platsannonser
Projektledare
Akademikonferens.
Projektkoordinator
till Akademikonferens.
Chef för möten och event
till Uppsala Konsert & Kongress.
nyheter
Spännande möte
Sveriges Elevkårers Kongress22
i Norrköping.
flygnytt
Eurowings utökar i Sverige
ökar utbudet på Landvetter med ny direktlinje till Berlin.
Höjer kvalitetskraven
Alvar blir namnet
på hela Skellefteås näringslivsdag.
14 januari - 21 maj 2023
Malmö värd
för uppmärksammad Banksy-utställning.
Utvidgat samarbete
Svenska Möten
ingår ett fördjupat partnerskap med IACC.
+300 deltagare
Rekordintresse
för gruvmöte i Stockholm.
+1000 deltagare
Norden
ska bli världens mest hållbara och cirkulära region.
föreningar skapar möten
Delat ordförandeskap,
en framgångssaga för Scouterna.
hotellnytt
Steam Hotel tar nästa steg
– förvärvar Actionbad.
här kan man skapa kongresser
Dags för Helsingborgs
föreningslivs årliga konferens.
RSS
rss_icon
Länkar
Mångfaldskonferensen 2021. Livsviktiga perspektiv på biologisk mångfald

Den 25 november kommer CBM:s mångfaldskonferens (www.slu.se/mk21) genomföras på Campus Ultuna (Loftets stora sal) i Uppsala. Temat är Livsviktiga perspektiv på biologisk mångfald.

Mångfaldskonferensen har i år en lite ny dräkt. Det kommer att hållas fyra föreläsningar som var och en följs av en diskussion med en diskutant (verksam inom en annan samhällssektor) innan auditoriet släpps in för frågor och kommentarer. Föreläsningarna är:

 

• Utrotningen, Torbjörn Ebenhard, föreståndare för SLU Centrum för biologisk mångfald.

 

IPBES bedömer att en miljon arter riskerar att utrotas. Är vi därmed på väg in i det sjätte massutdöendet i jordens historia? Torbjörn Ebenhard kommer att beskriva hur läget är för världens arter, och vilka konsekvenser en stor artförlust kan ge.

 

Diskutant: Ammie Berglund, föreståndare för Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik (Bioresurs) vid Uppsala universitet.

 

Hur påverkar vår konsumtion den biologiska mångfalden – och hur vet vi det? Ulrika Palme, Chalmers tekniska högskola.

 

Rådande konsumtions- och produktionsmönster har pekats ut som en av de viktigaste drivkrafterna bakom såväl klimatförändring som förlust av biologisk mångfald. Ulrika Palme kommer att beskriva hur man i dagsläget bedömer påverkan från produkter på biologisk mångfald, och utifrån detta prata om vilka förbättringar som behövs, vikten av detta arbete, och möjliga vägar framåt.

 

Diskutant: Åke Remén, projektet ”ko på rot” vid Härjedalens kommun.

 

Omställning för att nå hållbart nyttjande av biologisk mångfald, Thomas Hahn, Stockholm Resilience Centre.

 

I allt fler internationella forskarrapporter förespråkas en långtgående omställning av våra samhällen, för att vi ska kunna stoppa förlusten av biologisk mångfald. I det här föredraget kommer Thomas Hahn att berätta om de så kallade rekyleffekterna, som ”äter upp” de effektivitetsvinster som görs. Det leder till att trycket på naturresurserna ständigt ökar, trots effektivisering. Jag ställer också frågan om varför den ekonomiska politiken inte ens försöker kontrollera rekyleffekterna.

 

Diskutant: Peter Frykblom, chefsekonom vid Myndigheten för Tillväxtanalys.

 

Naturen i vardagen: Etnologiska perspektiv på upplevelser av biologisk mångfald, Katarina Saltzman, Göteborgs universitet.

 

Naturens mångfald är en del av människors vardag, vare sig vi tänker på det eller inte. Med utgångspunkt i ett kulturvetenskapligt projekt för att dokumentera betydelsen av naturupplevelser i enskilda människors liv, diskuterar etnologen Katarina Saltzman varför kulturella aspekter är viktiga att beakta i arbetet med att värna om naturen. Hur uppfattas, värderas och definieras natur i vardagliga sammanhang, och vilken betydelse har det för den biologiska mångfalden?

 

Diskutant: Signe Johannessen, konstnär vid Art Lab Gnesta.

 

Kort om konferensen:

Tid: torsdag 25 november kl 9.00-16:00

Plats: Loftets hörsal, SLU:s campus Ultuna, Uppsala

Mer information och program: www.slu.se/mk21

 

Konferensen hålls på svenska och vänder sig i första hand till tjänstemän, pedagoger, praktiker och forskare inom natur- och miljövård. Konferensen kommer att spelas in och kunna ses i efterhand.