Meetings No 70
Intro
Skapa möjligheter med en bid-fond
Atti Soenarso: Australien satsar 80 miljoner kronor på möten och event.
Cover Story
Anna Lindström
Uppsala Convention Bureau stretar på likt en envis åsna mot målet.
Tillväxt
Positiv utveckling av idrottsevent i Uppsala
Med nya arenor har antalet evenemang och deltagare ökat.
Radar
Ny nationell arena för marin forskning
Skapar samlingsplats för forskning och innovation.
Intermission
A Life Remembered
Tack för musiken, Avicii.
Vision
Hotellnestorn Ejnar Söder
Vill skapa en ny svensk utbildning i internationell toppklass.
Sharma
Habits to Build Your Empire
Robin Sharma: Resist the saboteur!
Samarbete
Island världsetta
I att organisera internationella möten om vi räknar möten per capita.
Hjärnkoll
Cecilia Björkén-Nyberg
Rösten är otroligt viktig för hur vi tar emot budskap.
Kellerman
Ejnar Söders vision är också min
Roger Kellerman instämmer helhjärtat.
platsannonser
Destination Halmstad
söker en projektledare till Halmstad Convention Bureau.
Projektledare
till Akademikonferens SLU i Uppsala.
Uppsala Konsert & Kongress
söker medarbetare till konferensavdelningen!
Projektledare
till Event in Skåne, Malmö.
nyheter
vår gemensamma framtid
A Sustainable Tomorrow
ökar takten på hållbarhetsarbetet i Helsingborgsregionen.
stora events
Bandyfinalen den 22-23 mars 2019
på Studenternas – Fem finaler spelas i Uppsala.
hållbarhet
Clarion Hotel Sign
installerar Stockholms största hotell-solcellsanläggning.
nytt jobb
Elite Hotels
satsar på Göteborg med topprekrytering.
omvärldsanalys
Storstäder mest innovativa
– visar ny statistik.
flygnytt
Nya delen av avgångshallen
på Bromma Stockholm Airport öppnad.
safety & Security
PwC:s storsatsning inom cybersäkerhet
- 24 nya medarbetare inför hösten.
Nytt jobb
Christian Woronka
ny vd för Vienna Convention Bureau.
Omvärldsanalys
10:e kongressen för Europeiska FACEnetwork
kommer till Kristianstad 10-12 oktober.
strategisk utveckling
Trollhättan tar över ordförandeskapet
för Swedish Network of Convention Bureaus.
Länkar
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Ny nationell arena för marin forskning och innovation

Genom ett nytt samarbete mellan fem forskningsaktörer tas nu första steget i skapandet av en nationell arena för marin forskning och innovation. Ett avtal har undertecknats för att utveckla en särskild forsknings- och innovationsmiljö för blå tillväxt under namnet Kristineberg Marine Research and Innovation Centre.

– Vi tar täten för att skapa en samlingsplats för marin forskning och innovation. Det finns en stor potential att utveckla hållbara marina näringar i Sverige, men för att lyckas krävs att den marina forskningen knyts ihop med näringslivet och innovationssystemet, säger Lena Gipperth som är ordförande för den grupp som koordinerar Kristineberg Marine Research and Innovation Centre.

Kristinebergs marina forskningsstation i Bohuslän är en av världens äldsta marina stationer för forskning och utbildning, och drivs sedan 2008 av Göteborgs Universitet. För att utveckla verksamheten och möta framtidens utmaningar har Göteborgs Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet och RISE med stöd av Lysekils kommun, gått in för ett skapa ett gemensamt forsknings- och innovationscenter.

– Den här satsningen stärker det maritima innovationsklimatet på regional, nationell och EU-nivå. Den ligger också helt i linje med Sveriges åtagande inom det globala arbetet med hållbarhetsmål 14 om hav och marina resurser, säger Jessica Hjerpe Olausson som är maritim expert i Västra Götalandsregionen.

Centret erbjuder avancerad marin infrastruktur, testbäddar och demonstrationsmiljöer, något som efterfrågas allt mer av näringsliv och offentlig sektor. Ett exempel på testbädd är Testsite Akvamarin med mål att stödja utvecklingen av nya innovativa marina livsmedel där cirkulära system för odling av fisk, skaldjur och alger står i fokus.

Ett annat exempel är utvecklingen av Testsite Skagerrak som möjliggör havsbaserade test- och demonstrationsområden för marin energi och teknik. Ett tredje exempel är utvecklingen av en testbädd som kan användas för att till exempel undersöka sjöfartens miljöpåverkan och materialförändring i marin miljö, vilket är en kärnfråga för marina installationer som våg- och vindkraftverk.

– Svenska Miljöinstitutet, IVL, har redan en betydande marin verksamhet på Kristineberg. Vi ser stora möjligheter till ett utökat samarbete med företag och med våra partners, säger John Munthe, forskningschef för IVL som är med i koordineringsgruppen.

– Satsningen innebär att vi stärker kopplingen mellan den kunskap om marina ekosystem som finns på Kristineberg och lokala företag och innovationssystemet i stort. Det märks på västkusten och nationellt, men även på lite längre sikt inom EU och globalt.

Ida-Maja Hassellöv är docent vid Chalmers inom maritima miljövetenskaper:

– Hållbart nyttjande av haven blir avgörande för mänsklighetens överlevnad. Det finns ett stort behov av teknikutveckling inom en lång rad marina tillämpningsområden där Chalmers forskning skulle kunna göra skillnad.

För att minska negativ mänsklig påverkan på havsmiljön krävs både kunskap om ekosystemen och samverkan mellan olika aktörer. Kristineberg Marine Research and Innovation Centre ska utvecklas till ett ledande centrum inom forskning och innovation som stödjer entreprenörskap och företagsutveckling.

Vikten av satsningen visas under Chalmers initiativseminarium Marine Challenges – Blue solutions. Engineering for sustainable use of our oceans den 6–7 november.

Kristineberg Marine Research and Innovation Centre ska drivas gemensamt av de sex partnerorganisationerna. Göteborgs Universitet äger anläggningen tillsvidare.

Foto © iStock.com/MikaelEriksson