platsannonser
Upphandling av partnerkonsult
till IUFRO World Congress 2024.
nyheter
Cool konst
Tre dolda kulturgårdar
i Litauens främsta städer.
Flygnytt
AMF investerar 200 miljoner
i flygbolaget BRA.
skapar stark position
Hybrid+,
ny metod för mötesupplevelser lanseras av Göteborg & Co.
Hotellnytt
Scandic rapporterar starkt resultat
och kassaflöde för tredje kvartalet 2021.
öppnar maj 2022
Prisbelönt Auschwitz-utställning
kommer till Malmö.
Framtidens städer
Undersökning:
Lund är en av världens smartaste städer.
30 November–2 december
Följ med Meetings International till IBTM World i Barcelona
Var med när världen öppnar igen.
13–16 november 2022
Krakow blir värd för Icca-kongressen 2022
En enorm framgång inte bara för staden, utan för hela landet.
15 oktober klockan 16:00
Lunds Universitet
får 28 nya professorer.
18-24 oktober
Framtidsvecka: Lunds universitet spanar efter framtida genombrott
Vilka genombrott behövs för att vi ska kunna ta oss an framtiden på bästa sätt?
RSS
rss_icon
Länkar
Kulturhuset i Skellefteå blir dyrare än väntat

DEN senaste slutkostnadsprognosen för kulturhusprojektet visar på en budgetavvikelse på 60 miljoner kronor. De främsta anledningarna till prognosavvikelsen är oförutsedda kostnader kopplade till byggets komplexitet och prisökningar på byggmarknaden.

”Idag ser vi behov av att ta höjd för eventuella avvikelser på totalt 120 miljoner kronor med tanke på byggets komplexitet och att det återstår lång tid kvar av bygget. Det har vi dessutom möjlighet att göra utan att det belastar den skattefinansierade verksamheten”.

”Givetvis är vi bekymrade för de ökande kostnaderna och vi förstår att det upprör människor. Men det är viktigt att förstå betydelsen av kulturhuset. Det här är en unik byggnad som bidrar till Skellefteås attraktivitet när det gäller företags vilja att etablera sig här, människors vilja att flytta hit och våra invånares möjligheter till ett bra utbud av kultur och upplevelser. Bygget har redan satt Skellefteå på kartan i internationella medier och genom intresset från flera universitet runt om i världen”, säger Tomas Teglund (S), ordförande i nämnden för support och lokaler.

För att ta höjd för eventuella ytterligare avvikelser föreslås hotelldelens investeringsbudget utökas med 50 miljoner kronor. Samtidigt finns sedan tidigare en plan för att sälja inventarierna i kulturhuset till det nybildade kulturhusbolaget, vilket ger ett utökat utrymme för kommunen på omkring 70 miljoner kronor. På så vis tas höjd för en eventuell avvikelse på upp mot 120 miljoner kronor samtidigt som skattekollektivet skyddas om kostnaderna skulle öka.

”Kulturhuset är ett komplext projekt som bryter helt ny mark när det gäller såväl byggteknik och utförande som hållbarhet. Att gå i bräschen för ett sådant här nydanande projekt är förenat med risker. Utifrån det vi visste då och utifrån de omvärldsfaktorer vi hade att räkna med la vi en budget som vi trodde på”, säger Jan Sundbom, förvaltningschef för support och lokaler i Skellefteå kommun.

Byggandet av kulturhuset inleddes i oktober 2018. Ansatsen i projektet var hög och en tydlig ambition sattes redan då arkitekttävlingen utlystes hösten 2015. Det unika med projektet är att det byggs helt i trä, utan exempelvis ett hisschakt i betong eller stål som stabiliserar konstruktionen, något som aldrig gjorts tidigare i projekt med dessa höjder. Dessutom är de stora spännvidderna på träelementen i kulturhusets höga delar något som inte testats förut.

”Avvikelsen beror i huvudsak på det här byggets stora komplexitet. Lägg därtill exempelvis fördyringar av mark- och grundläggningsarbeten och projektering kopplat till konstruktion samt tekniska moment som visat sig bli mer komplicerade än väntat. Vi har gjort besparingar ända från projektets början, bland annat genom att göra nya val av material men vi befinner oss i ett läge där fler besparingar skulle påverka både upplevelsen och kvaliteten för såväl kulturhusets besökare som verksamheter. Eftersom det fortfarande återstår en bra bit innan projektet är klart och eftersom flera osäkra moment återstår behöver vi ta höjd för riskerna i projektet”, säger Jan Sundbom.

Kulturhuset är ett led i Skellefteå kommuns utvecklingsstrategi för ett växande Skellefteå med goda möjligheter att attrahera både nya företag och invånare. Det har också gett det lokala och regionala näringslivet möjlighet att delta i ett projekt med hög innovativ höjd som visar på Skellefteås framtidstro och ambition för framtiden.


Fakta kulturhuset
  • I juni 2015 tog kommunfullmäktige i Skellefteå beslut om att bygga ett kulturhus. I november 2015 utlystes en öppen arkitekttävling. Av de 55 inlämnade och godkända förslagen utsågs förslaget Sida vid Sida av White arkitekter till vinnare.
  • I maj 2019 presenterades kulturhusets namn Sara, efter den kända författaren och samhällsdebattören Sara Lidman från Missenträsk.
  • Med sina 20 våningar och totala höjd på 80 meter blir Sara kulturhus ett av Europas högsta trähus när det beräknas stå klart sommaren 2021. Byggnaden består av en låghusdel på fyra våningar och en torndel ovanpå, som sträcker sig ytterligare 16 våningar upp.
  • Byggnaden ska inrymma kulturverksamhet samt ett hotell. Hotelldelen är på 11,470 m2 och omfattar drygt 200 gästrum, kafé, gym, spa, två restauranger och en bar samt konferens- och mötesutrymmen om cirka 500 m2.
  • Kulturhusdelen är på 13,540 m2 och kommer att inrymma Västerbottensteatern, Skellefteå konsthall, Stadsbiblioteket och Museum Anna Nordlander samt en rad gemensamma ytor i form av scener med mera.
  • Teknikutrymmen på 3,430 m2 tillkommer också.

 

Bilden: Skelleteås nya kulturhus heter Sida vid Sida och har ritats av White arkitekter.