nyheter
motor för utveckling
Dubai vinner anbud
för 232 business events för tiden fram till 2026.
nya jobb
Informationsteknik
fortsätter rekrytera välkända namn.
Hotell
Jacy’z Hotel & Resort
i Göteborg startar exklusiv chaufförservice.
event skapar möten
Para-VM visar upp Östersund
som en tillgänglig stad för evenemang.
Nytt jobb
Isabelle Lechtman
blir vd för Folkets Hus i Stockholm.
Mötesplats
Rekordår 2022
Nu vill Bjertorp slott bli landets främsta bröllopsdestination.

Jacyz hotell i Göteborg
kan bli Årets Bygge 2023.
events skapar möten
Väv 2022 i Halmstad
gav 18,5 miljoner kr i turismomsättning.
Event skapar möten
Piteå Business Tour
– nytt eventkoncept för näringslivet i Piteå.
Events skapar möten
Flera internationella mästerskap
stärker Malmö som evenemangsstad.
RSS
rss_icon
Länkar
Framtidsveckan: Vetenskapsvecka 12–18 oktober på Lunds Universitet

Framtidsveckan är Lunds universitets populärvetenskapliga satsning där angelägna framtidsfrågor lyfts. Årets tema är Krafter i rörelse. Nytt för i år är att formatet på evenemangen varierar, det vill säga, några genomförs enbart digitalt och några enbart fysiskt. Andra erbjuder möjlighet att närvara fysiskt samtidigt som det live-streamas eller spelas in. Men oavsett format kräver alla evenemang föranmälan.

 

För anmälan till evenemang och eventuella programändringar se

lu.se/framtidsveckan.

 

Detta skriver de bland annat i sitt program:

 

Samtidigt som planeringen för årets Framtidsvecka inleddes i slutet av förra året påbörjade ett mikroskopiskt virus på en djurmarknad i Wuhan sin resa över världen. Vi satte temat ”krafter i rörelse” utan att ha en aning om detta.

Framtiden är som bekant svår att förutse. Ett litet virus kan bevisligen rucka den världsordning vi är vana vid. Och en fjärils vingslag i Brasilien sägs kunna orsaka en tornado i Texas. Fenomenet kallas fjärilseffekten och sätter fingret på ett faktum som vi alla känner till, som är både skräm- mande och hoppingivande på en och samma gång: att när en förutsättning – om än så liten – ändras, kan allt bli annorlunda. Bland historiker är kontrafaktisk historieskrivning en välkänd genre och tankeoperation. Hur hade exempelvis världen sett ut om Hitler dött i första världskriget? Och hade det överhuvudtaget blivit ett krig om skotten i Sarajevo missat sitt mål? Historien formas av enskilda händelser och vägval.

När det gäller framtiden finns förstås inga kristallkulor som kan hjälpa oss att välja väg. Men det finns tecken i tiden som kan ge en föraning om vilka krafter som är satta i rörelse – i samhället och i naturen. Idag ser vi starka mediala och politiska krafter som kämpar om makten över världsbilder, om vad som är sant och inte sant. Här kommer vetenskap och lärande in i bilden. Vilka krafter utmanar universitetet som kunskapsförmedlare?

Migrationen är redan idag en stark kraft som ofrånkomligen kommer att få bäring också på framtiden. Vi ser och känner att naturens krafter ökar i styrka och att vi måste förbereda oss på fler och extremare väderhändelser. Forskare talar om klimatets ”tipping points” och när dessa har överträtts går utvecklingen inte att stoppa.

Vi kan se antidemokratiska krafter, men också krafter som kämpar för demokrati och allas lika rättigheter. Vi ser olika typer av aktivism som vill föra samhället i en viss riktning. Att religion är en stark kraft vet vi sedan gammalt och ett av veckans många samtal handlar om hur den står i relation till nationalism och populism. Att kriser är en kraft som kan fungera som en hävstång till förändring är lätt att förstå. Men kan coronakrisen användas till att påskynda klimatomställningen?

Framtidsveckan bjuder också på inslag av musik och konst. Programmet rymmer exempelvis körverk som är specialskrivna för årets tema. Sammanflätningen av konst och vetenskap är ett signum för Lunds universitets framtidsveckor. Så även i år där ett av inslagen handlar om konst och hälsa: kan musik och konst fungera som läkande kraft?

 

Dessa och många andra krafter i rörelse kommer att diskuteras under Framtidsveckan.

 

För att plocka fram ett antal av de aktiviteter vi själva vill vara med på i det digra och spännande programmet gör vi så här:

Måndag 12 oktober

 • AI, digitalisering och övervakning – vad får vi för vår hälsodata?

Tisdag 13 oktober

 • Post pandemic trends on sustainability presented by Sustainable Future Hub’s Student Network
 • Att förstå corona och dess konsekvenser – sex månader senare
 • Växtkraft på intåg – hot eller löfte om framtiden?
 • Brytningstider − Kan stora kriser skriva om framtiden?
 • Nanoteknik och nanoplaster: nanopartiklarnas roll i en hållbar framtid

Onsdag 14 oktober

 • Rädslans geografi: Strategier för tryggare stadsmiljöer
 • Art as a societal force! Understanding and addressing the plastic crisis through photography and visual representation
 • Hälsovetenskapens dag 2020. Så maxar vi nyttan av forskningen – implementering av nya arbetssätt i vård och samhälle
 • Musik som hälsobefrämjande kraft
 • The future of traveling, mobility and flying
 • Launching The Rough Planet Guide to Notterdam, 2045 edition: tour tomorrow, today!
 • En levbar framtid utan antibiotika?
 • Who’s in charge? Accountability and the Sustainable Development Goals

Torsdag 15 oktober

 • Energi i samverkan för en hållbar framtid
 • Humor i kris
 • EU efter corona
 • The future is already here: A virtual tour of Lund University Humanities Lab
 • En vardag som journalist utan hat – är det möjligt?
 • Social Movements – a force for change
 • Framtidens forntidsforskning. Tekniska möjligheter öppnar upp för nya arkeologiska frågor
 • Musik som krafter i rörelse

Fredag 16 oktober

 • Krafter i rörelse – ett körmusikaliskt tonsättarsamtal och konsert
 • Hur vi finner tid för fysisk aktivitet i vår vardag
 • Konst som framtidskraft

Lördag 17 oktober

 • Hur påverkas vi av miljön i Hanöbukten och södra Östersjön – och vad händer nu och i framtiden?
 • Repair: a force against entropy!

Det ser ut som vi får en diger kunskapsvecka. Hela programmet hämtar ni enklast här.