platsannonser
Projektledare
Akademikonferens.
Projektkoordinator
till Akademikonferens.
Chef för möten och event
till Uppsala Konsert & Kongress.
nyheter
Spännande möte
Sveriges Elevkårers Kongress22
i Norrköping.
flygnytt
Eurowings utökar i Sverige
ökar utbudet på Landvetter med ny direktlinje till Berlin.
Höjer kvalitetskraven
Alvar blir namnet
på hela Skellefteås näringslivsdag.
14 januari - 21 maj 2023
Malmö värd
för uppmärksammad Banksy-utställning.
Utvidgat samarbete
Svenska Möten
ingår ett fördjupat partnerskap med IACC.
+300 deltagare
Rekordintresse
för gruvmöte i Stockholm.
+1000 deltagare
Norden
ska bli världens mest hållbara och cirkulära region.
föreningar skapar möten
Delat ordförandeskap,
en framgångssaga för Scouterna.
hotellnytt
Steam Hotel tar nästa steg
– förvärvar Actionbad.
här kan man skapa kongresser
Dags för Helsingborgs
föreningslivs årliga konferens.
RSS
rss_icon
Länkar
Internationell toppforskare ska växla upp potentialen i ESS och MAX IV

Lunds universitet har rekryterat den internationella toppforskaren Trevor Forsyth för att leda utvecklingen av institutet LINXS, Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science. Rekryteringen är ett led i Lunds universitets arbete med att utveckla ny forskning med hjälp av neutron- och synkrotronljustekniker – ett viktigt steg för att bättre nyttja potentialen i de stora forskningsanläggningarna MAX IV och ESS.

Trevor Forsyth påbörjar sin tjänst 1 december och kommer närmast från Partnerskap för Strukturbiologi vid neutronanläggningen Institut Laue-Langevin (ILL) i Frankrike.

Som föreståndare för LINXS kommer Trevor Forsyth att leda institutets arbete med att få maximal utväxling av potentialen i såväl MAX IV och ESS som andra världsledande forskningsanläggningar. Målet är att etablera en stark forsknings- och samverkansmiljö kopplat till MAX IV och ESS för att växla upp den nationella och internationella forskningens möjligheter att svara på de globala utmaningarna. Som en del i detta, kommer LINXS att stimulera och främja vetenskaplig, industriell och regional utveckling i Science Village Scandinavia, ett område som ska samla forskning och innovation och som nu byggs upp i nordöstra Lund.

Parallellt tillträder Forsyth som professor i biofysik vid Medicinska fakulteten och fortsätter sin tvärvetenskapliga forskning.

"Jag är otroligt glad över att vi har lyckats knyta till oss en forskare av Trevor Forsyths kaliber som föreståndare för LINXS; det visar vilken attraktiv forskningsmiljö Lund är. Vi är övertygade att han, med sin unika inriktning, stora nätverk, och gedigna erfarenhet från andra forskningsanläggningar, kommer bli en stark kraft för att länka samman forskningen vid anläggningarna i Lund med andra lärosäten i Sverige och världen", säger professor Martin L. Olsson, prodekan vid Medicinska fakulteten.

"För Medicinska fakulteten är tillsättningen också en strategisk satsning för att knyta medicinsk forskning inom livsvetenskaper närmare MAX IV, och på sikt ESS. Rekryteringar som denna kan hjälpa oss att utveckla framtida behandlingar mot de stora folksjukdomarna", säger Martin L. Olsson.

---------------------------------------------------------------------------------------------------Om tjänsten

Tillsättningen som professor i biofysik vid Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap är resultatet av ett unikt samarbete mellan Medicinska fakulteten, Naturvetenskapliga fakulteten och Lunds tekniska högskola. De tre fakulteterna har gemensamt bidragit vad gäller finansiering och vetenskaplig utformning av professuren.

Trevor Forsyth kommer att arbeta hälften av sin arbetstid som föreståndare vid LINXS och andra halvan som professor vid Medicinska fakulteten.

--------------------------------------------------------------------------------------------------Fakta - Trevor Forsyth

Trevor Forsyth kommer från Institut Laue-Langevin (ILL) i Frankrike, där hans grupp är inbäddad i Partnerskap för Strukturbiologi (PSB) på ett campus som arbetar tvärvetenskapligt och inkluderar instituten ILL, ESRF, IBS och EMBL. 2004 utsågs han till professor i biofysik vid Keele University i England. Han har stor erfarenhet av att arbeta med tvärvetenskapliga och gränsöverskridande nätverk som inkluderar forskare, offentlig sektor och företag. Han har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar inom strukturbiologi / biofysik och livsvetenskaper och använder både neutron- och synkrotronbaserade tekniker i sin forskning.


Fakta - Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.


Fakta - LINXS, Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science

LINXS är ett institut som syftar till att vara en viktig länk mellan å ena sidan ESS och MAX IV och å andra sidan forskare från övriga Sverige, från EU och från det internationella samfundet i stort. LINXS verkar för att stärka neutron- och synkrotronljusbaserad forskning och skapa forskningsnätverk och förutsättningar för forskare att kunna dra nytta av de stora forskningsanläggningarna ESS och MAX IV.