platsannonser
Upphandling av partnerkonsult
till IUFRO World Congress 2024.
nyheter
hotellnytt
Countryside Hotels
slog försäljningsrekord trots pandemi.
+200 talare
Ny konferens och mässa
för framtidens sjukvård arrangeras i Stockholm 25 – 26 januari 2023
nytt jobb
Scandic värvar hotelldirektör
– Roger Pettersson tar över ansvaret för Scandichotellen i Umeå.
29 april - 1 maj
eCarExpo i Friends Arena
laddar om i april.
Almedalsleverantör
Uppstickaren Univid ska bli störst på digitala event
– backas av tunga investerare.
hotellnytt
Norrqvarn Hotell & Konferens
får ny ägare.
ljus i mörkret
Karlstad CCC satte försäljningsrekord i december
sålde för nästan tio miljoner kronor.
tråkigt beslut
Allt för sjön 2022 ställer in
planerar för mars 2023.
kan bli 23,000 deltagare
Arton internationella kongresser
valde Seoul som destinationen.
+ Världsmiljödagen
Stockholmsmässan
platsen för FN:s miljömöte Stockholm+50.
RSS
rss_icon
Länkar
Mångfaldskonferensen 2021. Livsviktiga perspektiv på biologisk mångfald

Den 25 november kommer CBM:s mångfaldskonferens (www.slu.se/mk21) genomföras på Campus Ultuna (Loftets stora sal) i Uppsala. Temat är Livsviktiga perspektiv på biologisk mångfald.

Mångfaldskonferensen har i år en lite ny dräkt. Det kommer att hållas fyra föreläsningar som var och en följs av en diskussion med en diskutant (verksam inom en annan samhällssektor) innan auditoriet släpps in för frågor och kommentarer. Föreläsningarna är:

 

• Utrotningen, Torbjörn Ebenhard, föreståndare för SLU Centrum för biologisk mångfald.

 

IPBES bedömer att en miljon arter riskerar att utrotas. Är vi därmed på väg in i det sjätte massutdöendet i jordens historia? Torbjörn Ebenhard kommer att beskriva hur läget är för världens arter, och vilka konsekvenser en stor artförlust kan ge.

 

Diskutant: Ammie Berglund, föreståndare för Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik (Bioresurs) vid Uppsala universitet.

 

Hur påverkar vår konsumtion den biologiska mångfalden – och hur vet vi det? Ulrika Palme, Chalmers tekniska högskola.

 

Rådande konsumtions- och produktionsmönster har pekats ut som en av de viktigaste drivkrafterna bakom såväl klimatförändring som förlust av biologisk mångfald. Ulrika Palme kommer att beskriva hur man i dagsläget bedömer påverkan från produkter på biologisk mångfald, och utifrån detta prata om vilka förbättringar som behövs, vikten av detta arbete, och möjliga vägar framåt.

 

Diskutant: Åke Remén, projektet ”ko på rot” vid Härjedalens kommun.

 

Omställning för att nå hållbart nyttjande av biologisk mångfald, Thomas Hahn, Stockholm Resilience Centre.

 

I allt fler internationella forskarrapporter förespråkas en långtgående omställning av våra samhällen, för att vi ska kunna stoppa förlusten av biologisk mångfald. I det här föredraget kommer Thomas Hahn att berätta om de så kallade rekyleffekterna, som ”äter upp” de effektivitetsvinster som görs. Det leder till att trycket på naturresurserna ständigt ökar, trots effektivisering. Jag ställer också frågan om varför den ekonomiska politiken inte ens försöker kontrollera rekyleffekterna.

 

Diskutant: Peter Frykblom, chefsekonom vid Myndigheten för Tillväxtanalys.

 

Naturen i vardagen: Etnologiska perspektiv på upplevelser av biologisk mångfald, Katarina Saltzman, Göteborgs universitet.

 

Naturens mångfald är en del av människors vardag, vare sig vi tänker på det eller inte. Med utgångspunkt i ett kulturvetenskapligt projekt för att dokumentera betydelsen av naturupplevelser i enskilda människors liv, diskuterar etnologen Katarina Saltzman varför kulturella aspekter är viktiga att beakta i arbetet med att värna om naturen. Hur uppfattas, värderas och definieras natur i vardagliga sammanhang, och vilken betydelse har det för den biologiska mångfalden?

 

Diskutant: Signe Johannessen, konstnär vid Art Lab Gnesta.

 

Kort om konferensen:

Tid: torsdag 25 november kl 9.00-16:00

Plats: Loftets hörsal, SLU:s campus Ultuna, Uppsala

Mer information och program: www.slu.se/mk21

 

Konferensen hålls på svenska och vänder sig i första hand till tjänstemän, pedagoger, praktiker och forskare inom natur- och miljövård. Konferensen kommer att spelas in och kunna ses i efterhand.