platsannonser
Upphandling av partnerkonsult
till IUFRO World Congress 2024.
nyheter
60 hektar mark
Jägersro nya travbana
närmare byggstart.
kunskapskälla
Ny rapport:
Eventindustrin bidrag stort till ekonomin.
affärer & möten
Satsning vid Höga Kusten:
Sydkoreas största hotellgrupp vill investera i anläggningar.
14 000 besökare
IBTM World 2019
utsågs till bästa internationella mässa.
Award winner
Lotta Boman, Sigtunahöjden
tilldelades IACCs Mel Hosansky Award.
söks från 10 augusti
Evenemangsstödet införs
måste vara minst 250 deltagare.
hotellnyttt
Qatar öppnar 105 nya hotell
inför Fotbolls-VM 2022.
Bra inititativ
Seoul Convention Bureau
bjöd in till en online-kampanj för att lyfta MICE-industrin.
30 nov - 2 dec 2021
IBTM World öppnar registreringen för Hosted Buyers
mässan för första gången i hybridformat.
växande mötesplats
Nytt toppmodernt storkök
i Scandinavian XPO byggdes på rekordtid.
RSS
rss_icon
Länkar
Jägersro nya travbana närmare byggstart

Öster om dagens travanläggning står ett närmare 60 ha stort markområde i begrepp att omvandlas till ett nytt, modernt hästcenter. På området anläggs det bla en 1400 meter lång och unik travbana, publik byggnad, travskola, service-byggnad och naturområde.

Byggstart är planerad till våren 2022, förutsatt att inlämnat förslag till ny Detaljplan för området godkänns av Stadsbyggnadskontoret.

Byggprojektet skall enligt en nyligen undertecknad Avsiktsförklaring drivas i samverkan mellan Skånska Travsällskapet och MVB Syd AB, PEAB Anläggning AB, AB Rörläggaren, ApQ El AB och Assemblin Ventilation AB.

Ny rapport: Eventindustrin bidrag stort till ekonomin

I en ny rapport har Stockholms Handelskammare tagit fram unika siffror för evenemangsnäringens totala bidrag till jobb och ekonomi i Sverige och i landets olika regioner.

Av analysen framgår att eventindustrin sysselsätter totalt 123 000 människor över hela landet och bidrar med 84 miljarder kronor till ekonomin. Sektorn har haft det mycket svårt under pandemin men startar nu om när restriktionerna lättas.

"Evenemangen är i sig själva en stor näring, men det är också motorn i hela besöksnäringens ekosystem. Därför är värdet i att evenemangen drar igång igen otroligt stort och ger ringar på vattnet även för hotell, restauranger, detaljhandel och olika transporttjänster", säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Idrottsevenemang, konserter, festivaler, kongresser, mässor och konferenser är några av de olika evenemang som bidrar med puls och upplevelser. Samtidigt är evenemangsnäringen också en stark jobbskapare, dels genom sin egen verksamhet, dels genom de spridningseffekter som evenemangen skapar i andra branscher som gynnas av att evenemangen lockar folk.

Av rapporten framgår att evenemangsnäringen, i ett normalläge, sysselsätter omkring 123 000 människor i Sverige. Ungefär 84 000 människor är direkt sysselsatta i evenemangsnäringen och cirka ytterligare 39 000 människor har sina jobb indirekt kopplade till näringen.

"Kartläggningen visar svart på vitt att eventindustrin är betydligt större än vad många har trott. När vi undersöker näringens totala ekonomiska ekosystem, för att få fram de samlade samhällsekonomiska effekterna, så visar siffrorna att eventindustrin är stor, samt utgör ett betydande inslag i näringslivet och fungerar som ett viktigt kugghjul för andra delar av samhällsekonomin", säger Stefan Westerberg.

