platsannonser
Projektledare
Akademikonferens.
Projektkoordinator
till Akademikonferens.
Chef för möten och event
till Uppsala Konsert & Kongress.
nyheter
Mässor skapar möten
Återöppnat Elmia:
Ett unikt mäss- och mötesår.
29/12-8/1
Malmö:
Vinterspelens universum återuppstår på ny plats.
nytt jobb
Josefine Gudmundson
blir hotelldirektör för Clarion Hotel The Pier.
26-27 juni 2023
Sverige arrangerar stor life science-kongress
som del av EU-ordförandeskapet.
Satsar på Business Events
Macaos kasinon satsar framåt på Business Events
investerar runt 170 miljarder kommande decenniet.
Event
Skåne Trendrapport 2022
Event in Skåne: Det har hänt magiska saker i Skåne under 2022.
Omvärldsanalys
Sju mötes- och eventtrender som du behöver känna till inför 2023
Utdrag ur eboken 7 Meeting and Event Trends You Need to Know for 2023.
Omvärldsanalys
Det är dags att bana nya spår för eventplanerare
Alla tecken pekar mot ett hektiskt 2023.
Kellerman
I have a feeling we are not in Kansas anymore
Roger Kellerman om att stå inför en värld där gamla regler inte längre gäller.
RSS
rss_icon
Länkar
Kunskapsekonomin – den stora förloraren under pandemin

”Det har gått ett år sedan covid-19 slog till i Australien och stängde ner mötes-och eventindustrin. Över en natt försvann events som bland andra kongresser, symposier, föreningsmöten, mässor, utställningar och företagsevenemang.

Pandemins inverkan på Australiens ekonomiska hälsa är väldokumenterad. Inte minst när det gäller mötes- och eventindustrin rapporterar Business Council of Australia, BECA, en förlust i den australiensiska ekonomin hittills av motsvarande 25 miljarder svenska kronor. När det gäller arbetstillfällen handlar det om 230 000 jobb som har påverkats av pandemin.

Det är dock bara toppen av isberget. Det finns andra konsekvenser som inte kvantifieras så lätt men medför enorma konsekvenser som fortsätter att ha en bestående och lång effekt när pandemin har klingat av.

När jag reflekterar ett år framåt i tiden är det en sådan fråga som jag ser som oerhört viktig, men den har inte blivit allmänt erkänd för dess långsiktiga inverkan på Australiens kunskapsekonomi som lider i tysthet.

Business Events levererar mycket mer än resor och hotellkostnader, så viktiga som de är. Business Events är en drivkraft för innovation och ger exempelvis forskare en plattform för att diskutera och sprida nya idéer.

Det är tack vare kongresser som forskare samlas för att lösa världens problem. Det kan röra sig om hälsa och medicinska genombrott, teknik och etik, teknik och utveckling till miljömässig hållbarhet och mycket mer.

Personliga möten gör det möjligt att exempelvis uppdatera sitt nätverk, sina affärsutbyten, rekryteringsinsatser och introduktioner. Några av de största affärsidéerna, den vetenskapliga utvecklingen och tekniska innovationer har skapats under ett affärsevent eller i korridorerna utanför de formella mötesrummen.

Kontakter tas och åtgärder, som annars kanske aldrig skulle ha ägt rum, skapas. Till exempel tilldelades University of New South Wales, UNSW, ett stipendium på drygt 12 miljoner kronor från National Health and Medical Research Council för att stödja forskning om hiv/aids, och det var ett direkt resultat av World Aids Conference som hölls i Sydney.

Universitetet fick också 12,5 miljoner kronor från Bill and Melinda Gates Foundation för att stödja en forskningsstudie om läkemedelsbehandling av hiv. Vid samma tillfälle erkändes också UNSW som en internationell ledare inom hiv- och aidsforskning.

Att vara värd för virtuella- och hybridevent i det nuvarande klimatet har verkligen varit värdefullt för företag och organisationer för att kunna fortsätta att kommunicera i en pandemimiljö. Men det finns några saker som vi behöver göra tillsammans och ansikte mot ansikte som du inte lika enkelt kan göra online.

Eftersom pandemin fortfarande pågår i världen har det aldrig varit viktigare för den privata industrin, regeringen och samhället i övrigt att erkänna det bredare värdet av Business Events för vårt samhälle utöver de uppenbara monetära resultaten. Det kan vara svårt att kvantifiera de icke-monetära fördelarna, men det är avgörande att de i slutenänden erkänns och att resultaten fångas.

Tillsammans med en återaktivering av besöksekonomin utgör kunskapsekonomin en betydelsefull del av plattformen för mötes- och eventsindustrin. Det är ännu en anledning till varför vi måste sätta ansikte-mot-ansikte-möten i förgrunden och att göra det till vårt främsta fokus under 2021.

Tack vare att vaccinationsprogrammet tar fart i Australien når vi en viktig milstolpe. Men i realiteten befinner sig eventindustrin fortfarande i överlevnadsfasen och behöver en omedelbar och fortsatt återhämtning.

För att Business Events ska kunna nå sin fulla potential igen måste vi nå en enhetlig strategi för gränsstängningar mellan våra stater, komma överens om en nationell definition för ’hotspots’ för att i slutänden kunna öppna våra gränser så att internationella resor kan återupptas.

På längre sikt, när vi väl har uppnått en effektiv global vaccination, kan människor röra sig fritt igen för att med förtroende kunna delta i internationella evenemang. Det innebär att industrin får förutsättningar att återhämta sig för att återigen kunna leverera intellektuella, affärsmässiga, hållbara och sociala arv till Australien.”

 

Med vänliga hälsningar,

Geoff Donaghy, vd

International Convention Centre Sydney, ICC Sydney.

 

Foto: Geoff Donaghy, vd, ICC Sydney.