platsannonser
Projektledare
Akademikonferens.
Projektkoordinator
till Akademikonferens.
Chef för möten och event
till Uppsala Konsert & Kongress.
nyheter
Mässor skapar möten
Återöppnat Elmia:
Ett unikt mäss- och mötesår.
29/12-8/1
Malmö:
Vinterspelens universum återuppstår på ny plats.
nytt jobb
Josefine Gudmundson
blir hotelldirektör för Clarion Hotel The Pier.
26-27 juni 2023
Sverige arrangerar stor life science-kongress
som del av EU-ordförandeskapet.
Satsar på Business Events
Macaos kasinon satsar framåt på Business Events
investerar runt 170 miljarder kommande decenniet.
Event
Skåne Trendrapport 2022
Event in Skåne: Det har hänt magiska saker i Skåne under 2022.
Omvärldsanalys
Sju mötes- och eventtrender som du behöver känna till inför 2023
Utdrag ur eboken 7 Meeting and Event Trends You Need to Know for 2023.
Omvärldsanalys
Det är dags att bana nya spår för eventplanerare
Alla tecken pekar mot ett hektiskt 2023.
Kellerman
I have a feeling we are not in Kansas anymore
Roger Kellerman om att stå inför en värld där gamla regler inte längre gäller.
RSS
rss_icon
Länkar
Framtidens affärsmöten: fler sinnen involverade, mer trovärdiga och autentiska upplevelser

EFTER 18 månaders fördjupad forskning presenterade det tyska innovationsnätverket Future Meeting Space (FMS) resultaten av sitt senaste forskningsprojekt vid ett online-evenemang den 22 februari. Resultaten inkluderar att evenemangens betydelse för en organisations övergripande kommunikationsmix fortsätter att växa i framtiden och att alltfler hybridmöten och konferenser utvidgar sin räckvidd, både ur ett tids- och geografiskt perspektiv. Samtidigt växer begäret efter fysiska mötesplatser och autentiska upplevelser. En nedladdningsversion av den fullständiga studien av FMS-projektet, som initierades av GCB German Convention Bureau och Fraunhofer Institute for Industrial Engineering IAO, kommer snart att finnas tillgängligt. Ni kommer att hitta den här på meetingsinternational.se

Framtidens affärsmöten genomgår just nu djupgående förändringar och här väcks frågan om eventens framtida roll i den övergripande kommunikationsmixen för företag och organisationer. Future Meeting Space-nätverket behandlade detta viktiga problem i den tredje fasen av sitt forskningsprojekt. GCB German Convention Bureau och Fraunhofer Institute for Industrial Engineering IAO presenterade resultaten vid ett online-evenemang den 22 februari, som streamades live från Messe Frankfurt och där deltog flera hundra deltagare från hela världen. De viktigaste resultaten i forskningsrapporten belyser att eventens relevans för organisationernas kommunikationsmix fortsätter att växa. Den alltmer hybrida uppläggningen av genomförda events kräver att både den virtuella och analoga världen är perfekt iscensatt, samt att de inkluderar känslor och smarta anslutningar. I en mycket digitaliserad värld längtar emellertid människor samtidigt efter riktiga och äkta upplevelser på verkliga platser. I synnerhet kan eventens roll, som ett nav för internationella relationer, ännu inte leva upp till verkligheten i virtuella utrymmen men kräver personlig och fysisk interaktion.

Dessutom kommer eventen i framtiden inte bara att vara enstaka händelser, som är avskilda från andra kommunikationsverktyg utan snarare blir en del av organisationens multisensoriska marknadsföringsstrategi. De kommer att cirkulera i ett slags evenemangsslinga för att kunna bygga en motsvarande gemenskap 365 dagar om året och därmed göra ett varumärke ständigt synligt.

"Med resultaten av studien erbjuder vi alla intressenter som är involverade i evenemangsrekommendationer för hur de - beroende på deras mål - framgångsrikt kan använda affärsmöten som ett kommunikationsverktyg i framtiden", säger GCB:s vd Matthias Schultze.

