Meetings No 72
Intro
Jämställdhet är den nya tillväxtfaktorn
Atti Soenarso om att hantera våra dramatiska insikter för att förstå världen bättre.
Cover Story
IACC Sweden
”Där Sverige var för tjugo år sedan och lärde sig, där driver vi utvecklingen idag.”
Radar
Cirkulär ekonomi positionerar Glasgow för event
Satsning på partnerskap och informationsdelning.
Klaner
Utan förståelse för klanen, ingen integration
Per Brinkemo: I mötet återupptäcker vi vår egen stat.
Sharma
Isn’t It Time? The 13 Questions for Visionaries
Robin Sharma hopes to help you win.
Hjärnkoll
Vad händer i hjärnan när vi hör andra prata i bakgrunden?
Helena Janckes forskning visar att prestationen kan minska med tio procent.
Kellerman
Fullärd? Glöm det!
Roger Kellerman: Långsamt blir vi bättre på att berätta vad som händer i världen.
platsannonser
Strategisk projektledare
Destination Eskilstuna
nyheter
600 deltagare
Stor kongress
inom mark- och exploatering till Borås 2020.
hotellnytt
Petter Stordalen
tar Comfort Hotel till Lund.
Sveriges bästa talare
Stora Talarpriset 2019
går till Charbél Gabro.
nytt jobb
Pointpeople växer
och satsar ännu mer på fjällvärlden.
hotellnytt
Medvind för Forenom
- Västra Hamnens första aparthotel öppnar som planerat.
GDS-Index
Göteborg toppar världsranking
i hållbarhet för fjärde året i rad.
105 400 badkar
Scandics nya hållbarhetsinitiativ
har sparat 17 miljoner liter vatten.
150 personer kommer
Stadsbyggnadsdagarna
väljer Borås som kongressort 2020.
Town Square Park
Mega-projektet i Dubai
når milstolpe idag fredag.
Framtiden på G
Svenska Mässans gestaltningstävling är avgjord
- Såhär ser vinnande förslaget av fjärde tornet ut.
Länkar
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Western Scandinavia – en megaregion med obalanser

Det geografiska området Western Scandinavia har stor potential och kan vara avgörande för att området ska klara tillväxt och välfärd på sikt. Det konstaterar OECD i sin första studie om Megaregioner som lanserades tidigare i år.

Western Scandinavia är ett inofficiellt självbetecknat namn som åtta regionala och lokala partners – det vill säga tre regioner i Norge (Oslo, Akershus, Østfold), tre områden i Sverige (Västra Götaland, Halland och Skåne) och två städer i Sverige (Göteborg och Helsingborg), kollektivt har valt för området som ligger till grund för den här OECD-studien.

Området sträcker sig längs den 50 mil långa kust som förenar Norges huvudstad (Oslo), den näst största och tredje största staden i Sverige (Göteborg och Malmö) och deras närliggande områden.

Western Scandinavia omfattar omkring en tredjedel av befolkningen i Norge och Sverige (30 procent av den norska folkmängden och 33 procent av de svenska invånarna år 2016). Med en sammanlagd bruttonationalprodukt, BNP, på 201 miljarder USD genererar området en något mindre BNP än Norge (228 miljarder USD) och cirka hälften av Sveriges BNP (400 miljarder USD).

När mötet genomfördes flyttade OECSs experter inom flera områden från Paris till Göteborg för en dag. I fokus för programmet stod megatrender, megaregioner och framtiden när det gäller attraktivitet, innovation, integration och transporter. Det som främst hindrar området från att blomma ut är bristen på bra järnvägsförbindelser, menar OECD.

Megaregionen Western Scandinavia sträcker sig från Oslo–Göteborg–Malmö/Köpenhamn med Västsverige som ett nav i centrum. Ett område så intressant att OECD valt att specialstudera det. De ser Västra Skandinavien som en naturlig megaregion, och skulle om bara länderna och städerna samarbetar mer, kunna bli ännu mer attraktiv och framgångsrik.

– OECD sätter fingret på frågor som vi har arbetat länge med att lösa. Deras argument väger tungt och nu behöver vi jobba ännu mer intensivt tillsammans med våra grannregioner. OECD visar också att det vore klokt att samarbeta mer med våra grannar inom andra områden. En kunskap vi tar på stort allvar, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) i Västra Götalandsregionen.

