platsannonser
Projektledare
Akademikonferens.
Projektkoordinator
till Akademikonferens.
Chef för möten och event
till Uppsala Konsert & Kongress.
nyheter
Spännande möte
Sveriges Elevkårers Kongress22
i Norrköping.
flygnytt
Eurowings utökar i Sverige
ökar utbudet på Landvetter med ny direktlinje till Berlin.
Höjer kvalitetskraven
Alvar blir namnet
på hela Skellefteås näringslivsdag.
14 januari - 21 maj 2023
Malmö värd
för uppmärksammad Banksy-utställning.
Utvidgat samarbete
Svenska Möten
ingår ett fördjupat partnerskap med IACC.
+300 deltagare
Rekordintresse
för gruvmöte i Stockholm.
+1000 deltagare
Norden
ska bli världens mest hållbara och cirkulära region.
föreningar skapar möten
Delat ordförandeskap,
en framgångssaga för Scouterna.
hotellnytt
Steam Hotel tar nästa steg
– förvärvar Actionbad.
här kan man skapa kongresser
Dags för Helsingborgs
föreningslivs årliga konferens.
RSS
rss_icon
Länkar
Optimistisk global ekonomi medför högre hotell- och flygpriser 2019

Priserna för resandet går brant uppåt år 2019. Hotellpriserna stiger 3,7 % och flygpriserna 2,6 % med anledning av den växande globala ekonomin och de stigande oljepriserna, fastställer den femte årliga Global Travel Forecast prognosen som publicerades 24 juli av GBTA och CWT med stöd av the Carlson Family Foundation.

”Medan de flesta större marknaderna ser ut att utvecklas i rätt riktning, kvarstår neråtgående risker för den globala ekonomin med anledning av en ökande protektionism, risken för tilltagande handelskrig och osäkerheten kring Brexit”, säger Michael W. McCormick, executive director och COO för GBTA. ”Den här prognosen ger dem som köper resor bättre insikt i den globala marknaden och de centrala orsakerna till prisökningar samtidigt som den visar hur man tar fram framgångsrika reseprogram som reagerar till ett hela tiden varierande globalt landskap."

”Priserna förväntas stiga brant på många globala marknader även då inflationen hålls sansad”, sade Kurt Ekert, President and CEO, Carlson Wagonlit Travel. ”Rapporten går igenom orsakerna och omfattar också en översikt över det vi väntar oss att få se på de centrala marknaderna runtom i världen. Den erbjuder också detaljerade rekommendationer som tillhandahåller travel managers goda vapen för deras kommande förhandlingar.”

Prognosen för 2019, som publicerades 24 juli, av the Global Travel Association, språkröret för den globala resebranschen samt det globala resehanteringsföretaget CWT påvisar också de trender och utvecklingsriktningar som kommer att forma resebranschen.

”Framtiden kring företagsresor kan sammanfattas som en accelererad personifiering där mobilteknologi, artificiell intelligens, maskininlärning och prognostiska analyser alla har en roll”, sade Ekert. ”Framgång

Förutsätter en teknologi där kärnan utgörs av sofistikerad data-crunching.”

Luftfartssektorn kommer att omformas genom lanserandet av ultralångfärdsflyg och den tilltagande konkurrensen från lågprisbolagen som inte enbart ökar i antal utan även kämpar om långfärdsrutterna – och flygbolagens intresse för NDC New Distribution Capability.

Flygpriserna kommer sannolikt att stiga på grund av höjda oljepriser, konkurrenstrycket föranlett av bristen på piloter, potentiella handelskrig och en ökande prissegmentering för att förbättra vinsten.

