platsannonser
Projektledare
Akademikonferens.
Projektkoordinator
till Akademikonferens.
Chef för möten och event
till Uppsala Konsert & Kongress.
nyheter
60 000 bokade möten
Sverige – det enda
nordiska landet som saknas på IBTM World.
hotellnytt
Nya ägare av Villa Gladtjärn,
tidigare Barken Konferens.
Hållbarhet
American Express Meetings & Events
undertecknar Net Zero Carbon Events-löfte.
Spännande möte
Sveriges Elevkårers Kongress22
i Norrköping.
flygnytt
Eurowings utökar i Sverige
ökar utbudet på Landvetter med ny direktlinje till Berlin.
Höjer kvalitetskraven
Alvar blir namnet
på hela Skellefteås näringslivsdag.
14 januari - 21 maj 2023
Malmö värd
för uppmärksammad Banksy-utställning.
Utvidgat samarbete
Svenska Möten
ingår ett fördjupat partnerskap med IACC.
+300 deltagare
Rekordintresse
för gruvmöte i Stockholm.
+1000 deltagare
Norden
ska bli världens mest hållbara och cirkulära region.
RSS
rss_icon
Länkar
FN utser Helsingborg till global Resilience Hub

Helsingborg har utnämnts som global Resilience Hub för sitt arbete med att hantera växande klimat- och katastrofrisker. Staden får nu tillgång till ett globalt nätverk med expertis inom stadsresiliens, katastrofriskreducering och klimatförändringar – allt med fokus på att utveckla motståndskraft mot olika typer av katastrofer. Övriga utvalda europeiska städer är Barcelona, Milano och Stormanchester (Greater Manchester).

"Att ingå i detta globala nätverk ger en viktig möjlighet för Helsingborg att ytterligare stärka stadens systematiska säkerhetsarbete avseende krisberedskap och det långsiktiga arbetet kopplat till social hållbarhet, klimat och stadsplanering. Men det handlar också om att samarbeta med andra städer och utbyta erfarenheter inom området", säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Resilience Hubs är en del av initiativet Making Cities Resilient 2030 (MCR2030) som FN:s organ för katastrofriskreducering (UNDRR) lanserade tidigare i år. Varje utvald stad har utvecklat lokala lösningar för att förbättra sin förmåga att motstå och återhämta sig från katastrofer.

Helsingborg använder bland annat kommunal data för att integrera katastrofriskreducering och motståndskraft i all stadsplanering. Interaktiva kartor simulerar olika riskscenarier i staden som till exempel kraftig nederbörd, förhöjda havsnivåer och föroreningar. Därmed finns en ökad riskmedvetenhet med i ett tidigt skede av stadsplaneringen.

"Städer har en oerhört viktig roll i katastrofriskreducering på lokal nivå. För att kunna leverera samhällsviktiga tjänster såsom skola, vård, omsorg, el och vatten även under en katastrof, krävs det att vi arbetar systematiskt och långsiktigt med att minska sårbarheter och beroenden. Hur väl vi lyckas med detta avgör till stor del hur staden och invånarna kommer att klara av riktigt besvärliga situationer som kan drabba oss. Det kan handla om extrema väderhändelser, störningar i elförsörjningen eller pandemier", säger Sofia Persson, säkerhetsstrateg i Helsingborgs stad.

Som Resilience Hub ingår också att vara värd för ett internationellt evenemang relaterat till MCR2030. Detta genomförs under den internationella stadsmässan H22 City Expo nästa sommar då MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, står värd för konferensen Making Cities Resilient.

 

Making Cities Resilient 2030:

Helsingborg är Sveriges första Resilience Hub. Initiativet Making Cities Resilient 2030 (MCR) sammanför regeringar, partners och samhällen för att främja katastrofriskreduceringsarbete på lokal nivå. Genom att anmäla sig till MCR2030 får kommuner ett nätverk samt verktyg för att bygga resiliens mot olyckor och skapa ett hållbart och klimatanpassat samhälle.