platsannonser
Upphandling av partnerkonsult
till IUFRO World Congress 2024.
nyheter
Nytt jobb
Sam Holmberg
tillbaka på Radisson Blu i Stockholm.

Årets Eventskåning 2021
till Albin Ganovic och Helsingborg Pride.
13-14 september
Möbelmässan Göteborg
tillbaka på Svenska Mässan i höst.
hotellnytt
Countryside Hotels
slog försäljningsrekord trots pandemi.
+200 talare
Ny konferens och mässa
för framtidens sjukvård arrangeras i Stockholm 25 – 26 januari 2023.
nytt jobb
Scandic värvar hotelldirektör
– Roger Pettersson tar över ansvaret för Scandichotellen i Umeå.
29 april - 1 maj
eCarExpo i Friends Arena
laddar om i april.
Almedalsleverantör
Uppstickaren Univid ska bli störst på digitala event
– backas av tunga investerare.
hotellnytt
Norrqvarn Hotell & Konferens
får ny ägare.
ljus i mörkret
Karlstad CCC satte försäljningsrekord i december
sålde för nästan tio miljoner kronor.
RSS
rss_icon
Länkar
Dubai ålägger hotellen att infria hållbarhetskraven före 1 juli 2021

ETT DIREKTIV från Dubai Department of Tourism föreskriver att alla hotell ska uppfylla hållbarhetskraven för hotellanläggningar senast den 1 juli 2021, som fastställts av Dubai Sustainable Tourism (DST), ett initiativ för att ytterligare förbättra Dubais position som en av världens ledande hållbara turistmål, enligt Hotel & Catering News Middle East.

Enligt direktivet måste hotellen också återuppta månatliga rapporteringar av sina koldioxidutsläpp. Systemet har det långsiktiga målet att främja hållbarhetsutvecklingen inom hela sektorn. Redan 2019 utbildades 528 hotell om genomförandet av denna hållbarhetsstandard och för närvarande inbjuds samtliga hotell till ett uppdateringswebinar före 1 juli 2021.

På grund av den globala Covid-19-pandemin förlängdes tidsfristen med ytterligare 12 månader, ett beslut som Dubai Tourism tog för att stärka grunden för återhämtning av besöksnäringen. Framstegen med genomförandet av de obligatoriska standarderna kommer att kontrolleras på hotellen och granskas av DST.

Yousuf Lootah, vice ordförande för Dubai Sustainable Tourism, säger: ”Under det senaste året återspeglas styrkan i stadens turismindustri i ett säkert och framgångsrikt återupptagande av Dubai för natdionella och internationella besökare. I linje med stadens bredare koldioxidminskningsstrategi vet vi att turism också kan vara ett område där Dubai verkligen sätter riktmärket på en global nivå med framåtblickande hållbarhet och företagens sociala ansvar. Vi uppmuntrar hotell att följa de 19 hållbarhetskraven som ställs av Dubai Tourism och lämna in sin beräkningar senast den 1 juli. Vi vet att med det pågående stödet från berörda myndigheter kan dessa hotellanläggningar spela en stor roll för att uppnå det totala minskningsmålet för koldioxidutsläppet nästa år och därefter.”

De 19 hållbarhetskraven inkluderar hållbara förvaltningsmetoder, prestandamätvärden, energi-, mat- och vattenhanteringsplaner, gästutbildning, personalutbildningsinitiativ, närvaron av hållbarhetskommittéer inom hotellanläggningar och företagens sociala ansvarsprogram för det lokala samhället. Genom att förbättra den interna hållbarhetsverksamheten kommer hotellen i sin tur att öka konkurrenskraften i Dubais turismrelaterade ekonomi. Dessa krav stödjer Dubais mål för koldioxidminskning 2021 som ska minska koldioxidutsläppen med 16% under 2021 totalt sett.

Sedan starten i januari 2017 är Carbon Calculator - en del av Tourism Dirham Platform, ett verktyg som har mätt koldioxidavtrycket inom Dubais besöksnäring. På månadsbasis lämnar hotell in sin konsumtion av 11 koldioxidutsläppskällor, inklusive: el, fjärrkylning, vatten, avfall, bränsle för transport, bränsle för generatorer, brandsläckare och flytande petroleumgas för analys. Denna information sammanställs och analyseras för att ge värdefull insikt om branschen om sektorns kollektiva koldioxidavtryck. Dessutom, genom att formulera en baslinje tillsammans med konsekvent spårning, möjliggör denna information hotellen att förstå sin energi-, vatten- och avfallskonsumtion och ytterligare identifiera framgångsrika kostnadsbesparingsmöjligheter.