kommer ha utställare från alla delar i värdekedjan som visar upp sina olika cirkulära affärsmodeller. På den öppna scenen har vi talare som är de främsta experterna inom sina cirkulära områden och på konferensen fokuserar vi på att konkret leda organisationer i hur de kan ställa om till cirkulära affärsmodeller i deras egna verksamheter genom att gå igenom verktyg och visa goda exempel på företag som redan har satt igång", säger Elin Bergman, COO Cradlenet.

Nordic Sustainable Expo äger rum 17-18 maj 2022 och är helt unik i sitt slag. Mässan har fem fokusområden och riktar sig till sex utvalda branscher.

 

Om A Sustainable Tomorrow

A Sustainable Tomorrow är bäst på möten som får hållbarhet att hända. Vi sammanför hållbara aktörer från näringslivet, den offentliga sektorn, civilsamhället och akademin. Vi skapar moderna och unika mötesplatser där kunskap sprids och nätverk skapas för att öka deltagarnas affärsnytta utifrån de Globala målen för hållbar utveckling. www.asustainabletomorrow.com.se

 

Om Cradlenet

Cradlenet är ett nätverk som hjälper företag och organisationer med omställningen till cirkulär ekonomi genom rådgivning, kunskapsdelning, omvärldsbevakning, studier, utbildningar, opinionsbildande aktiviteter och nätverkande lokalt, nationellt och på nordisk nivå.