platsannonser
Projektledare
Akademikonferens.
Projektkoordinator
till Akademikonferens.
Chef för möten och event
till Uppsala Konsert & Kongress.
nyheter
flygnytt
Stockholm Arlanda Airport
får sin första food hall.
hotellnytt
25hours
öppnar sitt första hotell i Skandinavien.
60 000 bokade möten
Sverige – det enda
nordiska landet som saknas på IBTM World.
hotellnytt
Nya ägare av Villa Gladtjärn,
tidigare Barken Konferens.
Hållbarhet
American Express Meetings & Events
undertecknar Net Zero Carbon Events-löfte.
Spännande möte
Sveriges Elevkårers Kongress22
i Norrköping.
flygnytt
Eurowings utökar i Sverige
ökar utbudet på Landvetter med ny direktlinje till Berlin.
Höjer kvalitetskraven
Alvar blir namnet
på hela Skellefteås näringslivsdag.
14 januari - 21 maj 2023
Malmö värd
för uppmärksammad Banksy-utställning.
Utvidgat samarbete
Svenska Möten
ingår ett fördjupat partnerskap med IACC.
RSS
rss_icon
Länkar
Congrex Holding har ställt in betalningarna

Congrex Holding, Congrexbolagens moder i Holland, har ställt in betalningarna enligt en rapport. Rapporten säger: Temporary suspension of payment has been granted to Congrex Holding Bv in Amsterdam (Noord-Holland) on 02-10-2013. The appointed curator is mr. J.R. Berkenbosch. The insolvency number of this case is S.13/13/53. The (main) activity of Congrex Holding Bv is financial service activities, except insurance and pension funding. No reports are available yet.

Allt mer talar för att alla, eler nästan alla, bolagen inom Congrex-sfären kollapsar och sätts i konkurs. En konkurs som enligt våra källor kan bli betydande och samlat uppgå till mycket stora summor, kanske runt 100 miljoner SEK, kanske mer. Framför allt är det föreningar, kongressanläggningar, hotell och restauranger som är de stora förlorarna. Bara i Uppsala förlorade Uppsala Konsert & Kongress, hotell, restauranger, och övriga leverantörer över tio miljoner kronor under tre medicinska veckorna veckor i september. Det finns också ett antal medicinska föreningar som förlorat hela sin kongresskassa, i vissa fall med färdigplanerade kongresser som bara skulle genomföras några dagar efter att svenska Congrex sattes i konkurs av ägarna själva. Bland annat gäller detta Urologernas möte i Linköping.

Enligt våra mycket trovärdiga källor har företaget varit på fallrepet under en längre tid. Problemen började med en serie förvärv mellan 2005 och 2007. PCO-verksamhet ger tillgång till stora kassaflöden i form av förskott från delegater och sponsorer. Många föreningar har också historiskt bett sin PCO agera bank och låtit överskott från tidigare kongresser ligga kvar på PCOns konto. Detta gjorde att Congrex kunde förvärva bolag för nära 150 MSEK med mycket begränsad extern finansiering. Förvärven sköttes i huvudsak av Donald Hellstedt, en av Congrex ägare och Layth Bunni, dåvarande koncernchef, båda med mycket liten tidigare erfarenhet av företagsaffärer.

Efter några mindre affärer under 2005 (Congrex Göteborg, Concorde Services och Congrex Venezuela), köptes 2006 det svenska bokningsbolaget SKD (som då omsatte 275 miljoner kronor och tjänade 2,8 miljoner) för cirka 35 miljoner, vilket även baserat på bolagets mycket optimistiska prognoser var alldeles för dyrt. Endast en del av förvärvet finansierades via banklån. Två år senare tappade SKD flera nyckelmedarbetare och med dem kunder på eventsidan. Strax därefter kom finanskrisen som drabbade bokningsverksamheten hårt. Den verksamhet som integrerades med Congrex Sweden när bolagen slogs ihop var ungefär hälften så stor som den som köptes.

I förvärvet av AGS 2007 för 1 miljon EURO vidtogs, enligt våra källor, ingen egentlig due diligence (finansiell genomlysning före köpet) från Congrex sida. Ingen extern finansiering vidtogs. Det visade sig snart att mycket inte stod rätt till i verksamheten. Verksamheten avvecklades, fem eller sex kontor stängdes, bland annat det i Washington och det enda som blev kvar var kontoret i Bryssel som blev Congrex Belgien. Avvecklingen kostade ungefär lika mycket som köpet av företaget.

Congrex förvärvar också AKM AG 2007, ett ledande internationellt konferensföretag med bas i Basel i Schweiz samt dess dotterbolag AKM Travel AG, en IATA-licensierad resebyrå med bas i Basel, och AKM Congress Service GmbH med bas i Weil i Tyskland. Ingen extern finansiering vidtogs.

AKM blev Congrex Switzerland och AKM Travel blev Congrex Travel. Initialt var detta en stor möjlighet och boostade också företaget eftersom Congrex Group lämnade över alla hotellbokningar för större kongresser med över 500 deltagare för samtliga Congrex kontor i världen. Men satsningarna Congrex gjorde när man köpte alla dessa företag utan extern finansiering blev en för stor börda efter finanskrisen 2008.

Congrex Group implementerade 2010, för att förbättra resultatet, en ny bokföringsprincip, revenue recognition, där man i innevarande års resultaträkning räknade med hela omsättningen och vinsten från de tusentals timmar som arbetades med framtida projekt . Detta betyder att man ”lånade” omsättningssiffror från kommande projekt för att visa upp ett bra resultat innevarande år. När sedan inte alla affärer blir av, eller inte når budget uppstår allt större hål i kommande års resultat. Flera personer i ledande ställningar inom Congrex har framfört sina synpunkter till företagsledningen men istället för att åtgärda bristerna, eller i bristen på att kunna åtgärda bristerna, har personerna antingen frivilligt lämnat företaget eller helt enkelt sparkats ut.

2011 gjordes en betydande valutaförlust när Congrex hade missat att säkra sin valuta i Schweiz. Uppemot eller till och med över 20 miljoner SEK förlorades och efter denna stora förlust blir det allt svårare att hålla uppe verksamheten. Men konkursen kom långt senare än vad flera insiders förutspådde.

Så sent som 2011 fick också Congrex ett uppköpsbud på 200 miljoner kronor som ägarna tackade nej till. Kanske hade inte denna affär hållit för en due diligence, men budet fanns och avvisades?

Trots att AKM var en bra affär och några trodde att denna del skulle kunna räddas i det havererade företaget, så säger den svenska konkursförvaltaren att han inte kan hitta någon köpare och han väljer av avsluta konkursen och fredagen den 25 oktober 2013 gick de sista anställda hem från sina jobb för gott. Det kommer dock att ta månader innan samtliga handlingar är genomgångna och konkursen kan avslutas.

Vi har upprepade gånger bett Donald Hellstedt om en kommentar för att få hans syn på vad det var som till slut fick honom att ge upp och lämna in konkursansökan, men han har genom annan anställd i bolaget avböjt att kommentera.