platsannonser
Projektledare
till Akademikonferen.s
Vi söker
en Projektkoordinator.
nyheter
Hotellnytt
Scandic och Niam
bakom totalrenovering av Ariadne hotell i Värtahamnen.
hotellnytt
Scandics största hotell hittills öppnar i Köpenhamn
– nordiskt spa och kock från Michelinrestaurang.
hotellnytt
Comfort Hotel Arlanda Airport vinner
“New Hotel Of The Year” och “Comfort Hotel Of The Year”.
Plats för möten
The Park flyttar in i Forskaren
– Förstärker mötesplats för life science
Framtiden är här. Kan du se den?
Svenska Möten
satsar på att utbilda kockar i hållbarhet.
23-25 september
Bokmässans Crimetimetema i höst:
Skrivarskola, snutfika och lögndetektorer.
Framtiden är här
Sigtunahöjden
erbjuder fler laddplatser för alla.
Event skapar möten
40 dagar kvar till Jamboree22
– Sveriges största ungdomsläger.
Nummer 1 bland 50
Hur hållbar är din stad?
Stockholm tar förstaplatsen.
3-årig med 32 platser
Umeå
får ny restaurangutbildning.
RSS
rss_icon
Länkar
Bristfällig krishantering i många organisationer

Ett drygt år efter pandemins utbrott så menar nu många chefer att deras organisation behöver bli bättre på att hantera kriser. Bland annat lyfter de fram att det ofta saknas planer för hur verksamheten ska agera då en kris inträffar. Det här visar en ny global rapport från PwC där 2 800 personer på chefspositioner inom näringslivet har medverkat.

"Pandemin blev till ett uppvaknande när det gäller krisfrågor och nu menar hela 95 procent av de medverkande i vår undersökning att deras förmåga till krishantering måste bli bättre", säger Cecilia Cederberg som är ansvarig för Forensic Services på PwC och fortsätter;

"Tyvärr räcker det inte med grundläggande delar som en krisorganisation och några pliktskyldigt framtagna krisplaner. Istället behövs det strukturerade och heltäckande program som kan täcka in flera olika typer av kriser".

Undersökningen har även tittat närmare på hur bolagen rustar för krishändelser. Resultaten här visar att sju av tio organisationer tänker öka investeringarna när det gäller krishantering och tre av fyra är övertygade om att de kan dra lärdomar från pandemin och därmed stärka framtidens krisarbete.

"Det här är självklart positiva besked inför framtiden, men samtidigt är det oroande signaler när så få som 35 procent uppger att de har en relevant plan för att agera vid krishändelser", säger Cecilia Cederberg.

Förra gången PwC genomförde den här undersökningen var 2019. Då svarade nästan samtliga respondenter att de sannolikt skulle behöva hantera en kris inom de kommande två åren, men alternativet pandemi sjönk samtidigt tillbaka på oroslistan i förhållande till tidigare år.

"Den här återblicken ger oss en tydlig lärdom. Utmaningen när det gäller krishantering handlar inte om att pricka rätt när det gäller framtidsspaningar utan det handlar om att skapa beredskap för det oförutsedda", säger Cecilia Cederberg.

 

Så kan verksamheter skapa förberedelse för kriser.

 

• Utforma en strategisk krishanteringsplan som gör det möjligt att mobilisera snabbt för att säkra affärsverksamheten och agera effektivt på störningar som uppstår.

• Se till att bli av med de stuprörsstrukturer som finns inom organisationen. Ett integrerat krisprogram är nödvändigt för framgångsrik krishantering och för att bygga motståndskraft.

• Säkerställ att ni prioritera byggandet av organisationens motståndskraft - det här är inte en fråga för att lyckas utan för att överleva.

 

Om undersökningen

PwC:s Global Crisis Survey 2021 tittar närmare på hur organisationer har hanterat det senaste årets pandemi, hur de har reagerat, vilka lärdomar de har gjort och hur de förbereder sig för framtida kriser. Undersökningen genomfördes mellan 20 augusti 2020 och 25 januari 2021. Drygt 2 800 personer på ledande positioner inom näringslivet har medverkat. Deltagarna kommer från 73 olika länder och representerar 29 branscher. Här kan du ta del av studien: https://www.pwc.com/crisis-resilienc

---------------------------------------------------------------------------------------------

Fakta om PwC

PwC Sverige är marknadsledande inom revision samt skatte- och affärsrådgivning, med 2 900 medarbetare och 33 kontor runt om i landet. Företagets syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem.  36 000 kunder är såväl globala som svenska företag och organisationer i alla storlekar samt verksamheter inom den offentliga sektorn. PwC vägleder sina kunder och hjälper dem att uppnå sina mål, oavsett vilken fas deras verksamhet befinner sig i.


PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. PwC Sverige ingår i det globala nätverket PwC, som har 276 000 medarbetare i 157 länder. Det ger dem möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans utveckla hållbara lösningar för sina kunder.