platsannonser
Upphandling av partnerkonsult
till IUFRO World Congress 2024.
nyheter
Cool konst
Tre dolda kulturgårdar
i Litauens främsta städer.
Flygnytt
AMF investerar 200 miljoner
i flygbolaget BRA.
skapar stark position
Hybrid+,
ny metod för mötesupplevelser lanseras av Göteborg & Co.
Hotellnytt
Scandic rapporterar starkt resultat
och kassaflöde för tredje kvartalet 2021.
öppnar maj 2022
Prisbelönt Auschwitz-utställning
kommer till Malmö.
Framtidens städer
Undersökning:
Lund är en av världens smartaste städer.
30 November–2 december
Följ med Meetings International till IBTM World i Barcelona
Var med när världen öppnar igen.
13–16 november 2022
Krakow blir värd för Icca-kongressen 2022
En enorm framgång inte bara för staden, utan för hela landet.
15 oktober klockan 16:00
Lunds Universitet
får 28 nya professorer.
18-24 oktober
Framtidsvecka: Lunds universitet spanar efter framtida genombrott
Vilka genombrott behövs för att vi ska kunna ta oss an framtiden på bästa sätt?
RSS
rss_icon
Länkar
Var flexibel, kreativ och hitta nya sätt att underlätta för nätverken säger ABPCO:s undersökning

Bramcote International och Association of British Professional Conference Organizers (ABPCO) har gjort en undersökning bland 350 kongressdeltagare för att kolla deras uppfattning om vad de tror om kongresser och events framöver.

 

Bland de viktigaste svaren man fick fram var:

• Överväldigande hela 93% av de tillfrågade saknar sina nätverk, social interaktion och mötet med människor öga-mot-öga.

• 47% av de tillfrågade vill gärna delta i "personliga" evenemang, detta stiger till 75% om individen är helt vaccinerad.

• 34% av de tillfrågade vill se ytterligare säkerhetsåtgärder på sin kongress och konferens.

• 71% av de tillfrågade vill ha mer flexibla avbokningsvillkor för sina registreringsavgifter om de inte kan delta på grund av Covid.

• 70% av de tillfrågade kommer att delta på sitt nästa evenemang redan före mars 2022 (notera -  kommer sannolikt att bero på vid vilken tidpunkt  deras kongress kommer att genomföras).

• 32% av de tillfrågade kommer att resa till nästa kongress med bil, 43% med tåg, 20% med flyg.

 

”Den här undersökningen är på det stora hela goda nyheter för vår industri och belyser inte bara vad delegaterna har missat utan vad vi kan göra för att locka dem tillbaka till våra evenemang. Resultaten visar tydligt att kongress- och konferensdeltagare saknar de personliga elementen i ett möte - även om de inser att digitala plattformar erbjuder mycket kapabla möjligheter att dela kunskap och lära sig, är det den mänskliga interaktionen de saknar mest - och bara 15% säger att de inte önskar att delta i ett personligt evenemang under överskådlig framtid. Detta ger en verklig möjlighet för framtida evenemang att hitta kreativa sätt att föra människor samman för att lära sig och öka interaktionen", säger Heather Lishman, ABPCO:s vd.

”Flexibilitet var också ett viktigt svar för att vi framgångsrikt ska få tillbaka människor till liveevenemang. Kraven på ytterligare åtgärder som ska införas vid evenemang överskuggades långt av ett behov av mer flexibla avbokningsvillkor, vilket gav dem förtroendet att boka i första hand. Tyvärr, trots de i stort sett positiva inslagen i resultaten, verkar hållbarhet ta en baksätesroll när delegaterna uttrycker en större önskan att resa i sina egna bilar och undvika kollektivtrafikalternativ. ”

Undersökningen genomfördes av Catherine Newhall-Caiger från Bramcote International, som säger: ”Som en del i evenemangsindustrin har vi alltid vetat att nätverk, social interaktion och möte med människor är en viktig drivkraft för att delta i evenemang. Denna undersökning förstärker detta välbevandrade mantra genom att tydligt visa att interaktioner ansikte mot ansikte och sociala kontakter med kollegor står högst upp på agendan för 93% av de som var med i undersökningen. Vår roll som PCO:er, arenor och leverantörer är att skapa meningsfulla nätverksmöjligheter där människor engageras, och deltar i möten som ofta kan leda till nya affärsförbindelser, inlärningsmöjligheter, samarbete och vänskap. Nyckeln till vår framgång är att förstå och lyssna på vår publik och använda detta för att skapa rätt evenemang, vid rätt tidpunkt för rätt publik".

De 350 undersökta delegaterna kom från en balanserad demografi av ålder, kön, plats och sektor. Fullständiga detaljer finns tillgängliga i metodiken och resultaten.

 

Hela undersökningen är tillgänglig genom att mejla heatherlishman@abpco.org