Meetings No 73
Intro
När förutsättningarna ändras
Atti Soenarso om digitaliseringens betydelse för utveckling.
Cover Story
Hållbara möten vital del av Göteborgs nya strategi
Annika Hallman: Möten betyder så mycket mer än bara hotellnätter.
Radar
Wales tar plats på möteskartan
Business Events har starkt stöd politiskt.
Psykologiska möten
För troende
Hans Gordon om förtroendepredikanter och tilltrons utsiktsplats.
Intermission
You Are Not Safe
Predicting the birth of the Internet with 20/20 hindsight.
Den digitala gästresan
Henrietta Oliphant Lodin
Om att distribuera hotellrum via blockchain.
Sharma
Amazing Books to Read (The List)
Robin Sharma: A phenomenal library is richer than financial prosperity.
Radar
Sverige tar skogen till Expo 2020 i Dubai
Regeringens enskilt största satsning inom export- och investeringsfrämjandet.
Radar
Sociala medier leder utformningen av event
IMEX Group om framtida strömningar.
Radar
Rotterdam bygger flytande solpanelspark
Vill erbjuda mer utrymme för att skapa ren energi i Rotterdam.
Hjärnkoll
Virtual Reality
Katarina Gospic om att jobba med VR business to business.
Kellerman
Visst är Göteborg på väg mot världsrekord
Roger Kellerman om internationellt uppmärksammad svensk hållbarhet.
platsannonser
Chef Akademikonferens
PCO för SLU, Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet.
Chef för möten och event
till Uppsala Konsert & Kongress.
nyheter
hotellnytt
Radisson Red i Oslo
satsar på hållbarhet och kultur.

visitBerlin:
11 miljoner övernattningar under första halvåret 2022.
positiv utveckling
Sigtunahöjden erbjuder personal bättre villkor
när hela mötesindustrin skriker efter folk.
MässNytt
Formex
öppnar den 23 augusti.
hotellnytt
Radisson Resort Plaza Skiathos
öppnar på Sporaderna.
nytt jobb
Easyfairs
utser Joachim Warnberg till tillfällig vd.
Event
Stor kongress för stadsträdgårdsmästare i Uddevalla i höst
Fokus på stadens parker, grönska och framtidsspaning inom stadsutveckling och hållbarhet.
flygtrafik
SAS satsar på Sälenfjällen och lanserar två nya linjer till Scandinavian Mountains Airport
Flyger internationella gäster direkt till flygplatsen från både Köpenhamn och Aalborg.
ny undersökning
Affärsresorna blir allt färre men allt mer ändamålsenliga
Enligt europeiska företagsledare är detta att vänta i en post-pandemisk värld.
Den 28-29 september
Dubai värd för megaturism-event
MENA Attractions & Destinations Forum 2022 förväntas locka över 300 aktörer.
Länkar
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Hållbara möten vital del av Göteborgs nya strategi
Kampen om att attrahera stora, prestigefulla internationella möten ökar. Mötesorganisationer frågar efter ny digital teknik och ett närmare samarbete med mötesdestinationerna, och bidrar därmed till att driva innovation och förnyelse.

Göteborgs nya mötesstrategi innebär en kraftsamling för att möta den ökande nationella och internationella konkurrensen. Målet är att staden år 2030 ska vara en globalt ledande destination för hållbara möten. Strategin beskriver hur Göteborgs stad aktivt ska värva stora möten som för samman akademi och näringsliv i regionen med forskning och utveckling på hög nationell och internationell nivå.

”Vi ska marknadsföra och sälja in destinationen Göteborg till beslutsfattare av främst internationella kongresser, politiska möten och större företagsmöten”, säger Annika Hallman, chef för Göteborg Convention Bureau som arbetar med möten inom Göteborg & Co.

Från stadens sida ser man en stor potential i att utveckla mötesindustrin. Möten gör Göteborg bättre. Därför gav politikerna i kommunfullmäktige i uppdrag till Göteborg & Co att under 2018 utveckla en mötesstrategi för framtiden. Den ska beskriva hur staden kan arbeta tillsammans med näringsliv och akademi så att Göteborg kan vara värd för fler strategiska möten. För näringsliv och arrangörer är det viktigt att samarbeta med en neutral partner som representerar destinationen.

Det är Göteborg & Co, inklusive Göteborg Convention Bureau, som tillsammans med många beslutsfattare och intressenter från staden, akademin och näringslivet, har utarbetat planen för att förbättra förutsättningarna för lokal forskning, entreprenörskap och hållbar tillväxt.

”Från storföretagen är intresset stort för att vara med och värva och arrangera möten och kongresser. De ser det här som nödvändigt för att stärka konkurrenskraften, och att få hit och behålla rätt kompetens. Dessutom ökar det företagens synlighet och kontaktytor så de är väldigt engagerade”, säger Annika Hallman.