 • I Asia Pacific-regionen förväntar man sig en 3,2 procents ökning i priserna 2019. Efterfrågan i Kina är fortsatt hög och fram till 2020 tror man att landet kommer att utgöra världens största flygmarknad. 2019 väntar man sig en ökning om 3,9% i flygtrafiken. Men Kina är inte ensamt. Största delen länderna i regionen kommer att ha prisökningar, speciellt på marknader som Nya Zeeland (7,5%) och Indien (7,3%). Den sistnämnda förväntas vara världens största flygfartsmarknad fram till 2025 samtidigt som landets flygplatser fungerar med underkapacitet. Det enda undantaget i den här expansiva regionen utgörs av Japan. Priserna där kommer att gå ner 3,9% på grund av landets ökade kapacitet då man bereder sig för de olympiska spelen 2020.
 • I regionen Europe, Middle East & Africa beräknar man att flygtrafiken fortsätter att växa i västra Europa, med en prisökning om 4,8%. Denna ökning betonas speciellt i Norge (11,5%) följt av Tyskland (7,3%), Frankrike (6,9%) och Spanien (6,7%). Östeuropa samt länderna i Mellanöstern och Afrika kommer å andra sidan att erfara en nedgång om 2,3% respektive 2%.
 • Priserna runtom i Latinamerika förväntas att gå ner med 2 % år 2019. Mexiko och Columbia kommer att ha små höjningar, -0,1 % respektive 1,2 %, medan Chile kommer att gå upp med 7,5 %.
 • I Nordamerika kommer priserna enligt våra estimat att gå upp med måttliga 1,8 %. I USA kalibrerar flygbolagen om för att bättre kunna svara på de olika områdenas efterfrågan, beroende på hur affärsrelationerna förändras med USAs viktigaste förvanter och motståndare. Flygmarknaden i USA förväntas uppleva en kapacitetskoncentration beroende på en ökad fragmentering av priserna där kategorierna premium economy och basic economy reducerar antalet tillgängliga säten då flygbolagen siktar på en högre marginal.
 • Utsikterna för hotellbranschen år 2019 dikteras av den allmänna ökningen i flygresor med en större efterfrågan av rum som följd. Hotellen introducerar nya idéer i avsikt att personifiera gästupplevelsen. Ökningen av mobilpenetration – å andra sidan – tvingar travel managers att erbjuda de resande medarbetarna appar som också ger bättre in-policy bokningsautonomi.
 • Ytterligare sammanslagningar kommer också att finnas på agendan – samtidigt som hotellen i den högre kategorin tävlar med mellankategorins hotell på grund av en ökande efterfrågan bland de yngre resenärerna för boutiquehotell.
 • I regionen Asia Paciific förväntas hotellpriserna att gå upp med 5,1% - med stora variationer mellan länderna, där Japan estimeras att sjunka med 3,2%, medan Nya Zeelands priser kommer att hoppa upp med hela 11,8%. I Australien tror man antalet nya rum åren 2019 och 2020 ökar med 3,4% under bägge åren. I Indonesien sätter kedjan Swiss-Belhotel International igång med en expansion av sin förmånligare brand, Zest Hotels. Man planerar att trefaldiga antalet hotell på tre år. I Singapore stöder man sig på teknologi och antalet smarthotell ökar. I Thailand är optimismen synnerligen hög efter en period av politiskt tumult.
 • Hotellpriserna i regionen Europe, Middle East & Africa reflekterar flygpriserna och förväntas gå upp med 5,6% i Västeuropa och sjunka med 1,9% i Östeuropa och 1,5% i Mellanöstern och Afrika. Också här är Norge i topp, med en uppgång om 11,8%, därefter kommer Spanien (8,5%) – man tror att landet går om USA som världen näst populäraste destination – Finland (7,1%) samt Frankrike och Tyskland (6,8%)
 • Inom Latinamerika förväntas hotellpriserna gå ner med 1,3% med nedgång i Argentina (ner 3,5%), Venezuela (ner 3,4%), Brasilien (ner 1,9%) och Columbia (ner 0,7%). Emellertid förväntas Chile, Peru och Mexiko att ha höjningar om respektive 6,4%, 2,1% och 0,6%.
 • I Nordamerika går hotellpriserna upp med 2,1% - 5% i Kanada och 2,7% i USA.
 • Man förväntar sig att prissättningen för marktransporter stiger nästa år med endast 0,6% i Nordamerika samtidigt som priserna i de övriga regionerna håller sig på tidigare nivå. Under det fjärde kvartalet 2019 kommer vi emellertid att se ett koncentrerat försök hos uthyrningsföretagen att höja priserna.
 • Under året 2019 kommer man också att uppleva en tilltagande preferens bland de resande för så kallad ”ride-hailing” applikationen av typ Uber, medan intresset för höghastighetståg avtar på grund av höga nätverkskostnader och mindre tekniska distributionssystem.
 • Mobil rörlighet ökar. On-demand, delade och elektriska bilar samt connected cars blir alltmer populära. Connected car-teknologin har en potentiell möjlighet att förändra hela bilindustrin.
 • I regionen Asia Pacific kommer priserna i snitt att vara oförändrade med ökningar på marknader som Nya Zeeland (4%), Indien (2,7%) och Australien (2,4%). I Kina satsar giganten Didi Chuxing starkt på självkörande bilar. I år har Uber sålt sin sydostasiatiska förtagsverksamhet åt det Singaporebaserade företaget Grab och indonesiska Go-Jek expanderar till Vietnam, Thailand, Filippinerna och Singapore.
 • Priserna i Europa och Mellanöstern förväntas allmänt taget att hålla sig oförändrade. Länder som Finland, Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien kommer emellertid att se höjningar på mer är 4%, medan priserna i Danmark och Storbritannien kommer att öka med 3% respektive 2%. Norge kommer åter igen ha pole position med en ökning på mer än 10%. I Sverige kommer priserna att gå ner dramatiskt (13,9%) och en aning i Belgien (0,9%).
 • Priserna i Latinamerika kommer också att hålla sig på tidigare nivå med stora sänkningar i Argentina (9,7%) och Brasilien (5,4%). I Mexiko är sänkningen moderat (0,3%). I Chile kommer priserna att gå upp med 3,1%.
 • I regionen Nordamerika förväntas Kanada ha en ökning om 3,6% år 2019, men regionens allmänna prishöjning är endast 0,6%. I USA fortsätter det av Audi ägda, appbaserade uthyrningsföretaget Silvercar sin aggressiva expansion. Företaget erbjuder mobile-first uthyrning via en app och utan papperskrig

 

För detaljerad information, vänligen ladda ner 2019 Global Travel Forecast nu.