Välj nummer
No 73
Intro
Atti Soenarso om digitaliseringens betydelse för utveckling.
Cover Story
Annika Hallman: Möten betyder så mycket mer än bara hotellnätter.
Radar
Business Events har starkt stöd politiskt.
Psykologiska möten
Hans Gordon om förtroendepredikanter och tilltrons utsiktsplats.
Intermission
Predicting the birth of the Internet with 20/20 hindsight.
Den digitala gästresan
Om att distribuera hotellrum via blockchain.
Sharma
Robin Sharma: A phenomenal library is richer than financial prosperity.
Radar
Regeringens enskilt största satsning inom export- och investeringsfrämjandet.
Radar
IMEX Group om framtida strömningar.
Radar
Vill erbjuda mer utrymme för att skapa ren energi i Rotterdam.
Hjärnkoll
Katarina Gospic om att jobba med VR business to business.
Kellerman
Roger Kellerman om internationellt uppmärksammad svensk hållbarhet.