Göteborg & Co ska i sin roll som stadens samarbetsplattform driva den strategiska processen framåt och upprätta kontakter med nödvändiga externa partners. På frågan vilka utmaningarna är för Göteborg Convention Bureau svarar Annika Hallman:

”Det är fortfarande en stor utmaning att sätta Göteborg på den internationella kartan. Det är ingen självklarhet att veta var Göteborg finns i världen. Dessutom hårdnar konkurrensen. Det finns allt fler nya destinationer med convention bureaus som blir mer och mer professionella, och det är allt fler destinationer som inser vikten av möten för att utveckla städer, regioner och länder. Det innebär att vi också måste fortsätta att utvecklas. Vi har inget Eiffeltorn, men det vi har istället är ett mycket viktigt samarbete mellan akademin, den privata sektorn och staden.”

Göteborg står inför sin mest betydelsefulla utveckling i modern tid. Till år 2035 beräknas staden att växa med nästan en tredjedel, och ge utrymme för att invånarna blir 30 procent fler. Här bidrar mötesindustrin till ett nationellt och internationellt samarbete genom att sammanföra akademi och näringsliv.

”Vi har visat de stora fördelarna med att möten betyder så mycket mer än bara hotellnätter”, säger Annika Hallman.

Ett exempel: Inom det världsomspännande läkemedelsföretaget Astra Zeneca i Mölndal, som fokuserar på forskning kring inflammation och autoimmunitet, infektioner, vacciner och neurovetenskap, letar ledningen efter handplockade viktiga och specifika möten. Det stärker dem som ett världsledande forskningsföretag där de utvecklar sina ämnesområden, och kartlägger vilka möten de vill delta i. Och om möjligt, ta sådana möten till Göteborg.

”Det är bara ett exempel från ett privat företag. Tillsammans försöker vi att få dessa konferenser och kongresser till Göteborg, som därmed också lockar ledande forskare från hela världen att komma hit. Det gynnar Astra Zeneca så tydligt, men naturligtvis både akademin och staden i övrigt.”

Planen är att Göteborg ska fortsätta att utvecklas genom att hitta nya sätt att erbjuda tjänster i ett starkt förhållande med mötes- och eventplanerare. Att förbättra nya innovativa mötesbegrepp i nära samarbete med organisationer och planerare stimulerar innovationshastigheten samt hjälper organisationer att lämna ett allt bättre arv till framtiden.

För att förbättra mötesstrategin har den offentliga sektorn, akademin och näringslivet samarbetat. Arbetsprocessen har varit inkluderande, och det stora engagemanget har bidragit till att många olika perspektiv har tagits fram. Det skapar en stark grund och bättre förståelse för de initiativ som ska sättas igång.

För att göra Göteborg till ett ännu bättre kunskapscentrum för möten finns det nu tre bärande mötesstrategier, vilka stödjer destinationens övergripande strategier.

Värva möten med både volym och spets

Genom att fokusera på att vinna flera olika typer av möten skapas strategiska fördelar som gynnar såväl arbetsmarknaden och näringslivet som staden och dess invånare. Möten inom spetsområden ökar kompetensen lokalt och regionalt, vilket skapar långsiktiga värden för samhället samtidigt som det bygger varumärket för staden. Stora möten med många delegater gör det möjligt för kunskapsutveckling på bred front, har betydande ekonomiska effekter och bidrar till att uppfylla destinationens kommersiella mål.

Intensifiera samverkan med regionens näringsliv

Företag i regionen satsar stora resurser på forskning och utveckling, och behöver därför rekrytera medarbetare med spetskompetens. Internationella forskningskongresser på hemmaplan kan bli ett verktyg för att ta tillvara och profilera styrkeområden samt attrahera kompetens, talang och beslutsfattare.

Öka stadens attraktionskraft

Göteborgs dragningskraft är en avgörande faktor för konkurrensen om såväl internationella möten som specialiserad arbetskraft.

I strategin beskrivs tio initiativ för att göra staden bättre för möten:

 1. Stärka Göteborgs innovationsförmåga genom att stimulera till möten mellan olika kunskapsområden.
 2. Använda vetenskapliga kongresser som verktyg för fortbildning och kontinuerligt lärande på arbetsplatsen.
 3. Öka ungas deltagande.
 4. Locka till specifika möten som är strategiskt viktiga för näringslivet, akademin och staden.
 5. Möten ska bidra till att rekrytera studenter.
 6. Öka kännedomen om Göteborg internationellt.
 7. Använda Göteborgs pågående utveckling när det gäller att marknadsföra staden som en mötesdestination.
 8. Utarbeta en process för publika evenemang i samband med möten.
 9. Använda drivkraften hos den yngre generationen.
 10. Att genom möten göra Göteborg till en plats för globala samtal.