– Studien pekar på en rad gemensamma intressen som vi i den här megaregionen behöver bli bättre på att ta tillvara. Ökad samverkan skulle på lite sikt ge högre tillväxt och fler jobb. Det finns exempelvis mycket att vinna på att väva ihop Göteborg och Oslo. Den kanske viktigaste nyckeln till att driva den regionala utvecklingen är att investera mer i hållbar infrastruktur, säger Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

Studiens resultat lanserades för första gången i samband med mötet i Göteborg, och diskuterades tillsammans med de svenska och norska kommuner, regioner och fylken som deltagit i studien. Speciellt inbjudna var också företrädare från näringslivet och akademi.

Fyra nyckelområden stod i fokus: innovationer, attraktivitet, integration och infrastruktur. Frågeställningarna kretsar kring vilka de senaste rönen är för dessa områden på lång sikt. Vilken är regionernas roll? Hur kan megaregioner bidra till nytta i ett skandinaviskt och europeiskt sammanhang?

Västra Skandinavien är ledande i Europa när det gäller innovationer och en stor del av invånarna är välutbildade, aktiva, engagerade och ser positivt på sina liv och på livskvaliteten i området. Men det finns utmaningar. OECD konstaterar att det finns uppenbara obalanser på arbets- och bostadsmarknaderna och att integrationen fungerar sämre.

Hållbara transporter är den största utmaningen och huvudskälet till att det går trögt att få arbetsmarknaden i regionen att växa. Att det inte görs tillräckliga investeringar i infrastruktur får negativa effekter på ekonomin i stort och när det gäller antalet jobb.

Naturligtvis behöver inte allt samarbete genomföras på megaregional nivå. Genom att använda sig av de nätverk för samarbete som redan finns skulle Western Scandinavia kunna samarbeta kring flera konkreta nyckelområden:

Attraktivitet, kultur och turism När evenemang sätts i en kontext snarare än att betraktas som enskilda händelser på olika platser skulle paletten av exempelvis artistframträdanden, sportarrangemang och näringslivsevenemang kunna förmedla bilden av ett levande och attraktivt område med en stor dragningskraft. Det skulle kunna uppnås lättare om Western Scandinavia tillsammans initierade och planerade aktiviteter som till exempel kulturhändelser.

Klimatutmaningar och utveckling av hållbara städer Att tillsammans utveckla nätverk av smarta och hållbara städer kan underlätta uppnåelsen av klimatmålen samt driva igenom en smart specialisering.

Hälsa och välbefinnande En proaktiv allians skulle kunna underlätta spridningen av kunskap mellan institutioner och verksamheter som specialiserat sig på hälsa och medicinsk teknologi.

Inkluderande arbetsmarknader Mer kan göras för att konsolidera de insatser som görs i syfte att integrera arbetssökande på arbetsmarknaden samt att få till stånd en bättre matchningsprocess.

Hållbar och grön transport Det finns både ekonomiska och miljömässiga skäl till att hitta alternativ till vägtransporter. Det finns stora möjligheter till kunskapsdelning när det gäller miljövänlig transportteknologi och självkörande bilar, inklusive användningen av befintliga testfaciliteter. En fullständig kostnadsnyttoanalys kan genomföras för att undersöka förutsättningarna för utbyggnaden av ett snabbt och modernt järnvägsnät längs kusten, med en eventuell utvidgning till den bredare Oslo–Hamburg-korridoren.

Marin och maritim miljö Att värna om och bevara marint liv och att möjliggöra en konkurrenskraftig och hållbar maritim miljö är en samhällsutmaning som Western Scandinavia borde vara väl positionerad att ta itu med tillsammans.

Övergången till en biobaserad ekonomi En strategi för att gemensamt utveckla en biobaserad ekonomi, särskilt vad gäller biogas, kan bidra till att bygga upp en kritisk massa, främja kunskapsdelning och stimulera investeringstillväxten.

Det första steget från teori till praktik blir för grannregionerna i väst att ta fram en gemensam strategi för samverkan som utgår från de utmaningar som OECD har identifierat.

Bild: Jeff Fisher