Meetings No 70
Intro
Skapa möjligheter med en bid-fond
Atti Soenarso: Australien satsar 80 miljoner kronor på möten och event.
Cover Story
Anna Lindström
Uppsala Convention Bureau stretar på likt en envis åsna mot målet.
Tillväxt
Positiv utveckling av idrottsevent i Uppsala
Med nya arenor har antalet evenemang och deltagare ökat.
Radar
Ny nationell arena för marin forskning
Skapar samlingsplats för forskning och innovation.
Intermission
A Life Remembered
Tack för musiken, Avicii.
Vision
Hotellnestorn Ejnar Söder
Vill skapa en ny svensk utbildning i internationell toppklass.
Sharma
Habits to Build Your Empire
Robin Sharma: Resist the saboteur!
Samarbete
Island världsetta
I att organisera internationella möten om vi räknar möten per capita.
Hjärnkoll
Cecilia Björkén-Nyberg
Rösten är otroligt viktig för hur vi tar emot budskap.
Kellerman
Ejnar Söders vision är också min
Roger Kellerman instämmer helhjärtat.
platsannonser
Chef Akademikonferens
PCO för SLU, Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet.
Chef för möten och event
till Uppsala Konsert & Kongress.
nyheter
hotellnytt
Radisson Red i Oslo
satsar på hållbarhet och kultur.

visitBerlin:
11 miljoner övernattningar under första halvåret 2022.
positiv utveckling
Sigtunahöjden erbjuder personal bättre villkor
när hela mötesindustrin skriker efter folk.
MässNytt
Formex
öppnar den 23 augusti.
hotellnytt
Radisson Resort Plaza Skiathos
öppnar på Sporaderna.
nytt jobb
Easyfairs
utser Joachim Warnberg till tillfällig vd.
Event
Stor kongress för stadsträdgårdsmästare i Uddevalla i höst
Fokus på stadens parker, grönska och framtidsspaning inom stadsutveckling och hållbarhet.
flygtrafik
SAS satsar på Sälenfjällen och lanserar två nya linjer till Scandinavian Mountains Airport
Flyger internationella gäster direkt till flygplatsen från både Köpenhamn och Aalborg.
ny undersökning
Affärsresorna blir allt färre men allt mer ändamålsenliga
Enligt europeiska företagsledare är detta att vänta i en post-pandemisk värld.
Den 28-29 september
Dubai värd för megaturism-event
MENA Attractions & Destinations Forum 2022 förväntas locka över 300 aktörer.
Länkar
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Anna Lindström

Med sina två universitet, sjukhus, Svenska kyrkan och Uppsala Konsert & Kongress, har staden en lång tradition av värdskap för möten. Värdskapet, stadens specifika näringslivsprofil och dess geografiska läge med närhet till Arlanda flygplats och Stockholm, gör Uppsala till en av landets ledande destinationer för möten och evenemang.

Uppsala Universitet är Sveriges första, grundat år 1477, och idag rankat som ett av världens 100 främsta. Här finns över 40 000 studenter, nästan 7 000 lärare och forskare, och ett närmast gränslöst utbud av utbildning.

Bland universitetets alumner återfinns 15 nobelpristagare, varav åtta som fick nobelpris för upptäckter som de gjorde under sin tid vid universitetet. Carl von Linné, Anders Celsius och Olof Rudbeck den äldre är tre exempel på framstående forskare i lärosätets historia. År 1741 blev Carl von Linné professor här och år 1893 blev Alfred Nobel hedersdoktor.

Årligen arrangeras över 150–170 organisations- och föreningsmöten, och cirka 20–30 mästerskap, cuper och evenemang inom idrotten i Uppsala. Det innebär att destinationen välkomnar mellan 25 000–30 000 mötesdelegater varje år. En delegat uppskattas spendera i snitt 3 000–3 500 kronor per dygn.

Under 2016 genererade de möten och kongresser som arrangerades i staden cirka 179 miljoner kronor till besöksnäring, handel, boendeanläggningar och transporter. Det visar den årsrapport för Uppsalas mötes- och evenemangsindustri som Uppsala Convention Bureau, som är en del av Destination Uppsala, har tagit fram. UCB är den enda verksamheten i staden som har en samlad mötesstatistik som rör just Uppsala.

