platsannonser
Upphandling av partnerkonsult
till IUFRO World Congress 2024.
nyheter
Swedish Network of Event Destinations
Visit Blekinges destinationsutvecklare
tar plats i nationell nätverksstyrelse.
I bästa sällskapet
Events Industry Council
belönar svenska Lotta Boman, Sigtunahöjden.
100 mest inflytelserika
Rösta på Atti Soenarso, Chefredaktör på Meetings International
Nominerad till Eventex Index 2021 De 100 mest inflytelserika personerna inom eventindustrin.
letar nyckeltal
Visita i nytt samarbete för nationell evenemangsstatistik
Sora aktörer tar fram relevant och pålitlig statistik för att stärka kunskapen om branschen.
Thought Leadership Hub
The ACF – Audite, Cogitare, Facite lovar att lyssna, tänka och göra
Ska hjälpa organisationer och destinationer att nå sin fulla potential genom business events.
ökat belgiskt intresse
Göteborg knyter band med Flandern
Avsiktsförklaring att stärka innovationssamarbetet mellan regionerna.
Dörrarna öppnas
Borås fylls av besökare igen
tre kongresser samma vecka plus EM-kval i fotboll för F16.
27 oktober
Ny dansk-svenskjobbmässa
på Malmömässan.
Cool konst
Tre dolda kulturgårdar
i Litauens främsta städer.
RSS
rss_icon
Länkar
Framtidens möten innebär både utmaningar och möjligheter

I en nyligen genomförd undersökning gjord av Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB) har 71 föreningar/organisationer som arrangerar möten delgett sina tankar kring framtidens mötesplatser. År 2020 innebar ett hårt slag för dessa mötesarrangörer. 20 procent tvingades att helt ställa in sina planerade större möten, medan 80 procent genomförde sina möten, men med ett anpassat format.

”SNCVB med representanter från våra respektive destinationers convention bureaus, har under många år aktivt arbetat gentemot nationella organisationer och föreningar", säger Pernilla Körberg Törnqvist, ordförande i SNCVB.

"Deras kongresser och möten är av stor betydelse för våra respektive destinationer, inte minst för de långsiktiga kunskapseffekterna och besöksnäringseffekterna de ger. Därför är det självklart att vi uppdaterar oss om organisationernas välmående och nuläge i och med pandemin och deras tankar på framtiden kring sina möten. Undersökningen hjälper oss i arbetet att bli så relevanta som möjligt i vårt fortsatta arbete på den lokala marknaden", fortsätter Pernilla.

Två av tre uppger att man hittar både positiva och negativa effekter av de förändringar i mötesformat som man tvingats att genomföra. Exempel på positiva effekter är minskat resande och påverkan på miljön, lägre kostnader samt att man ökar sin räckvidd. Att man tappar möjligheten att nätverka och det sociala är de vanligaste negativa effekterna. En naturlig följdfråga blir då vilka förändringar i mötesformat som kommer att permanentas och vad som kommer att återgå till hur det var innan pandemins utbrott.

SNVCB:s undersökning visar tydligt att behovet av att mötas fysiskt igen är stort. Endast var tionde av de intervjuade svarar att man kommer att undvika personliga möten framöver. Men allt kommer inte att återgå till hur det var innan pandemin. Två av tre uppger till exempel att man kommer att minska sitt resande. När det gäller egna möten är det framförallt möten på svenska destinationer som kommer att prioriteras.

En annan tydlig förändring är att man planerar att kombinera fysiska och digitala mötesformat. Framförallt på de största och viktigaste mötena.

De flesta av de intervjuade är medvetna om att kraven från mötesdeltagarna kommer att förändras och säger att man idag inte har tillräckligt med egen kunskap för att genomföra framtidens möten på ett inspirerande och professionellt sätt och hälften uppger att man kommer att behöva råd och vägledning i hur man tillämpar nya mötesformat, hur man covidsäkrar ett fysiskt möte och genomför digitala möten på ett inspirerande sätt.

Att vi går en spännande mötesframtid till mötes håller nog många med om. Likaså vilken fråga som just nu ligger allra högst upp på dagordningen, nämligen – När kan vi träffas igen!

 

Läs mer och ta del av hela undersökningen här

 

Bilden: Pernilla Körberg Törnqvist, ordförande i SNCVB.

------------------------------------------------------------------------------------------------Swedish Network of Convention Bureaus är en ideell förening vars medlemmar består av svenska Convention Bureaus. Syftet med föreningen är bland annat att ha ett gemensamt forum där man kan driva viktiga frågor för mötesindustrin, där en del är att öka medvetenheten om de positiva effekterna av möten hos, opinionsbildare, myndigheter, lärosäten och politiker.