platsannonser
Projektledare
till Akademikonferen.s
Vi söker
en Projektkoordinator.
nyheter
Hotellnytt
Scandic och Niam
bakom totalrenovering av Ariadne hotell i Värtahamnen.
hotellnytt
Scandics största hotell hittills öppnar i Köpenhamn
– nordiskt spa och kock från Michelinrestaurang.
hotellnytt
Comfort Hotel Arlanda Airport vinner
“New Hotel Of The Year” och “Comfort Hotel Of The Year”.
Plats för möten
The Park flyttar in i Forskaren
– Förstärker mötesplats för life science
Framtiden är här. Kan du se den?
Svenska Möten
satsar på att utbilda kockar i hållbarhet.
23-25 september
Bokmässans Crimetimetema i höst:
Skrivarskola, snutfika och lögndetektorer.
Framtiden är här
Sigtunahöjden
erbjuder fler laddplatser för alla.
Event skapar möten
40 dagar kvar till Jamboree22
– Sveriges största ungdomsläger.
Nummer 1 bland 50
Hur hållbar är din stad?
Stockholm tar förstaplatsen.
3-årig med 32 platser
Umeå
får ny restaurangutbildning.
RSS
rss_icon
Länkar
Starkt resultat i en förbättrad marknad för Scandic Hotels

Scandic Hotels nettoomsättning ökade med 79 procent till 3 734 MSEK (2 085). Den genomsnittliga beläggningsgraden mer än fördubblades till 55,1 procent jämfört med 27,1 procent i föregående kvartal. Motsvarande kvartal föregående år uppgick beläggningsgraden till 36 procent. Justerat EBITDA uppgick till 709 MSEK (90).

Resultatet påverkades positivt av erhållna statsstöd om 132 MSEK och aviserad återbetalning av överkonsolidering från försäkringsbolag om 44 MSEK. Dessutom bedöms drygt 150 MSEK av resultatet vara hänförligt till temporära effekter av Scandics karantänsverksamhet i Norge. Exklusive ovan nämnda poster uppgick justerat EBITDA till omkring 380 MSEK, motsvarande en marginal på cirka 10 procent.

Scandic kassaflöde uppgick till 547 MSEK och nettoskulden minskade till 3 875 MSEK. Exklusive IFRS 16 uppgick resultat per aktie till 1,41 SEK (-1,06). Scandic har kommit överens med Jan Johansson om att han kommer att fortsatta som CFO fram till den 28 februari 2022.

 

Sammanfattning av perioden

• Nettoomsättningen ökade med tre procent till 6 303 MSEK (6 093).

• Justerat EBITDA uppgick till -430 MSEK (-1 221).

• Exklusive IFRS 16 uppgick resultat per aktie till -6,40 SEK (-39,29).

• I mars genomfördes en placering av konvertibler som tillförde en bruttolikvid om 1 609 MSEK.

 

Händelser efter balansdagens slut

• Den 26 oktober meddelade Scandic att Åsa Wirén har rekryterats till tjänsten som CFO. Åsa tillträder sin tjänst senast i april 2022.

 

VD, Jens Mathiesens ord i korthet:

"Vi kan med glädje konstatera att beläggningsgrad och genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum (RevPAR) ökade rejält i alla länder under sommaren, tack vare en god efterfrågan från inhemskt fritidsresande. Framförallt såg vi en tydlig förbättring i huvudstäderna från förra årets låga nivå med stöd av lättade restriktioner för sammankomster och restauranger. Totalt sett steg vår beläggningsgrad från 36 procent i juni till drygt 58 procent i juli."

"Beläggningsnivån har därefter legat kvar över 50 procent under augusti och september samtidigt som det skett en förbättring av prisnivån jämfört med föregående kvartal. I samband med att semesterperioden började avta från mitten av augusti har en ökning av affärsresande och möten kompenserat för minskat fritidsresande under veckodagarna".

"Justerat EBITDA uppgick till 709 MSEK samtidigt som ett positivt kassaflöde bidrog till att vår nettoskuld minskade med mer än 500 MSEK i kvartalet. Resultatet var positivt påverkat av statliga stöd om 132 MSEK samt aviserad återbetalning av överkonsolidering från försäkringsbolag om 44 MSEK. Dessutom bedömer vi att drygt 150 MSEK av resultatet är hänförligt till temporära effekter av vår karantänsverksamhet i Norge. Även när vi justerar för dessa poster var den underliggande intjäningen positiv i samtliga segment, med högst lönsamhet i vår norska verksamhet. Resultatet i Finland har dock hållits tillbaka av fortsatta restriktioner".

"Det finns ett stort uppdämt behov för möten bland våra företagskunder efter en lång period som präglats av omfattande restriktioner och hemarbete. Vi har den senaste tiden sett en ökad bokningsaktivitet, inte minst för möten, vilket är drivet av att restriktionerna gradvis tagits bort och att allt fler nu återvänder till ett normalt arbetsliv på sina arbetsplatser. För närvarande är vår mötesaffär på ungefär 70 procent av nivån från samma period 2019".

"Det känns mycket bra att vi igen har kunnat välkomna många medarbetare till Scandic i takt med att hotellmarknaden har förbättrats. Vi fortsätter att skala upp vår bemanning med bibehållet fokus på kostnadseffektivitet och med en tydlig ambition att varaktigt stärka vår lönsamhetsnivå".

"Efterfrågan har stärkts under de första veckorna av oktober tack vare ökat affärsresande. Mot bakgrund av den ökade bokningsaktiviteten har vi en positiv syn på marknadsutvecklingen för resten av året. Vi förväntar att beläggningsgraden kommer att uppgå till omkring 58 procent i oktober och till minst 60 procent i november. Vi bedömer fortsatt att positivt kassaflöde nås vid en genomsnittlig beläggningsgrad runt 50 procent".

 

Bilden: Blivande Scandic Kiruna, en positiv framtidssignal.