Möten och evenemang har en stor del i att Uppsala tänker bli landets främsta kunskaps-stad. Fler möten och event bidrar också till fler arbetstillfällen, ger ökad kunskapsimport samt större synlighet för Uppsala som destination. Fram till år 2050 ska staden växa med 150 000 invånare och det ska skapas 70 000 nya jobb.

Anna Lindström är chef för möten och evenemang inom Uppsala Convention Bureau. Finns det någon strategi för att utveckla teorin att event skapar möten, och att möten skapar event?

– Ja, jag tror att det är i den riktningen vi städer strävar. I de mötena och i den utvecklingen ligger en stor del av legacyn för en stad.

Nästa steg är att event skapar event, och att möten genererar möten.

– Vi märker redan nu att fler event klustrar sig. De förenar sig under en och samma flagga och använder samma marknadsföringsplattform. Här är Uppsalas dataspelsfestival Birdie ett bra exempel. Den har successivt genererat nya samarbeten och grupperingar till sig utöver själva esporten.

– Att möten skapar möten, det tror jag att de alltid har gjort. När människor träffas och får tid att prata med varandra uppstår viljan att fortsätta dialogen. Vi ser också fler och mindre möten. Det kan vara specialistföreningar som fortsätter att träffas på samma destination i samband, före eller efter det stora mötet.

– Vi följer i vår insamling och rapportering antalet satellitmöten som uppstår i och med större internationella och nationella kongresser. Det är ett skäl till att ha kalasbra koll på vilka möten som är beslutade till våra grannstäder.

Hur ska ni utveckla de idéerna?

– Vårt fokus har varit och är att öka samvärdskapet i staden. Om Uppsala ska växa smart och hållbart bör det ske genom fler samarbeten mellan offentlig verksamhet, näringslivet, universiteten och civilsamhället för att på så vis skapa fler mötesplatser för kunskapsutväxling, men även uppväxling av kunskap.

Skulle Arenahotellet stå där det gör utan Uppsalas medvetna satsning på en arenastad?

– Arenahotellet är från början ett initiativ från en fantastisk lokal ambassadör och entreprenör. Han hann aldrig få uppleva hotellet på plats, men det fanns personer som trodde på hans idéer och förverkligade dem. Efterfrågan skapar tillgången, får man ju tro.

– Att bygga arenor för bland annat ishockey, bandy, raketsport, innebandy, basket och friidrott med kapacitet för stora evenemang och möten har skapat stor efterfrågan på direkt närhet till hotellrum. Att Arenahotellet är i drift nu är vi väldigt glada för.

– På den korta tid som hotellet har varit öppet har vi sett en tillväxt av ett mötessegment som Uppsala inte har märkt av tidigare. Som ett komplement till personalkonferenser har företagsmöten använt tillgången av arenorna, och kompetenser hos de olika föreningarna, för att skapa gruppaktiviteter och träningar för medarbetarna.

Finns det ett samarbete mellan Uppsala CB och eventsatsningen?

– Evenemangssatsningen görs genom Uppsala Convention Bureau. Vi har samlat både stöd och värvning för både mötes- och eventindustrin. Det arbetet görs i nära samarbete med föreningslivet och vårt partnerskap.

Om vi blickar framåt, vad ser du för Uppsalas del om fem, tio år?

– Vårt ambassadörsprogram har vi byggt på med mötesråd. Vi har träffat och lyssnat på våra lokala värdar, tagit upp deras idéer och utvecklat verktyg för att underlätta deras värdskap.

– Vi arbetar hårt för att skapa en ökad förståelse för vad möten och evenemang kan bidra med till en stad, och för oss som bor och arbetar här. Vi har kommit långt, och det finns en förståelse.

– Nu ska vi underlätta för de lokala värdarna att vilja ta det där extra steget så att de även förmår att räcka ut handen till nya och obeprövade samarbeten långt utanför den egna forskningen eller idrotten. Vi ska hjälpa till att bygga de broarna.

