Meetings No 78
Intro
Zoom- och Teamsmöten boostar inte hjärnan
Atti Soenarso om ny forskning kring det mänskliga mötet.
Cover Story
Det är dags att visa vad business events kan göra för samhällens utveckling framöver
PCMAs vd Sherrif Karamat vill positionera mötesindustrins frågor på framtida tillväxt.
Psykologiska möten
På vad bygger vi kunskap? På vad bygger vi all tro?
Hans Gordon om hur upplysta och rationella vi egentligen är.
Digital Strategi
Eventindustrin har en extraordniär resa framför sig
Denzil Rankine, AMR International om samtid och framtid.
Strategisk utveckling
Man kan absolut kalla mötesindustrin för en metaindustri
Statssekreterare Emil Högberg på Näringsdepartementet om satsningen på Besöksnäringsrådet.
Intermission
To boldly go …
Don’t be afraid to boldly go where others haven’t. You may find yourself ending up right at home.
F2F
Fysiska möten är avgörande för att skapa och behålla framgångsrika, utvecklande och lönsamma företag
Kriser eller större förändringar visar att vi klarar av mycket mer än vad vi tidigare har trott.
Digital utveckling
Att satsa digitalt efter att bara ha jobbat med fysiska möten
Carola Skoog om att byta karriär och ställa om sitt hur.
Hygiensäkerhet
Höjd hygienstandard är här för att stanna
Att säkerheten kring hygien ökar är positivt. Vi ser redan, och får se fler, stora positiva hälsoeffekter.
Hjärnkoll
Neuroledarskap och hälsotallrikar för sinnet
Tomas Dalström i diskussion med Jessica Wicklund om Healthy Mind Platter.
Kellerman
Låt oss inte stå handfallna inför framtiden
Roger Kellerman påminner om att industrin måste ta egna initiativ.
platsannonser
Upphandling av partnerkonsult
till IUFRO World Congress 2024.
nyheter
Swedish Network of Event Destinations
Visit Blekinges destinationsutvecklare
tar plats i nationell nätverksstyrelse.
I bästa sällskapet
Events Industry Council
belönar svenska Lotta Boman, Sigtunahöjden.
100 mest inflytelserika
Rösta på Atti Soenarso, Chefredaktör på Meetings International
Nominerad till Eventex Index 2021 De 100 mest inflytelserika personerna inom eventindustrin.
letar nyckeltal
Visita i nytt samarbete för nationell evenemangsstatistik
Sora aktörer tar fram relevant och pålitlig statistik för att stärka kunskapen om branschen.
Thought Leadership Hub
The ACF – Audite, Cogitare, Facite lovar att lyssna, tänka och göra
Ska hjälpa organisationer och destinationer att nå sin fulla potential genom business events.
ökat belgiskt intresse
Göteborg knyter band med Flandern
Avsiktsförklaring att stärka innovationssamarbetet mellan regionerna.
Dörrarna öppnas
Borås fylls av besökare igen
tre kongresser samma vecka plus EM-kval i fotboll för F16.
27 oktober
Ny dansk-svenskjobbmässa
på Malmömässan.
Cool konst
Tre dolda kulturgårdar
i Litauens främsta städer.
Länkar
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Över hälften tror att mycket återgår till hur det var före pandemin

Swedish Network of Convention Bureaus har nyligen beställt en undersökning utförd av Fairlink där 71 föreningar/organisationer som arrangerar möten i Sverige har delgett sina tankar kring framtidens mötesplatser. År 2020 innebar ett hårt slag för dessa mötesarrangörer.

Nästan samtliga organisationer (97 procent) hade planerat ett eller flera större möten under 2020, men bara två procent av dessa genomfördes fysiskt och enligt plan. Vanligast var att mötet genomfördes digitalt istället (65 procent) följt av att det sköts upp till ett annat år (48 procent). *

 • Tjugo procent av alla planerade möten ställdes in helt. Förändringarna har påverkat organisationernas mötesekonomi både positivt och negativt.
 • Femtio procent har tappat intäkter medan 30 procent anger att mötesekonomin förbättrats.
 • De flesta av de intervjuade organisationerna ser både positiva och negativa effekter av förändrade mötesformat.
 • Exempel på positiva effekter är minskat resande och påverkan på miljön, lägre kostnader samt att man har ökat sin räckvidd.
 • Att ha tappat möjligheten att nätverka och att inte kunna vara social är de vanligaste negativa effekterna.
 • När det gäller framtiden tror 68 procent att resandet minskar. Allt fler människor åker tåg eller bil, och man prioriterar att lägga sina större möten inom landet. Stor- och småstad får lika många röster.
 • Över hälften (53 procent) tror att mycket återgår till hur det var före pandemin. Exempelvis fortsätter möten att rotera mellan olika städer. Därutöver ska befintliga mötesformat ses över och utvecklas.
 • Sjuttiofem procent svarar att de ska utveckla hybridmöten, men att det inte gäller alla typer av möten.
 • Större möten sker fysiskt och med möjlighet att även delta digitalt. Mindre möten kanske enbart blir digitala men sker betydligt mer ofta än tidigare. Bara en av tio personer säger att man ska undvika personliga möten framöver.
 • På frågan om hur man ska arbeta för att covidsäkra framtida möten handlar det i första hand om att alltid ta fram och utgå ifrån en riskanalys.
 • De absolut viktigaste framtidsfrågorna kopplade till mötesindustrin är:
 1. När kan vi ses igen?
 2. Digitaliseringen av möten.

Förutom de här övergripande framtidsfrågorna finns det flera olika utmaningar. Det är till exempel medlemmarnas inställning, okunskap om tillgängliga alternativ samt hur man kan ta betalt för olika sätt att mötas.

 • En majoritet av organisationerna, 49 procent svarar ja, 27 procent vet ej, de behöver hjälp och vägledning kring tillämpningen av olika mötesformat. Det man framför allt behöver hjälp med från Convention Bureaus är:
 1. Vägledning i respektive stad.
 2. Tekniska lösningar och samarbetspartners vid digitala möten.
 3. Att covidsäkra fysiska evenemang.

* Flervalsfrågor gör att totalsumman överstiger 100 procent.

Foto: iStock.com/martin-dm