Stockholms län är den enskilt största arbetsmarknaden inom eventindustrin med cirka 45 000 sysselsatta, vilket motsvarar 36 procent av alla jobb i eventindustrin. 17 procent av jobben inom – och i anslutning till – eventindustrin återfinns i Västra Götalands län och i Skåne län hittar vi 12 procent av dessa jobb.

Länens andelar av sysselsatta varierar dock beroende på förekomsten av större lokala evenemang och arenor. Exempelvis har Blekinge något högre sysselsätt­ningstal än andra jämförbara län, primärt på grund av de direkta konsumtions­ effekterna. En viktig förklaring till detta är Sweden Rock, rockfestivalen utanför Sölvesborg, som drar åtskilliga besökare och genererar en omfattande konsum­tion i länet.

Sammantaget bidrar evenemangssektorn med 84 miljarder kronor, motsvarande cirka 1,7 procent av BNP, till samhällsekonomin. Av dessa lokaliseras nästan 35 miljarder till företag verksamma i Stockholm.

"Eventindustrin är stark i städerna och utgör en naturlig del av stadens puls, men det är märkbart att näringen skapar jobb och tillväxt i alla Sveriges hörn. Det finns också gott om exempel på att enskilda evenemang på relativt små orter kan locka till sig väldigt många besökare, exempelvis Dansbandsveckan i Malung och Classic Car Week i Rättvik. Det genererar konsumtion i form av mat, boende och andra inköp och har givetvis en stor betydelse för den lokala arbetsmarknaden och ekonomin", säger Stefan Westerberg.

Pandemin och restriktionerna har fått till effekt att betydande delar av sektorn stått stilla i över ett. år. Nu när vaccineringarna pågår, smittkurvorna gått ned och restriktionerna börjar lättas så påbörjas evenemangsnäringens upprustning.

"Det är företag som verkligen på den djupaste botten man kan föreställa sig och resan upp till ytan kräver förståelse från politiken. Det är uppenbart att uppskjutna skatter inte kan betalas tillbaka i det här läget, utan det behövs avsevärt mer tid. Det krävs även en öppenhet för uthållighet i stödåtgärder så att dessa inte fasas ut för snabbt och orsakar ytterligare problem för en redan utsatt industri som är betydelsefull även för andra branscher", säger Stefan Westerberg.

 

Bilden: Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Satsning vid Höga Kusten: Sydkoreas största hotellgrupp vill investera i anläggningar

När Sydkoreas största hotell- och resekoncern Sono Group med över 12 miljoner gäster per år, 24 procent av Sydkoreas befolkning, nu expanderar i Europa, väljer de Sundsvall, Västernorrland och Höga Kusten. Först ut blir bolagets senaste satsning; Sono Pet Club & Resorts, som mer än enbart välkomnar husdjur och dess ägarfamiljer.

Sono Group som har en hotellanläggning i tjeckiska Brno, har sonderat Europa efter lämpliga platser för fortsatta investeringar och satsningar. Den 6 augusti signeras ett Memorandum of Understanding (MoU) med High Coast Invest.

"Att sydkoreanska Sono Group vill skriva ett långsiktigt samarbetsavtal visar på styrkan och attraktiviteten i vårt erbjudande inom besöksnäringen. Våra entreprenörer och offentliga aktörer har länge arbetat medvetet och strategiskt med att utveckla våra destinationer och vi ser en stark och positiv trend, trots pandemin. Med ett företag som Sono i regionen stärks våra förutsättningar för att fortsätta växa och nå nya marknader", säger Bengt Högberg, Senior investeringsrådgivare på High Coast Invest som fört en dialog med Sono Group sedan mitten av februari.

Sono Groups turismsatsning följer trenden av mångmiljardsatsningar i norr, som leds av teknik- och industriföretag som Northvolt i Skellefteå, Hybrit i Luleå, H2 Green Steel i Boden i Boden, sjöfartsprojektet Malmporten i Luleå, Svenska Rallyts flytt till Umeå från Värmland, och nu senast: regeringens viljeinriktning att bygga Norrbottniabanan. Sammanlagt beräknas industrirelaterade investeringar till över ett tusen (1 000) miljarder kronor i de norrländska regionerna.

