Välj nummer
No 48
Intro
Atti Soenarso om förmedling
Cover Story
”Köpare måste visa sina chefer att möten och events lönar sig även ur ett kortsiktigt perspektiv”
Psykologiska Möten
Hans Gordon om möten som ibland, men inte alltid, innehåller det vi önskat oss
Möteskommunikation
Hjärnkoll
Stav- och skrivfel är ett effektivt sätt att minska försäljning och förtroende
Intermission
Att resa sig och gå vidare
Sharma
We’re losing the way we used to relate to each other
Sammanhang
Många gör event som om det vore ett intranät eller ett nyhetsutskick
Kellerman
Vem i regeringen blir först att förstå att när vi utvecklar mötesindustrin stärks hela samhället?