platsannonser
Projektledare
Akademikonferens.
Projektkoordinator
till Akademikonferens.
Chef för möten och event
till Uppsala Konsert & Kongress.
nyheter
Spännande möte
Sveriges Elevkårers Kongress22
i Norrköping.
flygnytt
Eurowings utökar i Sverige
ökar utbudet på Landvetter med ny direktlinje till Berlin.
Höjer kvalitetskraven
Alvar blir namnet
på hela Skellefteås näringslivsdag.
14 januari - 21 maj 2023
Malmö värd
för uppmärksammad Banksy-utställning.
Utvidgat samarbete
Svenska Möten
ingår ett fördjupat partnerskap med IACC.
+300 deltagare
Rekordintresse
för gruvmöte i Stockholm.
+1000 deltagare
Norden
ska bli världens mest hållbara och cirkulära region.
föreningar skapar möten
Delat ordförandeskap,
en framgångssaga för Scouterna.
hotellnytt
Steam Hotel tar nästa steg
– förvärvar Actionbad.
här kan man skapa kongresser
Dags för Helsingborgs
föreningslivs årliga konferens.
RSS
rss_icon
Länkar
Ny storsatsning skapar Meetovation 3.0

Under de kommande två åren ska fler danska företag och organisationer investera ytterligare fem miljoner svenska kronor för att vidareutveckla möteskonceptet Meetovation till en 3.0-version.

Målet är att locka ännu fler möten, konferenser och kongresser till landet.

Meetovation har de senaste åren gett Danmark en speciell och stark position i den internationella mötesindustrin.

I hela världen kommer det under de närmaste åren att investeras miljarder kronor för att skapa, utveckla och organisera fler möten och kongresser.

Därför gäller det för det för den internationella mötesindustrin att fokusera på hur man kan säkerställa en avkastning när man arbetar med att skapa och genomföra möten, konferenser och kongresser, ett så kallat Return on Meeting Investment.

Genom att ha utvecklat Meetovation under närmare tio år har Danmark skapat sig en ledande position internationellt inom området. Vilket i sin tur inneburit att Visit Denmark har fått ett framgångsrikt marknadsföringsverktyg under rubriken "Mindblowing Meetings in Denmark".

Nu har Visit Denmark tagit initiativet till att säkra framtiden för möteskonceptet. De närmaste två åren ska organisationen tillsammans med Visit Aarhus, Midtjysk Turisme, Wonderful Copenhagen, Inspiring Denmark, Carlson Rezidor Hotel Group, Comwell, Bella Center och Scandic Hotels, utveckla möteskonceptet så att Danmark fortsätter att ha en stark ställning, samtidigt som man behåller och ökar sin marknadsandel på den internationella konferens- och kongressmarknaden.

Steen Møller är internationell projektchef och chef för Visit Denmarks avdelning för Business Tourism samt ordförande i den nya styrgruppen för att utveckla konceptet. Han menar att deras förmåga att tänka annorlunda och vara kreativa har burit frukt.

– Vi har lyckats positionera Danmark i den internationella mötesindustrin och har visat att industrin kan samarbeta trots stark utländsk konkurrens, och det finns många andra som arbetar för att säkerställa en hög avkastning från sina möten, konferenser och kongresser.

Steen Möller säger vidare att en vidareutveckling av Meetovation har stor inverkan på dansk mötesindustris konkurrenskraft också i framtiden.

– Konceptet har visat sig vara ett av våra starkaste trumfkort i kampen för att fånga den internationella mötesplanerarens uppmärksamhet. Vi vill också stärka vårt bidrag till att Danmark behåller sin nuvarande status internationellt som ett suveränt ’frontlinjeland’ när det gäller mötesindustrins innovativa utveckling.

Under den kommande tvåårsperioden förväntar styrgruppen att totalt investera fem miljoner danska kronor. Och de räknar på en förväntad avkastning motsvarande över 125 miljoner svenska kronor i ytterligare intäkter från internationella gäster och delegater.