"Vi på Daemyung Sono Group kommer framöver att aktivt arbeta för tillväxt av vårt husdjurskoncept, som är en av bolagets kärnverksamheter och satsningen på Höga kusten blir en utmärkt start för vår europeiska expansion", säger Sono Groups Vice President Taewan Yoo, som besöker Sverige den 6 augusti för signering av ett MoU-avtal med High Coast Invest.

Destinationerna Höga Kusten och Sundsvall har trots pandemin visat stark turismtillväxt. Anledningarna är framför allt satsningar på friluftsturism, något som Sveriges marknadsföringsbolag Visit Sweden ser som en fortsatt växande trend globalt.

"Fri och lättillgänglig natur och friluftsliv är de fortsatt starkast växande resetrenderna globalt och intresset har förstärkts av pandemin där människor tvingats stanna inne och hemma genom lockdowns och strikta restriktioner för att få bukt på smittspridningen", säger Visit Swedens vd Susanne Andersson.

Det är med Business Swedens hjälp som Sono Group nu signerar ett långsiktigt samarbetsavtal (MoU) med Västernorrlands investeringsfrämjande organisation High Coast Invest, i syfte att etablera och utveckla verksamhet i Västernorrland. Framför allt diskuteras olika typer av destinations- och koncepthotell där Sono Pet Club & Resorts blir först ut.

"Att en betydande internationell hotellkoncern som Sono Group etablerar spännande koncept längs Höga Kusten med ambition om ytterligare expansion är ett kvitto på framtidstron och attraktionskraften i regionen, där besökare kan utforska det rika kulturlivet och sagolika naturupplevelser", säger Jan Larsson vd på Business Sweden.

Även på Höga Kusten Destinationsutveckling är man glada:

"Det känns fantastiskt att det är hos just oss den första satsningen av detta slag görs i Sverige av en internationell aktör som Sono Group", säger Mia Karlsson på Höga Kusten Destinationsutveckling och fortsätter:

"Att den unika och världsarvsklassade miljön och den stora potentialen i destinationerna Höga Kusten och Sundsvalls lättillgängliga outdoor- och friluftslivsmöjligheter är det som har fångat Sono-gruppens intresse är extra glädjande".

Det är dock för tidigt att sia om hur många arbetstillfällen, hotellanläggningar eller hur stora investeringarna beräknas bli över tid.

"Under hösten kommer arbetet att gå vidare med att hitta konkreta affärsmöjligheter för Sono. Vi har redan flera intressanta diskussioner på gång, men vi kommer också att jobba på att hitta nya uppslag", säger Bengt Högberg, Senior investeringsrådgivare på High Coast Invest.

-------------------------------------------------------------------------------------------------Kort om Sono Group

Den Sydkoreanska Daemyung Sono-koncernen grundades 1979 och bedriver verksamhet inom både industri och service, bland annat inom turism. Koncernen har internationellt 17 egna hotellanläggningar, sex vattenparker och en skid-resort och har över 12 miljoner gäster och besökare per år, en fjärdedel av Sydkoreas befolkning. År 2020 lanserades Sono Pet Club & Resorts med fokus på att göra även husdjurens vistelse tillsammans med sina ägarfamiljer till en upplevelse. Sono Group vill överföra den så kallade K-Pet-kulturen (Korean Pet Culture) till Europa, där husdjur på riktigt är familjemedlemmar. Sedan tidigare finns ett Sono-hotell i tjeckiska Brno.


