nyheter
Säkerhet
Internationella CPTED
organisationens kongress 2021 till Helsingborg.
Hide and Seek
Högskolan Kristianstad
nominerad till Stora Kommunikationspriset.
hållbar stadsutveckling
Avsiktsförklaring mellan Johanneberg Science Park
och Landvetter Södra Utveckling AB.
hotellnytt
Första Radisson Individuals i Baltikum
öppnar sina dörrar i Tallinn.
nytt jobb
Anna Wallén
ny näringspolitisk chef på Visita.
Börjar 7 maj
Kändistätt på Lund Hotel Music tour
visas på egna YouTube-kanalen.
hotellnytt
Countryside Hotels:
70-plussare bokar weekends i maj.
skapar engagemang
Facilitatorhuset
utbildade 1600 deltagare på digitala möten.
skapar långsiktig samverkan
Stockholm utvecklar mötesindustrin
med 1,3 miljoner.
ökad säkerhet
Skånska Möten ingår avtal med StaySafe Hospitality
för att Covid-19 certifiera sina medlemsanläggningar.
RSS
rss_icon
Länkar
Framtidens möten innebär både utmaningar och möjligheter

I en nyligen genomförd undersökning gjord av Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB) har 71 föreningar/organisationer som arrangerar möten delgett sina tankar kring framtidens mötesplatser. År 2020 innebar ett hårt slag för dessa mötesarrangörer. 20 procent tvingades att helt ställa in sina planerade större möten, medan 80 procent genomförde sina möten, men med ett anpassat format.

”SNCVB med representanter från våra respektive destinationers convention bureaus, har under många år aktivt arbetat gentemot nationella organisationer och föreningar", säger Pernilla Körberg Törnqvist, ordförande i SNCVB.

"Deras kongresser och möten är av stor betydelse för våra respektive destinationer, inte minst för de långsiktiga kunskapseffekterna och besöksnäringseffekterna de ger. Därför är det självklart att vi uppdaterar oss om organisationernas välmående och nuläge i och med pandemin och deras tankar på framtiden kring sina möten. Undersökningen hjälper oss i arbetet att bli så relevanta som möjligt i vårt fortsatta arbete på den lokala marknaden", fortsätter Pernilla.

Två av tre uppger att man hittar både positiva och negativa effekter av de förändringar i mötesformat som man tvingats att genomföra. Exempel på positiva effekter är minskat resande och påverkan på miljön, lägre kostnader samt att man ökar sin räckvidd. Att man tappar möjligheten att nätverka och det sociala är de vanligaste negativa effekterna. En naturlig följdfråga blir då vilka förändringar i mötesformat som kommer att permanentas och vad som kommer att återgå till hur det var innan pandemins utbrott.

SNVCB:s undersökning visar tydligt att behovet av att mötas fysiskt igen är stort. Endast var tionde av de intervjuade svarar att man kommer att undvika personliga möten framöver. Men allt kommer inte att återgå till hur det var innan pandemin. Två av tre uppger till exempel att man kommer att minska sitt resande. När det gäller egna möten är det framförallt möten på svenska destinationer som kommer att prioriteras.

En annan tydlig förändring är att man planerar att kombinera fysiska och digitala mötesformat. Framförallt på de största och viktigaste mötena.

De flesta av de intervjuade är medvetna om att kraven från mötesdeltagarna kommer att förändras och säger att man idag inte har tillräckligt med egen kunskap för att genomföra framtidens möten på ett inspirerande och professionellt sätt och hälften uppger att man kommer att behöva råd och vägledning i hur man tillämpar nya mötesformat, hur man covidsäkrar ett fysiskt möte och genomför digitala möten på ett inspirerande sätt.

Att vi går en spännande mötesframtid till mötes håller nog många med om. Likaså vilken fråga som just nu ligger allra högst upp på dagordningen, nämligen – När kan vi träffas igen!

 

Läs mer och ta del av hela undersökningen här

 

Bilden: Pernilla Körberg Törnqvist, ordförande i SNCVB.

------------------------------------------------------------------------------------------------Swedish Network of Convention Bureaus är en ideell förening vars medlemmar består av svenska Convention Bureaus. Syftet med föreningen är bland annat att ha ett gemensamt forum där man kan driva viktiga frågor för mötesindustrin, där en del är att öka medvetenheten om de positiva effekterna av möten hos, opinionsbildare, myndigheter, lärosäten och politiker.