Meetings No 39
World Village of Women Sports
Mårten Hedlund
sätter Malmö på idrottskartan
Psykologiska Mötesplatser
I våra möten skapar vi kulturen
RADAR
Yangtorp Qigong Resort
När man stiger in i receptionen är man plötsligt i Kina.
CSR
Kristina Nitzler
CSR-strategi i praktiken
Robin Sharma
Leadership 2.0
The 73 best ideas, insights or lessons I’ve learned
mötespedagogik
Kaiketsu
När logik och intuition samsas
Hjärnkoll
Flow är upplevelsen av flow
En intervju med professor Fredrik Ullén
Mötesuppror
Tänk som en kvinna
Roger Kellerman
Glädjande utveckling
Vi måste in i de internationella nätverken
platsannonser
Eventkoordinator
till Tekniska Museet
nyheter
Hotellnytt
Proppfullt
när Sveriges första Comfort Hotel Xpress invigdes.
Idéer som bär frukt
GMIC Swedens pris för årets hållbarhetsinsats
tilldelas Göteborgsvarvet.
omvärldsanalys
XL International Workshop
25 ledande mötesorganisationer och mötesarenor träffas i Köpenhamn.
på nytt (tillfälligt) uppdrag
Göran von Arbin
blir hotellchef på nya Furuvik Havshotell.
Pris
Årets Ekoturismpris
till Mörrums Kronolaxfiske.
Omvärldsanalys
Uppsala ökar starkt
inom kongresser, konferenser och möten.
mat och möten
Koks på Färöarna
behåller Michelin-stjärnan.
politisk strid
Härnösands kommun överklagar
domen om hotellbygget.
Omvärldsanalys
Mattias Goldmann
till Sveriges Innovationsriksdag 2018.
Omvärldsanalys
Flygande start på 2018
för Svenska Möten.
Länkar
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Sponsor Logo
Med kvalitet som utgångspunkt

Managementkonsulten Diego Rebeggiani i ledningsgruppen för Kaiketsu International, har skapat begreppet ledningsbristkostnader som i sin tur kan leda fram till kvalitetsbristkostnader. Egentligen är det självklara begrepp. Dåliga ledare skapar inte bara svaga företagsmiljöer utan kan svara för stora direkta ekonomiska kostnader på grund av kompetensbrist.

Som vi ser det skapar bristen på ledning kvalitetsbristkostnader när det gäller möten. Alla vet det, väldigt få gör någonting åt saken. (Självklart finns det undantag precis bland de företagsledare som åstadkommer de största av de här utgifterna.)

Tänk om fler möten skulle ha en självklar utgångspunkt i kvalitet? Tänk om det i manage­ment­utbildningar, på universitet och högskolor alltid ingick en delkurs i hur man kan åstadkomma bra möten där kvalitet sätts i centrum för att ledningsbristkostnaderna inte ska bli så stora?

En anledning till att det blir allt fler facilitatorer som arbetar med att hjälpa företag/organisationer är att det blir fler ledare som inser att de inte håller den kvalitetsnivå deras möten måste ha för att utveckla verksamheten. Det betyder inte att de är en dålig ledare. Tvärtom. Det är ju inte förrän du som ledare inser att det med största sannolikhet och i ert företag/organisation krävs skilda slags kompetenser för att få helheten att bli riktigt bra. Det kan exempelvis vara att titta på möjligheter ur olika perspektiv.

Nästa steg är redan på gång. De mötesanläggningar som ligger längst fram tankemässigt erbjuder redan idag viss konsulthjälp för företag/organisationer vilka är tillräckligt öppna i sinnet för att förstå att de kanske inte är bäst på allt själva.

Det uppstår allt fler små konsultföretag som inser att ledningsbristkostnader kan bli riktigt stora och att de också leder till kvalitetsbristkostnader. Vi ser dem på allt fler platser i mötes- och eventindustrin. Många anläggningar vill gärna hjälpa sina kundföretag med den här kunskapen. Långsamt, långsamt blir det allt fler ledare för företag och organisationer som inser att möten är ett strategiskt verktyg för utveckling av individer och företag. Framtiden? Det blir som det ska.