Inspiration: Korean Times skriver om Sono Pet Club & Resorts: https://www2.koreatimes.co.kr/www/culture/2021/03/141_295310.html


Mer om High Coast Invest:

High Coast Invest ansvarar för det investeringsfrämjande arbetet i Västernorrland och är regional partner till Business Sweden. https://www.highcoastinvest.com/


Mer om Höga Kusten destinationsutveckling:

https://www.hkdest.se/sv

IBTM World 2019 utsågs till bästa internationella mässa

IBTM WORLD, en del av RX (Reed Exhibitions), har vunnit pris som den bästa internationella mässan i Exhibition News Awards för sitt evenemang 2019.

Mer än 600 ledande mötesindustriledare samlades på Evolution London för en firandekväll för att markera indutrins mest lysande stjärnor. Priserna, som komikern Tom Allen delade ut, lyfte fram dem som hade påverkat indsutrins utveckling positivt trots pandemin såväl som de som utgjort en positiv skillnad i hur industrin har fungerat under den här tiden.

IBTM World 2019 ägde rum på Fira Gran Via i Barcelona 19-21 november. Evenemanget välkomnade 2 600 utställare från 150 länder samt över 2 700 hoated buyers och fler än 14 000 besökare under tre dagar med skräddarsydda en-till-ett-affärsmöten, spännande nätverksmöjligheter och specialkurerat utbildningsinnehåll. Nästan 74 000 förbokade affärsmöten ägde rum under de tre dagarna.

Domarna kommenterade vinsten för IBTM World 2019 genom att de uppvisat ”en imponerande tillväxt i konkreta intäkter samtidigt som de stod inför utmanande externa marknadsförhållanden. Arrangörerna har inlett ett transformerande tillvägagångssätt för detta evenemang som har gett resultat".

”Att vinna bästa internationella mässa vid detta stora mltesevent är en fin utmärkelse och det är en återspegling av talang och engagemang för hela laget som gört att vi kunde vinna i en otroligt konkurrenskraftig kategori", säger David Thompson, evenemangschef.

David fortsätter: ”Efter att ha skapat vår framgångsrika virtuella mässa under 2020 av IBTM World, ser vi fram emot att samla evenemangsindustrin i Barcelona i år för vår första personliga IBTM-mässa sedan 2019, för att ge mötesindustrin de verktyg den måste ha för utveckla nästa kapitel i mötes- och evenemangsindustrin. ”

Den prisbelönta IBTM World kommer att äga rum i år i Fira, Barcelona från 30 november till 2 december. Mässan följs därefter av IBTM World Virtual, mellan  7 - 9 december 2021.

 

www.ibtmworld.com

Lotta Boman, Sigtunahöjden, tilldelades internationellt pris

Lotta Boman från Sigtunahojden Conference Center har tilldelats IACCs Mel Hosansky Award för 2020 och 2021, som belönar enastående service till mötesindustrin.

 

 

Evenemangsstödet införs

Efter EU-kommissionens godkännande har regeringen idag beslutat att införa det så kallade evenemangsstödet. Stödet avser evenemang som planerats äga rum under perioden juni-december 2021, men som inte kan genomföras eller i väsentlig utsträckning måste begränsas till följd av pandemin. Utformningen av stödet bygger på ett tillkännagivande från riksdagen och beslut om årets sjätte ändringsbudget.

Evenemanget – exempelvis kultur- och sportevenemang, mässor, marknader och evenemang inom det civila samhället – ska rikta sig till minst 250 deltagare. Det kan antingen vara ett evenemang som planeras äga rum vid ett tillfälle eller som en sammanhållen serie under en avgränsad tid. Vad gäller idrottsevenemang riktar sig stödet till evenemang utanför idrottsrörelsens ordinarie tränings- eller tävlingsverk­samhet, till exempel motionslopp och cuper.

Skatteverket är handläggande myndighet och får besluta om bestämmelser kring den praktiska handläggningen av stödet. Från den 10 augusti ska det vara möjligt att elektroniskt registrera evenemang och därefter ansöka om stöd hos Skatteverket.