"Att vara autentisk är grunden för känslomässiga och unika upplevelser och därmed skapa nära, långvariga relationer med deltagarna - oavsett om de faktiskt är på plats eller digitalt integrerade i eventen."

Förändringen av eventens roll som ett resultat av den föränderliga miljö vi lever och arbetar i innebär också att de olika intressenternas arbetsspecifikationer och kompetensprofiler förändras. Byråer och evenemangsarrangörer fungerar som gemenskapschefer som bygger samhällen kring ett specifikt evenemang. Professionella, som arbetar i evenemangslokaler, blir mötesarkitekter med speciell kunskap om hur man utformar evenemang och hur man implementerar dem tekniskt. Convention bureauerna fungerar alltmer som trendscouter och partnerskapsfrämjare som är väl kopplade i sitt regionala ekosystem och gränssnitt mellan partnerna. Digital kompetens och systematisk datahantering är grunden för alla dessa uppgifter. De nya kraven innebär också att ökad flexibilitet är oumbärlig i denna mycket dynamiska miljö, något som även FMS-forskargruppen skriver under på vid en första utvärdering:

"När vi startade vår tredje forskningsfas sommaren 2019 var pandemin fortfarande långt borta och face-to-face-evenemang var helt naturligt första alternativet ", säger Dr Stefan Rief, institutdirektör och chef för forskningsenheten för organisationsutveckling och arbetsdesign vid Fraunhofer IAO.

"Bara några månader senare upplevde virtuella och hybridformat ett kvantsprång och denna utveckling var naturligtvis också en oerhört spännande fas för vår forskning. Våra studieresultat syftar nu till att ge alla som är involverade i framtidens event både orientering och inspiration i sitt eget arbete i dessa mycket speciella tider.”

Den kompletta forskningsrapporten om "Framtidens roll och syfte med affärsmöten" kommer snart att finnas tillgänglig som gratis nedladdning här.

Nu fortsätter arbetet under 2021 med ett nytt forskningsområde och FMS innovationsnätverk kommer att se på utmaningarna efter Covid19-eran i sin studie "The changing ecosystem of events", med fokus på de nya möjligheter som skapats av det förändrade ekosystemet. Detta forskningsprojekt syftar till att analysera de utmaningar som är förknippade med förändring och kommer att utveckla användningsscenarier för fysiska, hybrid- och virtuella möten i vårt "nya normala".

 

Foto: Matthias Schultze, German Convention Bureau och Future Meeting Space innovationsnätverk presenterar forskningsresultat om den framtida rollen för affärsmöten i organisationernas kommunikationsmix.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Om framtida mötesutrymme (FMS)

FMS-innovationsprojektet lanserades 2015 av GCB German Convention Bureau och Fraunhofer Institute for Industrial Engineering IAO med huvudmålet att utveckla en vision för hur människor kommer att mötas i framtiden.

Detta inkluderar att utveckla praktiska verktyg för mötesplanerare och leverantörer för att hjälpa dem att ligga före utvecklingskurvan. Resultat hittills inkluderar, från fas I, en ”Innovation Catalog” sammanfattning av ny och framtida teknik, sex ”Future Meeting Scenarios” samt beskrivningen av ett eventuellt ”Future Meeting Room” och från fas II, en rapport om hur du skapar engagerande events, inklusive en översikt över olika deltagartyper, framgångsfaktorer för events och rekommendationer för åtgärder. Forskningspartners för den nu avslutade tredje forskningsfasen, som fokuserade på evenemangens roll, var KFP Five Star Conference Service, Xing Events, Maritz Global Events, Radisson Hotels, Seven Centers of Germany, Munich Airport Academy/Lab Campus, Mesago Messe Frankfurt och European Association of Event Centers (EVVC). Dessutom stöddes denna forskningsfas av Education Foundation från Professional Convention Management Association (PCMA).