nyheter
Bella Center växer
Bella Arena:
Ny arena i Köpenhamn med plats för 7 000 sittande gäster.
nytt jobb
Niklas Söderberg
lämnar SES som verksamhetschef.
världskongress
Stockholm en av finalisterna
för global museikongress 2025.
bra undersökning
Sponsorer är angelägna om att återvända till personliga möten
enligt från AIM Group Italien.
ny kunskap på väg
Viktig studie
visar att evenemangen är saknade.
nytt jobb
Sara Almkvist
ny vd för Växjö & Co.
hotellnyttt
Historisk tapetfabrik
inspiration när nytt hotell öppnar.
Rekordåret uteblev
Så påverkades mötes- och evenemangindustrin
i Uppsala av coronapandemin under 2020.
19 juni-31 oktober 2021
Ikoner
- fotografier av Larsåke Thuresson på Dunkers kulturhus, Helsingborg.
möten & Evenemang
Riksteatern, Sveriges största folkrörelse för scenkonst
förlägger sin kongress 2023 till Helsingborg.
RSS
rss_icon
Länkar
Vienna Convention Bureau startar en mötesfond på 40 miljoner kronor

STADEN Wien ger Vienna Tourist Board och Vienna Convention Bureau € 4 miljoner euro för att stödja nationella och internationella arrangörer av möten i staden från den 1 maj 2021 till den 31 december 2023, vilket banar väg för tillväxt.  Erbjuder upp till 60 000 euro i finansiering per evenemang.

Det är betydelsefullt att Wien Meeting Fund 2021-2023 för första gången kommer att utvidga finansieringen till företagskonferenser och hybridevenemang, utöver dess vanliga stöd från nationella och internationella arrangörer av kongresser. Det unika införandet av stöd till hybridevenemang visar på Wiens dynamiska och smidiga svar på mötesindustrins nuvarande behov.

Wien är en världens ledande mötesdestinationer för både kongresser och företagsevenemang och är av central betydelse för stadens turismindustri. Mötesindustridelen är en drivande kraft för internationaliseringen av Wien och en utlösare för lokala värden och ekonomiskt utveckling. Mötesdestinationen Wien är därför en viktig nyckel till återhämtning av staden och återstart av turismen.

”Vi är stolta över att lansera Wien Meeting Fund 2021-2023 för att välkomna och finansiera ännu fler evenemang i Wien av internationella arrangörer, samt utöka vårt stöd för första gången till att inkludera företag evenemang och hybridmöten. Wien är fortfarande ett av världens ledande mötesmål, även i utmanande tider. Finansieringsprogrammet är ett viktigt stöd för branschen som ger ett perspektiv för framtiden och samtidigt understryker vikten av mötesbranschen. När allt kommer omkring spelar Wien som mötesdestination och Wien-rollen som stad för internationella möten en viktig roll i Wiens strategiska utveckling. Vår nya strategi visar vårt fortsatta engagemang för återhämtningen av mötesektorn och vi ser fram emot att välkomna fondansökningar", säger Christian Woronka, chef för Wien Convention Bureau.

 

Vad är subventionerat?

Finansiering tillhandahålls uteslutande för affärsevenemang som stärker Wien som en plats för affärer och innovation, och som äger rum i Wien under perioden 1 maj 2021 till 31 december 2023. Detta inkluderar (förenings) kongresser, föreningsmöten och företagsmöten: företagsevenemang och konferenser. Rena företagskvällsevent samt utställningar, mässor och kulturella eller sportevenemang räkns inte in. MÅnga olika kostnader som direkt uppstår under ett evenemang är berättigade till finansiering.

 

Vilka finansieringsmöjligheter finns?

Den nya finansieringsåtgärden består av tre moduler. För att ansöka om finansiering måste de grundläggande kraven i finansieringsmodul 1 uppfyllas:

 

• Modul 1: Evenemanget äger rum på en plats i Wien som arrangören betalar för, inkluderar minst 50 deltagare närvarande på plats och har en längd på minst fyra timmar.

• Modul 2: Om kongressen eller företagsevenemanget också genererar övernattningar, kan även finansieringsmodul 2 ansökas. I det här fallet måste antalet övernattningar i Wien uppgå till minst 10% (2021), 30% (2022) eller 50% (2023) av det totala antalet deltagare på plats.

• Modul 3: Om det bevisligen uppstår kostnader för det kontinuerliga genomförandet av evenemanget som ett hybridmöte, uppfylls kravet på finansieringsmodul 3.

Det maximala finansieringsbeloppet per event motsvarar de faktiska betalda kostnaderna eller, om kraven på alla tre finansieringsmodulerna är uppfyllda, uppgår till 60 000 euro. De maximala finansieringsbeloppen per modul beror på antalet deltagare.

 

Vem kan ansöka?

Både nationella och internationella arrangörer kan ansöka om Wien Meeting Fund 2021-2023. Förutsättningen är att de planerar och håller (eller har hållit) ett möte i Wien och själva bär den ekonomiska risken och därmed alla kostnader för detta evenemang. Byråer kan ansöka om de agerar själva som arrangörer eller kan visa att de arbetar på arrangörens vägnar.

 

Ansök online via Wien Convention Bureau från och med den 1 maj 2021

Ansökningar om finansiering kan lämnas in online på www.vienna.convention.at för första gången, fram till den 3 december 2023 eller tills medlen är slut. Principen "först till kvarn" tillämpar.

 

Efter inlämningen kommer Vienna Convention Bureau att kontrollera ansökan och arrangörerna kommer att meddelas skriftligen om det preliminära finansieringsbeloppet. Det faktiska finansieringsbeslutet och finansieringsbeloppet kommer att bestämmas efter att evenemanget har hållits, när all information och dokument har skickats in och kontrollerats. Betalning kommer att göras av Vienna Tourist Board.

 

För att ansöka om Wien Meeting Fund 2021-2023 besök: www.vienna.convention.at

 

Foto: Christian Woronka, chef för Wien Convention Bureau.