Resultaten av den nya satsningen på Meetovation 3.0 får enligt Steen Møller hela den danska mötesindustrin njuta av.

Ole Sorang är nordisk marknadsdirektör på Carlson Rezidor Hotel Group och medlem av Visit Denmarks styrelse. Han konstaterar att initiativet mycket handlar om att förädla den danska mötesprodukten.

– Här är kompetensutveckling en viktig faktor. Men även vidareutvecklingen av hållbara möteskoncept och digitala plattformar i mötesdesign måste utmanas och användas bättre så vi kan fortsätta att vara föregångsland inom dessa områden också, säger Ole Sorang.

Under våren ska initiativtagarna samla flera kompetensgrupper på nationell och internationell nivå. I maj planerar de att genomföra en "Innovationsdag" där möjliga nya innovatörer ska identifieras för att kunna delta i utvecklingen av Meetovation.

 

Foto: Den danska operan i Köpenhamn, en fantastisk byggnad också för möten och mötesdeltagare. Leverantör: iStockPhoto.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakta om Meetovation 3.0

• Grundstenen till Meetovation lades år 2003 då Visit Denmark bjöd in flera ledande aktörer inom den danska mötesindustrin för att bidra till att utveckla ett nytt mötesdesignkoncept med ett annorlunda sätt för att skapa nya mötesformat.


• Genom att designa möten utifrån fem grundprinciper uppnås en mycket bättre avkastning på – och för – mötet eller konferensen eftersom deltagarna får mer kunskap med sig hem än om mötet enbart var utformat som ett klassiskt möte som allt för ofta bygger på envägskommunikation från podiet till deltagarna. Principerna för att maximera utbytet av mötet skapas i form av nya metoder för hur lärande går till och kunskaper, att förstå betydelsen av den fysiska miljön, ett aktivt deltagande, en inspirerande miljö och hållbara lösningar.


• En Meetovator ställer frågor till mötes- eller konferensarrangören om innehåll och förväntningar för ett visst event och kommer då att ge input och förslag som syftar till att generera en bättre avkastning på mötet och se en röd tråd genom hela händelseutvecklingen och förloppet.


•Meetovator-program körs idag av Ann Hansen, Concept + Competence. Idag finns det 300 välutbildade Meetovators i Danmark.


• Sedan år 2010 har Visit Denmark med sina partners marknadsfört Meetovation och andra danska nya sätt att arbeta med mötesformat under rubriken "Mindblowing Meetings" i Danmark.


•Mindblowing Meetings-konceptet var en av fem destinationer över hela världen som nominerades till ICCAs prestigefyllda "ICCA Best Marketing Award 2013" i Shanghai i november förra året.

------------------------------------------------------------------------------------------

Fakta om att mötesindustrin i Danmark

• Den danska mötesindustrin omsatte cirka 26 miljarder svenska kronor under 2012 och skapade därmed 37 900 arbetstillfällen i Danmark (källa: VDK 2012).

• 17 procent av omsättningen i mötesindustrin kommer från internationella möten och mötesdeltagare.

• Internationella mötesdeltagare är ett attraktivt segment eftersom de har en daglig konsumtion av 2010 DKK, (= 2 500 SEK).

• Årligen genomförs 187 900 möten i Danmark med totalt 6,9 miljoner danska och utländska deltagare.

• Danmark har för närvarande 700 officiella mötesarenor.

• Köpenhamn är den åttonde mest populära kongresstaden i världen (källa: ICCA 2013).

• Danmark är för närvarande på plats 20 som kongressdestination i världen (källa: ICCA 2013).

• Regeringens tillväxtplan för dansk turism pekar på att Danmark under åren 2014-2015 ska kunna öka med tio procent när det gäller internationella möten, konferenser, kongresser och evenemang jämfört med åren 2011-2012.