I strategin definieras också sju av Göteborgs framgångsfaktorer:

 1. Bra samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga.
 2. Hållbara, attraktiva och speciella upplevelser.
 3. Världsledande forskning och engagerade mötesambassadörer.
 4. Hög tillgänglighet och smidig infrastruktur.
 5. Rikt utbud av mötesanläggningar och hotell.
 6. Ekonomiska incitament som exempelvis fri kollektivtrafik för delegater.
 7. En neutral convention bureau som marknadsför hela mötesdestinationen.

Det finns flera nya, stora hotellprojekt på dagordningen i Göteborg. Gothia Towers Hotel, som redan har 1 200 rum, expanderar med ytterligare ett torn, det fjärde, och får totalt 2 000 hotellrum. Globala organisationer som IAPCO, INCON och MCI har varit i Göteborg och blivit imponerande av affärsmodellen ”Allt under ett tak”. En annan betydelsefull framgångsfaktor är att arrangörer av internationella kongresser har insett att Göteborg ofta lyckas locka fler delegater än andra städer.

”Framgången med att få fler deltagare till våra kongresser och konferenser beror delvis på vårt samarbete inom regionen. Det är viktigt att använda detta för kunskaps- och kompetensutveckling för forskare. När vi har en ortopedisk kongress kan vi erbjuda nästan alla våra ortopeder i regionen att komma till kongressen. På så sätt skapar vi en vinn-vinn-situation för arrangören, regionen och staden”, säger Annika Hallman.

”Och tack vare enkel logistik och bra centrala möteslokaler maximerar vi antalet deltagare. Men det viktigaste handlar om kompetensutveckling och kompetensförsörjning. När vi får en site inspection och organisatören fortfarande är osäker på att ha ett möte på ett relativt okänt resmål som Göteborg, jämfört med Paris eller Barcelona, kan vi visa att vi ibland har fler delegater än London, tack vare enkelheten i vår stad.”

”Vi har just tecknat kontrakt med två viktiga kongresser. De kommer tillbaka till Göteborg tack vare att vi hade fler deltagare än vad de kongresserna hade i London. Vi brukar säga att en välskött kongress är viktig för att få den att komma tillbaka, och för att rekrytera andra nationella och internationella möten. I juni återkommer till exempel The European Human Genetics Conference som var här redan år 2010.”

Men dessförinnan är Göteborg värdstad för 12th Association World Congress & Expo som på många sätt även är en stor site inspection, eftersom deltagarna är representanter för föreningar och organisationer som alla arbetar med kongresser. Mötet i april förväntas locka omkring 400 delegater.

En betydelsefull del i Göteborgs skräddarsydda mötesstrategi är hållbarhet, ett område där staden har en mycket stark internationell position. Två år i rad har Göteborg kommit på första plats i den internationella rankingen ICCA Global Destination Sustainability Index, GDS-Index. Där görs en bred jämförelse med en lång rad parametrar på hur en stad arbetar med hållbar utveckling. Målet med de prestigefyllda utmärkelserna är att dela med sig av bästa praxis för att inspirera andra aktörer i den globala mötes- och eventindustrin.

För tredje året i rad vann Göteborg Convention Bureau det finaste priset igen, The Leadership Award, och det var Annika Hallman som tog emot utmärkelsen och publikens jubel vid ICCAs kongress i Dubai i slutet av förra året. Utnämningen befäster att hållbarhet är en svensk paradgren, och att Göteborg är en pionjär inom området som har inspirerat många företag och organisationer runt om i världen att integrera hållbarhet i sina affärsmodeller. Målet för hållbarhetsarbetet har kommit långt i Göteborg, de har redan nått 94 procent och är på väg mot 100 procent.

Sett ur ett internationellt perspektiv är 94 procent en uppseendeväckande siffra. Inte undra på att Göteborgs hållbara mötesstrategi har blivit en snackis och en förebild bland många convention bureaus och marknadsorganisationer som arbetar med destinationsmarknadsföring världen över. GDS-Index är en användbar partner för att stödja en destinations hållbarhetsresa.

De här är involverade i processen av den nya strategin: Göteborg & Co, Business Region Gothenburg, Region Västra Götaland, Göteborgs Universitet, Chalmers, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Akademin, RISE Forskningsinstitut i Sverige, Astra Zeneca, Essity, Dentsply Sirona, Cochlear, Mölnlycke Health Care, Volvokoncernen, Volvo och Svenska Mässan.

Följande är också representerade i styrkommittén för Göteborg & Co: Convention Bureau: Göteborgs Stad, Handelsregionen Göteborg, Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, Chalmers, Svenska Mässan, Storhotellgruppen och Göteborgshotellen, Göteborg Restaurangförening, Swedavia/Landvetter Airport, SJ och MCI Group.