Vad betyder den utökade satsningen på eventstaden Uppsala för möjligheterna att utveckla mötesdestinationen Uppsala ytterligare?

– Vi ser att de går hand i hand. Uppsala Convention Bureaus uppdrag är att värva och arbeta för fler möten och evenemang. Metodiken i värvningen och behovet av stöd är väldigt lika när det kommer till möten och inte minst nationella idrottsevenemang.

– Som man ser i vår årsrapport kompletterar möten och event varandra väldigt fint i och med att de pågår under olika delar av veckan. Genom att ha full koll på båda segmenten har vi också en större möjlighet att jobba för att attrahera rätt arrangemang för rätt period under året.

– Vi tror också att det finns häftiga synergier mellan möten och event, och kopplar gärna samman de två världarna med varandra. Vi vill gärna skapa forum för både mötes- och evenemangsarrangörer.

Hur ser planeringen ut för kommande hotell? Är det några på gång?

– Tacksamt nog är det så, men det är inget jag kan prata om i detalj för just nu är det bara planer. Vi hoppas på en hotellutredning som kan visa på för eller emot fler hotellrum i stan, och för alla segment. Utifrån vårt perspektiv talar det för fler hotell, men det bör en oberoende part ta fram underlagen för.

– Vi har tittat på hur Stockholm har arbetat i frågan och tar efter de bra exemplen. Uppsala växer, invånarna blir fler, det etableras fler företag och vi får fler arenor. För att klara kapaciteten i framtiden behövs det fler mötesplatser och hotell.

I ICCAs statistik gick Uppsala år 2016 för första gången om Göteborg i antalet ICCA-möten. Hur betydelsefullt var det?

– Egentligen var det inte viktigt alls. Vi följer den totala utvecklingen av vår lokala mötesindustri. Det är därför vi tar fram årsrapporten, och ofta och gärna pratar totalstatistik och de nyckeltal vi följer.

– För en del städer kan ICCA-rankingen vara det enda statistikunderlaget man har. Det kan säkert ge indikationer för hur den lokala marknaden och ens konkurrerande städer mår, men underlaget kan också ge fel indikationer så att man verkar på fel grunder.

– För Uppsala var år 2016 ett väldigt bra år både i ICCAs statistik och de totala siffrorna. Ett så att säga starkt eller svagt ICCA-år kan inte definiera framgång eller svag utveckling om det som för Uppsalas del bara utgör omkring 25 procent av de föreningsmöten som genomförs här.

Vilka möten har Uppsala som inte syns i ICCA-statistiken?

– Utöver den stora del av de internationella möten som är permanenta i Uppsala, så vet vi från vår insamling och rapportering att det rör sig om tre grupper av möten som inte kommer med i ICCAs statistik.

– Den första gruppen handlar om att Uppsala tar initiativet. Det innebär att många mötesserier initieras här eller att staden har tagit på sig ett tidigt värdskap i en serie av möten, och att framtida destinationer och år ännu inte är beslutade.

– Det handlar om tidsbegränsade forskningsprojekt där start- och slutår redan har definierats i förtid. Det gäller framför allt forskningsmöten inom EU-projekt.

– Den tredje gruppen av möten som inte syns i ICCAs statistik är fasta samarbeten mellan två lärosäten, varav Uppsala är det ena, och där mötena roterar fram och tillbaka.

Hur ska Uppsala fortsätta att utmana Göteborg som landets näst största mötesstad?

– Det centrala för oss är att arbeta med våra styrkeområden, och i linje med den stad vi bygger och utvecklar. Möten är uttalat viktiga verktyg för Uppsala när det gäller att växa smart och hållbart. Det är vår ambition och vi lär oss gärna av andra städers resor, framgångar och fiaskon, och det låter sig göras genom kunskapsutbyten.

– Vi tror på beslutsamhet, uthållighet och repetition. Vi har en tydlig målbild, vi mäter, följer utvecklingen, korrigerar felsteg, men stretar på likt en envis åsna åt det valda hållet. Consistency is king.