platsannonser
Upphandling av partnerkonsult
till IUFRO World Congress 2024.
nyheter
hotellnytt
Countryside Hotels
slog försäljningsrekord trots pandemi.
+200 talare
Ny konferens och mässa
för framtidens sjukvård arrangeras i Stockholm 25 – 26 januari 2023
nytt jobb
Scandic värvar hotelldirektör
– Roger Pettersson tar över ansvaret för Scandichotellen i Umeå.
29 april - 1 maj
eCarExpo i Friends Arena
laddar om i april.
Almedalsleverantör
Uppstickaren Univid ska bli störst på digitala event
– backas av tunga investerare.
hotellnytt
Norrqvarn Hotell & Konferens
får ny ägare.
ljus i mörkret
Karlstad CCC satte försäljningsrekord i december
sålde för nästan tio miljoner kronor.
tråkigt beslut
Allt för sjön 2022 ställer in
planerar för mars 2023.
kan bli 23,000 deltagare
Arton internationella kongresser
valde Seoul som destinationen.
+ Världsmiljödagen
Stockholmsmässan
platsen för FN:s miljömöte Stockholm+50.
RSS
rss_icon
Länkar
Stockholmsmässan och Svenska Mässan i globalt initiativ för klimatet på COP26

Under klimattoppmötet COP26 i Glasgow lanserar idag den globala evenemangsindustrin det gemensamma initiativet “Net Zero Carbon Events Pledge”, där undertecknade aktörer i branschen åtar sig att samarbeta kring metoder, mätbarhet och rapportering för att nå målet i Parisavtalet samt uppnå nettonollutsläpp senast år 2050. Sveriges två största mäss- och mötesarrangörer Stockholmsmässan och Svenska Mässan har undertecknat åtagandet.

Initiativet är det mest omfattande hållbarhetsamarbetet i branschen globalt, och har fått bred uppslutning med hittills 150 medverkande organisationer från alla världsdelar och med representanter från evenemangsindustrins alla led.

Bakom initiativet står medlemmar inom Joint Meeting Industry Council (JMIC) så som UFI, AIPC och ICCA och har tagits fram tillsammans med FN:s klimatkonvention (UNFCCC) som också stöder initiativet.

"Som stora mötesplatser behöver vi samarbeta bransch- och gränsöverskridande för att medverka till att klimatmålen uppnås för att kunna fortsätta skapa värdefulla möten människor emellan även i framtiden," säger Carin Kindbom, vd och koncernchef Svenska Mässan Gothia Towers.

"Det här är en möjlighet för oss att få vara med och påverka branschen i klimatfrågor. Som en betydande aktör i mäss- och evenemangsbranschen vill vi driva det här arbetet framåt", säger Christian Clemens, vd Stockholmsmässan.

Undertecknarna av "Net Zero Carbon Events Pledge" förbinder sig bland annat att:

• Redovisa en plan för att uppnå nettonollutsläpp senast 2050, med ett delmål att i linje med Parisavtalets mål att minska de globala växthusgasutsläppen med 50 procent till 2030.

• Utveckla gemensamma metoder för att mäta branschens direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser samt utsläpp i leverantörsledet.

• Rapportera om framstegen minst vartannat år.

 

Läs mer om “Net Zero Carbon Events Pledge” på: www.themeetingsindustry.org